Bài giảng Tiết 19 - Bài 13: Phản ứng hóa học (tiếp theo)

IV. LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA

Muốn biết có phản ứng hóa học xảy ra ta dựa vào những dấu hiệu nào?

Dựa vào dấu hiệu có chất mới xuất hiện: Màu sắc, trạng thái, sự tỏa nhiệt và phát sáng.

Sắt tác dụng với lưu huỳnh

 

ppt5 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 19 - Bài 13: Phản ứng hóa học (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tieát 19( baøi 13)PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC(tieáp theo)I. KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RAHãy cho biết muốn phản ứng hóa học xảy ra ta cần điều kiện gì?Muốn phản ứng hóa học xảy ra cần có 3 điều kiện:- Các chất phản ứng tiếp xúc với nhau- Cần đun đến một nhiệt độ xát định. Có những phản ứng cũng không cần tới nhiệt độ- Có những phản ứng cần có chất xúc tác.IV. LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RADựa vào dấu hiệu có chất mới xuất hiện: Màu sắc, trạng thái, sự tỏa nhiệt và phát sáng.Muốn biết có phản ứng hóa học xảy ra ta dựa vào những dấu hiệu nào?Sắt tác dụng với lưu huỳnhNatricacbonat tác dụng với nước vôi trongNatrihiđroxit tác dụng với đồng sunfatNước với vôi sốngNước với natri Khi đốt nến(làm bằng parafin), nến cháy lỏng thấm vào bấc. Sau đó, nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước. Hãy ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi nến cháy và cho biết các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.BÀI TẬP Parafin + khí oxi => Cacbonđioxit + hơi nước	Chất tham gia là: Parafin và khí oxi.	Chất sản phẩm là: Cacbonđioxit và hơi nước Khi bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ quả trứng. Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat(chất có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng.BÀI TẬP	 Có hiện tượng sủi bọt khí(có chất khí sinh ra).Axit clohiđric + canxi cacbonat => canxi clorua + nước + cacbon đioxit

File đính kèm:

  • ppt19.ppt
Bài giảng liên quan