Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hóa học (tiết 28)

Cho 1 dây nhôm vào dd Đồng (II) sunfat

Cho 1 giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4

Cho một cục đá vôi vào ống nghiệm, rót từ từ dd axit Clohiđric vào.

Có 1 lớp chất rắn màu nâu đỏ bám vào đầu dây nhôm

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hóa học (tiết 28), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Câu hỏi: Phản ứng hoá học là gì? Viết PT chữ thể hiện các PƯHH sau: Sắt tác dụng với axit clohiđric tạo thành Sắt (II) clorua và khí hiđro Phot pho đỏ cháy trong oxi tạo ra Photpho pentaoxit Bari clorua tác dụng với axit sunfuric sinh ra Bari sunfat và axit clohiđric Nhôm tác dụng với Đồng (II) sunfat sinh ra Nhôm sunfat và đồngCacbon đioxit và canxi oxit sinh ra khi Canxi cacbonat bị nung nóng Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác	Viết PT chữ:	Sắt + Axit clohđric  Khí Hiđrô + Sắt (II) clorua.Photpho + Oxi  Photpho pentaoxitBari clorua + Axit sunfuric  Bari sunfat + Axit clohiđricNhôm + Đồng(II)sunfat  Nhôm sunfat + ĐồngCanxi cacbonat  Cacbon đioxit + Canxi oxittotoTiến hành TNHiện tượngCho 1 dây nhôm vào dd Đồng (II) sunfatCho 1 giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4Cho một cục đá vôi vào ống nghiệm, rót từ từ dd axit Clohiđric vào. Đốt nếnTiến hành TNHiện tượngCho 1 dây nhôm vào dd Đồng (II) sunfatCó 1 lớp chất rắn màu nâu đỏ bám vào đầu dây nhômCho 1 giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4Cho một cục đá vôi vào ống nghiệm, rót từ từ dd axit Clohiđric vào. Đốt nếnTiến hành TNHiện tượngCho 1 dây nhôm vào dd Đồng (II) sunfatCó 1 lớp chất rắn màu nâu đỏ bám vào đầu dây nhômCho 1 giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4Có chất kết tủa màu trắng xuất hiệnCho một cục đá vôi vào ống nghiệm, rót từ từ dd axit Clohiđric vào. Đốt nếnTiến hành TNHiện tượngCho 1 dây nhôm vào dd Đồng (II) sunfatCó 1 lớp chất rắn màu nâu đỏ bám vào đầu dây nhômCho 1 giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4Có chất kết tủa màu trắng xuất hiệnCho một cục đá vôi vào ống nghiệm, rót từ từ dd axit Clohiđric vào. Đá vôi tan dần + xuất hiện bọt khíĐốt nếnTiến hành TNHiện tượngCho 1 dây nhôm vào dd Đồng (II) sunfatCó 1 lớp chất rắn màu nâu đỏ bám vào đầu dây nhômCho 1 giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4Có chất kết tủa màu trắng xuất hiệnCho một cục đá vôi vào ống nghiệm, rót từ từ dd axit Clohiđric vào. Đá vôi tan dần + xuất hiện bọt khíĐốt nếnNến cháy sángMgHClHClTrong ph¶n øngSau ph¶n øngMgHClHClMgClClHHTr­íc ph¶n øngH·y quan s¸t m« h×nh ph¶n øng gi÷a Magie vµ Axit clohidric vµ nhËn xÐt về diễn biến của PƯHH?Viết PT chữ của phản ứng?Đáp án: - Phương trình chữ:Magiê + Axitclohiđric  Magiê clorua + Hiđrô.- Trong PƯHH, chỉ có liên kết giữa các ng/tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác Bài 2: Nhỏ dung dịch Bari Clorua vào dung dịch axit sunfuric thấy có kết tủa trắng là Bari sunfat và axit mới tạo thành là axit ClohiđricDấu hiệu nào cho thấy có phản ứng hoá học xảy ra?Viết phương trình chữ của phản ứng Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng này.Đáp án: Dấu hiệu: Có kết tủa trắng là muối Bari sunfat chứng tỏ có chất mới tạo thành ở trạng thái rắn.Phương trình chữ của phản ứng Bariclorua+AxitsunfuricBarisunfat+axit clohiđricChất tham gia: Bari Clorua, axit sunfuric.	Sản phẩm: Bari sunfat, axit Clohiđric

File đính kèm:

  • pptTiet_19_phan_ung_hoa_hoc_9.ppt
Bài giảng liên quan