Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hóa học (tiết 29)

Vd2: Đun nóng hỗn hợp sắt và lưu huỳnh tạo ra chất sắt (II)sunfua.

Hãy ghi phương trình chữ của phản ứng.

 Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hóa học (tiết 29), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào quý thầy cô và các em!* Kiểm tra bài cũ:1. Thế nào là hiện tượng vật lí ? Cho ví dụ 1 hiện tượng vật lí.2. Thế nào là hiện tượng hóa học? Cho ví dụ 1 hiện tượng hóa học. 3. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? Vì sao?c. Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic. a. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc (khí Lưu huỳnh đioxit).b. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. d. Hòa tan đường vào nước được dung dịch đường Chất ban đầu : Chất mới : Chất ban đầu : Chất mới : Lưu huỳnh đioxit Lưu huỳnh, khí oxi Canxi cacbonat Vôi sống, khí cacbonic c/Trong lò nung đá vôi , canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic 	Đã diễn ra một quá trình biến đổi từ Canxi cacbonat thành vôi sống và khí cacbonic, quá trình đó gọi là gì ? Hãy thử nêu định nghĩa về phản ứng hóa học Thế nào là chất phản ứng? Thế nào là sản phẩm? I/ Định nghĩa:Tiết 19: PHẢN ỨNG HÓA HỌC (t1) Chất ban đầu: Chất phản ứng Chất mới sinh ra: sản phẩm * Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.Vd1: Hãy cho biết tên chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng hóa học sau* Khi bị đun nóng , đường bị biến đổi thành than và nước Phản ứng trên được ghi theo phương trình chữ như thế nào?Đường +Nước Than Tên các sản phẩm (chất tạo thành ) Tên các chất phản ứng (Chất tham gia)Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như thế nào ?I/ Định nghĩa :Chất phản ứng : Đường Sản phẩm : than , nướcTên các chất phản ứngTên các sản phẩmCách ghi PT chữ:I/ Định nghĩa :Vd2: Đun nóng hỗn hợp sắt và lưu huỳnh tạo ra chất sắt (II)sunfua.SắtSắt(II)Sunfua Lưu huỳnh +Đọc là sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo thành sắt(II)sunfuaHãy ghi phương trình chữ của phản ứng.	Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần ? 	Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.BT: Hãy ghi và đọc phương trình chữ của các phản ứng hóa học sau:c/Thả một mảnh kẽm vào dung dịch axit clohiđric thấy sinh ra khí hiđrô và muối kẽm clorua.a/ Khi nung Canxi cacbonat người ta thu được Canxi oxit và khí Cacbonic.b/Than(Cacbon) cháy trong khí oxi sinh ra khí cacbonic. Canxicacbonat Canxi oxit + Khí Cacbonic Than + Khí oxi  Khí cacbonicKẽm+ axit clohiđric Khí hiđrô +Muối kẽm cloruad/Đốt khí hiđrô trong khí oxi thu được nước. Khí hiđrô + Khí oxi  Nước	Điều gì đã xảy ra trong phản ứng hóa học mà làm cho chất này biến đổi thành chất khác ?HHOOOHHVd : Phản ứng hóa học giữa khí hiđrô và khí oxi tạo ra nước Phân tử khí hiđro Phân tử khí oxiPhân tử nướcII. Diễn biến của Phản ứng hóa học Khí hiđro + Khí oxi  nước HHOO+HHOOOHHOHHHHHH khí hiđro + khí oxi  Nước Trước phản ứng Trong quá trình phản ứng Kết thúc phản ứng II. Diễn biến của Phản ứng hóa họcSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học HHOOHHOHHOHHII. Diễn biến của Phản ứng hóa họcHHOO+Diễn biến của quá trình xảy ra phản ứng HHOOOHHOHHHHHHTrước phản ứng Trong quá trình phản ứng Kết thúc phản ứng +khí hiđro + khí oxi  Nước Trước phản ứng Kết thúc phản ứng II. Diễn biến của Phản ứng hóa họcVậy có gì thay đổi mà làm cho những phân tử khí hiđrô và khí oxi tạo thành những phân tử nước ? OHHOHHHHHHOODo liên kết giữa các nguyên tử thay đổiSố lượng các nguyên tử H và O trước và sau phản ứng thay đổi như thế nào ?	Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?	Sau phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?II. Diễn biến của Phản ứng hóa họcEm có kết luận gì về diễn biến của phản ứng hóa học ?	Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. 	Kết quả là chất này bị biến đổi thành chất khác. Kẽm+ axit clohiđric Khí hiđrô +Muối kẽm clorua	Những phản ứng có đơn chất kim loại tham gia. Vd : ClHClHZn+ClClZnHH+	Sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên tố khác.Câu 1: Hãy điền vào chỗ trống những cụm từ thích hợp. a.  là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. b.Trong phản ứng hóa học , ... bị biến đổi còn ....giữ nguyên trước và sau phản ứng.c. Trong quá trình phản ứng, .  giảm dần , còn ..... tăng dần. Phản ứng hóa học(1) (2) (3) (4) (5) Bài tập :phân tửnguyên tử lượng chất phản ứnglượng sản phẩm Bài tập :a. Trong phản ứng hóa học các nguyên tử bị biến đổi làm cho chất này biến đổi thành chất khác. b. Trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử biến đổi. c. Hiện tượng hóa học là hiện tượng chỉ biến đổi về thể chứ không biến đổi về chất.Câu 2: Hãy chọn đáp án là đúng hoặc sai cho những phát biểu sau: ĐSĐáp án bạn chọn Đúng rồiĐáp án bạn chọn Không đúngĐSSĐCâu 3:Trong một phản ứng hóa học, các chất sản phẩm và chất tham gia phải chứa cùng:Hãy chọn phương án đúng A.Số phân tử của mỗi chất B.Số nguyên tử của mỗi chấtC.Số nguyên tử của mỗi nguyên tố D.Số nguyên tố tạo ra chất SaiBạn không ghi được điểm§óng råi! Xin chóc mõng b¹nSaiBạn không ghi được điểmSaiBạn không ghi được điểmHướng dẫn về nhà :3. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy ( nến làm bằng chất Parafin). Bài tập : 	1,2 ,3,4/sgk/tr50 2. a/ Vì sao nói được khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng ) 	Xem trước nội dung phần III, IV của bài học.Chào tất cả các thầy cô và các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptTiet_19_Phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan