Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hoá học (tiết 3)

• Trả lời: Cần cú men giấm (chất xỳc tỏc) ,sau khi phản ứng kết thúc, men giấm vẫn giữ nguyên, không bị biến đổi thành chất khác .

• Chất xỳc tỏc là gỡ?

 “Chất xỳc tỏc là chất kớch thớch cho phản ứng xảy ra nhanh hơn ,nhưng khụng biến đổi khi phản ứng kết thỳc”

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hoá học (tiết 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Thành Phố Hoà BìnhHểA HỌC 8Chào mừng cỏc thầy ,cụ giáo về dự tiết học hôm nay Kiểm tra bài cũCâu 1: Phản ứng hoá học là gì? Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)? Chất nào là chất sản phẩm?Câu 2: Chọn từ điền vào bài tập: (rắn, lỏng, hơi, phõn tử, nguyờn tử) Trước khi cháy chất parafin ở thể ..(1) còn khi cháy ở thể (2). Các (3) parafin phản ứng với các ..(4) khí oxi. Đáp ánCâu 1: Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khácChất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) Chất mới sinh ra gọi là chất sản phẩmCâu 2:Trước khi cháy chất parafin ở thể rắn còn khi cháy ở thể hơi. Các phân tử parafin phản ứng với các phân tử khí oxi. Tiết 19: phản ứng hoá học (tiếp)III/Điều kiện để xảy ra phản ứng hoá học: IV/Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra:Tiết 19: phản ứng hoá học (tiếp) III.Điều kiện để xảy ra phản ứng hoá học HS quan sát thí nghiệm bột S tác dụng với bột Fe . Tại sao phải dùng các chất phản ứng ở dạng bột mà khụng dựng ở dạng lỏ? Trả lời:Để các chất tham gia phản ứng tiếp xúc với nhau nhiều nhất.GV : Bề mặt tiếp xỳc càng lớn thỡ phản ứng xảy ra dễ dàng và nhanh hơn.(Cỏc chất ở dạng bột thỡ bề mặt tiếp xỳc nhiều hơn ở dạng lỏ) Nếu trộn bột sắt với bột lưu huỳnh khụng đun núng chỳng cú phản ứng xảy ra khụng? Phản ứng trờn cần cú điều kiện gỡ mới xảy ra phản ứng?Trả lời: KhụngTrả lời: Cần cú nhiệt độ mới xảy ra phản ứngCú những phản ứng cần đun núng suốt thời gian phản ứng ,cú những phản ứng khụng cần đun núng như: -Phản ứng phân huỷ đường cần đun nóng suốt thời gian phản ứng. -Phản ứng giữa dd Cu(OH)2 với dd HCl không cần đun nóng. Bài 13. Phản ứng hoá họcQuỏ trỡnh chuyển húa từ rượu sang giấm ăn cần cú điều kiện gỡ?Trả lời: Cần cú men giấm (chất xỳc tỏc) ,sau khi phản ứng kết thúc, men giấm vẫn giữ nguyên, không bị biến đổi thành chất khác . Chất xỳc tỏc là gỡ? “Chất xỳc tỏc là chất kớch thớch cho phản ứng xảy ra nhanh hơn ,nhưng khụng biến đổi khi phản ứng kết thỳc”Khi nào phản ứng húa học xảy ra ? Trả lời: Phản ứng húa học xảy ra khi:Cỏc chất tham gia phản ứng phải tiếp xỳc với nhauMột số phản ứng cần cú nhiệt độMột số phản ứng cần cú mặt của chất xỳc tỏc Kết luận Phản ứng húa học xảy ra khi:-Cỏc chất tham gia phản ứng phải tiếp xỳc với nhau-Một số phản ứng cần cú nhiệt độ-Một số phản ứng cần cú mặt của chất xỳc tỏc Tiết 19: phản ứng hoá học (tiếp)IV/Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra: Tiến hành thí nghiệm:TN1:Nhỏ 1 vài giọt dung dịch Cu SO4 vào dung dịch NaOH .TN2: Dẫn khớ H2 qua ống nghiệm chứa chất rắn CuO đun núng . TN3: Cho 1 mẫu Natri vào nước TN4:Nhỏ 1 vài giọt dung dịch HCl vào đinh sắt Fe .-Nhận xột hiện tượng quan sỏt được ở cỏc thớ nghiệm trờn ?Thí nghiệm 1: có chất rắn không tan màu xanh tạo thànhThí nghiệm 2: Chất rắn màu đen chuyển màu thành đỏ và hơi nước Thí nghiệm 3 : Natri tan dần và có nhiều bọt khí thoỏt ra Thí nghiệm 4 : ống nghiệm cú bọt khớ thoỏt ra ngoài.+Làm thế nào để nhận biết cú phản ứng húa học xảy ra?+Dựa vào dấu hiệu nào để biết cú chất mới xuất hiện?Qua cỏc thớ nghiệm em trờn hóy cho biết :Kết luận: Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra dựa vào dấu hiệu: có chất mới tạo thành (có tính chất khác với chất phản ứng)-Những tớnh chất mới cũng cú thể là dấu hiệu cú phản ứng húa học xảy ra như : màu sắc, tính tan, trạng thái (chất rắn không tan, chất khí). Ngoài ra có thể dựa vào sự toả nhiệt và phát sáng.Luyện tập :1/ Nhỏ vài giọt axitclohiđric vào 1 cục đá vôi (thành phần chính là canxicacbonat) ta thấy có bọt khí sủi lên. a/Dấu hiệu nào cho thấy có phản ứng hoá học xảy ra? b/Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là : canxiclorua, nước và cacbonđioxit.Đỏp ỏn a/dấu hiệu cho biết có phản ứng hoá học xảy ra là: có bọt khí sủi lên (chứng tỏ có chất mới tạo thành ở trạng thái khí ) b/phương trình chữ của phản ứng: Canxicacbonat+axitclohiđric Canxiclorua + nước + cacbonđioxit 2/ Kẽm(Zn) tác dụng với axitclohiđric (HCl) tạo ra kẽm clorua(ZnCl2) và khí hiđro(H2) theo sơ đồ ở dưới đõy:a-Viết phương trình chữ của phản ứng?b-Điền vào chỗ trống câu sau với các cụm từ thích hợp trong khung:Mỗi phản ứng xảy ra với một(1) và hai..(2)Sau phản ứng tạo ra một..(3)và một..(4) ZnClHClHClClZnHH Phân tử HCl Nguyên tử Zn Phân tử ZnCl2 Phân tử H2Đáp án : a, phương trình chữ của phản ứng: Kẽm + axitclohiđric Kẽm clorua + hiđro b,Mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử kẽm và hai phân tử axitclohđric. Sau phản ứng tạo ra một Phân tử kẽmclorua và một phân tử hiđro .Dặn dò ,bài tập về nhà: -Chuẩn bị cho tiết thực hành (Mỗi tổ chuẩn bị: 1chậu nước, diờm quẹt, cốc nước vụi trong, tờ tường trỡnh ) -về nhà làm bài tập 5,6 (SGK trang 51)xin chàochúc học tốt

File đính kèm:

  • pptbai_13_phan_ung_hoa_hc_tiep.ppt
Bài giảng liên quan