Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hoá học (tiết 33)

Bài tập :khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hoá học giữa than và khí ô xi.Em hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò,sau đó ,dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi?

Đáp án:Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí o xi(trong không khí).Dùng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than (hay:làm nóng than),quạt mạnh để thêm đủ khí o xi .Khi than bén cháy là đã có phản ứng hoá học xảy ra

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hoá học (tiết 33), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
kính chào các thầy cô giáo về dự giờHoá 8kính chào các thầy cô giáo về dự giờHoá 8kính chào các thầy cô giáo về dự giờGiáo viên thực hiện:Kim thị HuêKiểm tra bài cũCâu1:Cho kim loại sắt tác dụng với dung dịch a xit clohiđric sinh ra khí hiđro và sắt (II) clo rua.Em hãy viết phương trình chữ của phản ứng hoá học trên?Câu2:Em hãy điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ ()cho phù hợp nội dung kiến thức sau:“Trước khi cháy chất parafin ở thể(1).còn khi cháy ở thể(2)các(3).parafin phản ứng với các(4).khí o xi”RắnHơiPhân tửPhân tửSắt + a xitclohiđricSắt (II) clo rua +khí hiđroTiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2)Khi nào phản ứng hoá học xảy ra và làm thế nào để nhận biết phản ứng hoá học xảy ra ?III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?Các em cùng tìm hiểu các thí nghiệm Tiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2)III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?Hãy quan sát và nhận xét hiệntượng? Từ thí nghiệm đó em cho biết để phản ứng hoá học xảy ra cần có điều kiện gì?1.Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhauPhương trình chữ :Cho kẽm tác dụng với d.dịch a xít clo hiđric Viết phương trình chữ của phản ứng?Kẽm + a xítclohiđric Kẽm clo rua +khí hiđroTiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2)III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?1.Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhau? Em hãy viết phương trình chữ của phản ứng đun nóng đườngQua thí nghiệm em cho biết để phản ứng hoá học xảy ra cần có điều kiện gì?2.Tuỳ mỗi phản ứng cụ thể cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đóPhương trình chữ của phản ứng đun nóng đườngĐường Than + NướcTiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2)III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?1.Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhau2.Một số phản ứng cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đóBài tập :khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hoá học giữa than và khí ô xi.Em hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò,sau đó ,dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi? Đáp án:Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí o xi(trong không khí).Dùng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than (hay:làm nóng than),quạt mạnh để thêm đủ khí o xi .Khi than bén cháy là đã có phản ứng hoá học xảy raTiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2)III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?1.Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhau2.Tuỳ mỗi phản ứng cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đóRượu nhạt Axit axêticVậy chất xúc tác là gì?Chất xúc tác là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn và giữ nguyên không biến đổi sau khi phản ứng kết thúc.Vậy phản ứng đó xảy ra cần có điều kiện gì?3.Có những phản ứng cần có mặt chất xúc tácXúc tácTiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2)III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?1.Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhau2.Tuỳ mỗi phản ứng cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đó3.Có những phản ứng cần có mặt chất xúc tácQua các thí nghiệm xảy ra các phản ứng hoá học các em hãy thảo luận nhóm rút ra những dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra ?IV.Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?Để nhận biết phản ứng hoá học xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành,có tính chất khác với chất ban đầu tính chất khác dễ nhận ra thường có thể là :màu sắc,hay trạng thái,hay sự toả nhiệt và phát sáng..Tiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2) III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?Trong tự nhiên,có những phản ứng xảy ra có ích cho con người Thí dụ ,trong lá cây xanh có chất diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời,làm chất xúc tác cho phản ứng :IV.Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?Em hãy lấy ví dụ về những phản ứng xảy ra trong thực tế?Glucozơ + Khí o xiKhí cacbon đioxit +NướcTiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2) III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?IV.Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?Qua bài học em cho biết những điều kiện nào để phản ứng hoá học có thể xảy ra? Dâú hiệu nào để có thể nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?Tiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2) III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?IV.Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?Bài tập1:Biết chất có trong vỏ quả trứng là canxi cacbonat cho phản ứng với dung dịch axit clohiđricTạo ra canxi clorua,nước và khí cacbon đioxitPhương trình chữ:Canxi cacbonat + a xit clohiđric can xi clo rua + nước +khí cacbon đioxitEm hãy viết phương trình chữ của phản ứng?Tiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2) III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra?IV.Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?Bài2:Em hãy chọn mộtPhương án đúng nhất trong các câu sau:Điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra?A. Tất cả các phản ứng xảy ra đều cần có nhiệt độ B. Các chất phản ứng được tiếp xúc với nhauC. Phản ứng xảy ra được khi chất tham gia tiếp xúc với nhau,có trường hợp cần đun nóng ,một số trường hợp cần chất xúc tácD. Có những phản ứng cần chất xúc tácCTiết 19 Phản ứng hoá học (tiết 2) III.Khi nào phản ứng hoá học xảy ra? IV.Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?Bài3:Nước vôi( có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat) Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra ?Hướng dẫn về nhà: Học bài và làm bài tập số 6(tr 51sgk),bài tập số13.5,13.8 (sbt)Giờ sau các nhóm chuẩn bị mang lọ nước vôi trongKính chúc các thày cô mạnh khoẻ.Chúc các em học tốt!

File đính kèm:

  • pptTiet_19Phan_ung_Hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan