Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hóa học (tiết 34)

1. Bài 1:

Viết phương trình chữ của phản ứng ở các thí nghiệm trên biết:

* Ống nghiệm 1: Kẽm phản ứng với axit clo hiđric tạo thành kẽm clorua và khí hiđro.

* Ống nghiệm 2: Đồng(II) oxit phản ứng với axit clo hiđric tạo thành đồng(II) clorua và nước.

*Ống nghiệm 3: Canxi cacbonat phản ứng với axit clo hiđric tạo thành canxi clorua, nước và khí cacbonic.

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hóa học (tiết 34), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
tr­êng thcs thÞ trÊn v«iphßng GD-§T l¹ng gianghéi thi gi¸o viªn giái huyÖn l¹ng giang8aGV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ThïyTr­êng THCS D­¬ng ĐøcKiÓm tra bµi còCâu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 	Phản ứng hóa học chỉ xảy ra khi các chất được với nhau, có trường hợp ph¶i, có trường hợp cần .. tiếp xúcđun nóngchất xúc tácCâu 3: Theo dõi đoạn băng và cho biết :	1. Điều kiện xảy ra phản ứng hóa học là gì?.	2. Viết phương trình chữ của phản ứng?ĐÁP ÁN1. Điều kiện để xảy ra phản ứng trên là:  	- Tiếp xúc .	- Đun nóng 2. Phương trình chữ của phản ứng là:  Sắt + Lưu huỳnh  Sắt ( II) sunfuaI.Định nghĩaII. Diễn biến của phản ứng hóa học.III. Điều kiện xảy ra phản ứng hóa họcph¶n øng hãa häc TiÕt 19.IV. Dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học1.Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch axit clo hiđric lần lượt vào 4 ống nghiệm đựng các chất : kẽm, đồng(II) oxit, vỏ trứng gà, đồng.Quan sát, ghi lại dấu hiệu và kết luận vào bảng sau(tiếp)Thí nghiệmDấu hiệu Có phản ứng không Ống nghiệm 1: Kẽm và axit clo hidric Ống nghiệm 2: Đồng(II) oxit và axit clo hidric - Sủi bọt khí - Có- Chất rắn màu đen tan ra tạo thành dung dịch màu xanh- Có- Có-KhôngSủi bọt khí, Vỏ trứng tan ra. - Không có hiện tựơng gìỐng nghiệm 3: Vỏ trứng gà và axit clo hidric Ống nghiệm 4: Đồng và axit clo hidric V. Luyện tập:1. Bài 1: Viết phương trình chữ của phản ứng ở các thí nghiệm trên biết:* Ống nghiệm 1: Kẽm phản ứng với axit clo hiđric tạo thành kẽm clorua và khí hiđro.* Ống nghiệm 2: Đồng(II) oxit phản ứng với axit clo hiđric tạo thành đồng(II) clorua và nước.*Ống nghiệm 3: Canxi cacbonat phản ứng với axit clo hiđric tạo thành canxi clorua, nước và khí cacbonic.Đáp án:1. Kẽm + Axit clo hiđric  Kẽm clorua + Khí hiđro2. Đồng(II) oxit + Axit clo hiđric  đồng(II) clorua + nước.3. Canxi cacbonat +Axit clo hiđric  canxi clorua+ nước +khí cacbonic.2. Bài 2: Em hãy quan sát các hình ảnh sau và cho biết	a/ Điều kiện xảy ra những phản ứng hóa học là gì?	b/ Dấu hiệu của phản ứng là gì?	c/ Viết phương trình chữ của phản ứngHình ảnhDấu hiệu Phương trình chữ và điều kiện1. 2.3.4. Ch­ng cÊt Dd r­îu etylicChuyÓn hãa tinh bét thµnh r­îu etylic nhê xóc t¸c men r­îu Ch­ng cÊt Ch­ng cÊt R¾c men ñ men Thµnh r­îu Đồ vật bằng sắt bị han gỉ (Sắt phản ứng với khí oxi tạo thành gỉ sắt là oxit sắt từ )Quét vôiVôi nước( Caxihiđroxit) phản ứng với khí cacbon đioxit tạo thành canxi cacbonat và nước.Đốt than tổ ong (Cacbon trong than đã phản ứng với khí oxi tạo thành khí cacbon đioxit)Hình ảnhDấu hiệu Phương trình chữ và điều kiện1Thay đổi về trạng thái và mùi vị. Tinh bộtThay đổi về màu sắc.Thay đổi về trạng thái4Tỏa nhiệt và phát sángMen rượuRượu etilicSắt + OxiOxit sắt từCanxi hiđroxit + Cacbon đioxitCanxi cacbonat + NướcCacbon + OxiCacbon đioxitto23Phản ứng quang hợp của cây xanh:Khí cacbon đioxit + Nước Gluxit + Khí OxiÁnh sáng mặt trờiClorophinBT 6 (sgk/trang 51):	Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa than và khí oxi. a/ Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò, sau đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than cháy bén thì thôi. b/Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon đioxit.ĐÁP ÁN:a.-Đập vừa nhỏ để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí oxi.-châm lửa để cung cấp nhiệt cho phản ứng.-Quạt mạnh để thêm đủ khí oxi-Than cháy bén là đã có phản ứng hóa học xảy rab.PT chữ: Than + Oxi  Khí cacbon đioxit.Bài 4(13.8 SBT .Tr17)Khi nhai cơm xảy ra hai phản ứng hóa học sau:1. Ph¶n øng cña tinh bét víi n­íc thµnh đưêng mantozơ ( đường m¹ch nha) nhờ xúc tác của men amilaza.2. Ph¶n øng cña mantoz¬ víi n­íc t¹o thµnh glucoz¬ nhờ xúc tác của men mantaza.Hai loại men này có trong nước bọt.a. Viết phương trình chữ của hai phản ứng trênb. Giải thích vì sao khi nhai cơm kĩ ta thấy có vị ngọt.	DÆn dß Bài tập về nhà:-5,6 (SGK/ 51) -13.4,13.5, 13.6,13.7, 13.8(SBT/17)-Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hànhBµi häc ®· kÕt thóc. th©n ¸I chµo quý thµy, c« vµ c¸c em

File đính kèm:

  • pptTiet_19PUHH_tiet_2_THi_GVG.ppt
Bài giảng liên quan