Bài giảng Tiết 19 : Phản ứng hóa học (tiết 5)

Yêu cầu HS quan sát rút ra kết luận.

-Qua các thí nghiệm vừa làm và thí nghiệm dd HCl, các em hãy cho biết: làm thế nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra ?

-Dựa vào dấu hiệu nào để biết được có chất mới xuất hiện?.

- GV nhận xét và kết luận

- Ngoài ra, sự toả nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu để xảy ra phản ứng hóa học. yêu cầu HS cho ví dụ.

doc3 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 19 : Phản ứng hóa học (tiết 5), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiet 19 : 	 PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt)
A. Mục tiêu : 
1.Kiến thức :
*Học sinh biết:
- Các điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra.
- Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra.
2.Kĩ năng :
* Rèn cho học sinh:
- Kĩ năng viết phương trình chữ.
- Khả năng phân biệt hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học và nhận biết dấu hiệu phản ứng hóa học.
3.Thái độ:
- Tạo hứng thú học tập môn họâp5
B.Chuẩn bị: 
1. Giáo viên : 
Hóa chất
Dụng cụ
-Pđỏ , Zn, đinh sắt.
-Ống nghiệm 
-DD BaCl2 , CuSO4 
-Đèn cồn, diêm
-DD Na2SO4 hoặc H2SO4
-Muôi sắt
-DD HCl , NaOH
-Kẹp gỗ
2. Học sinh : 
-Học bài.
-Làm bài tập 1,2,3,4 SGK/ 50
-Đọc tiếp III và IV bài 13 SGK / 49,50
C.Hoạt động dạy – học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ và sửa bài tập về nhà 
-Thế nào là phản ứng hóa học ?
-Làm bài tập 5 SGK/ 51
- Trình bày diễn biến của phản ứng hóa học ?
2 – 3 học sinh trả lời và làm bài tập.
Hoạt động 2 : Khi nào phản ứng hóa học xảy ra. 
- Hướng dẫn các nhóm làm thí nghiệm : Cho viên Zn và dung dịch HCl.
gYêu cầu HS quan sát hiện tượng xảy ra.
-Qua thí nghiệm trên, các em thấy, muốn phản ứng hóa học xảy ra nhất thiết phải có cac điều kiện gì ?
-Thông báo : Bề mặt tiếp xúc càng lớn thì phản ứng xảy ra dễ dàng và nhanh hơn. Yêu cầu HS lấy ví dụ.
- Nếu để 1 ít Pđỏ trong không khí,chất có tự bốc cháy không ?
-Hướng dẫn HS đốt Pđỏ trong không khí gYêu cầu HS nhận xét ?
-Thuyết trình lại quá trình làm rượu. gMuốn chuyển hóa từ tinh bột sang rượu phải cần có điều kiện gì ?
-“Men” đóng vai trò là chất xúc tác. Chất xúc tác là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn, nhưng không biến đổi khi phản ứng kết thúc.
-Theo em khi nào phản ứng hóa học xảy ra ?
-Hoạt động theo nhóm, làm thí nghiệm : cho viên Zn và dung dịch HCl.
gXuất hiện bọt khí ; Viên Zn nhỏ dần.
-Muốn phản ứng hóa học xảy ra: Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau.
-Ví dụ: đường cát dễ tan hơn so với đường phèn. Vì đường cát có diện tích tiếp xúc nhiều hơn đường phèn.
-Chất sẽ không bốc cháy.
-Làm thí nghiệm gKết luận: 1 số phản ứng hóa học muốn xảy ra phải được đun nóng đến t0 thích hợp.
 -Muốn chuyển hóa từ tinh bột sang rượu phải cần có men.
gCó những phản ứng muốn xảy ra cần có mặt của chất xúc tác.
- Kết luận, ghi vở
III. KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA ? 
-Các chất tham gia phải tiếp xúc với nhau.
-Một số phản ứng cần có nhiệt độ và chất xúc tác.
Hoạt động 3 :Làm thế nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra ?
-Yêu cầu HS quan sát cac chất: dd BaCl2, dd CuSO4,dd Na2SO4, dd NaOH. 
-Hướng dẫn HS làm thí nghiệm:
B1: Cho 1 giọt dd BaCl2 vào dd Na2SO4.
B2: Nhỏ vài giọt dd CuSO4 vào dd NaOH.
-Yêu cầu HS quan sát rút ra kết luận.
-Qua các thí nghiệm vừa làm và thí nghiệm dd HCl, các em hãy cho biết: làm thế nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra ?
-Dựa vào dấu hiệu nào để biết được có chất mới xuất hiện?.
- GV nhận xét và kết luận 
- Ngoài ra, sự toả nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu để xảy ra phản ứng hóa học. yêu cầu HS cho ví dụ.
- Quan sát nhận biết các chất trước phản ứng.
-Làm thí nghiệm:
B1:Có chất không tan màu trắng tạo thành.
B2: Có chất không tan màu xanh lam tạo thành.
-Dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành, có tính chất khác chất phản ứng để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra hay không.
-Dựa vào: màu sắc, trạng thái, tính tan, 
- HS ghi vở 
-Ví dụ: nến cháy, đốt gỗ, 
IV. LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA?
- Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành.
Hoạt động 4: Củng cố 
-Khi nào phản ứng hóa học xảy ra?
-Làm thế nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?
-Yêu cầu HS làm bài tập 5,6 SGK/ 51
-Nhớ lại kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
D.Hướng dẫn HS học tập ở nhà: 
-Dặn dò HS chuẩn bị tiết thực hành: mỗi tổ chuẩn bị: 1 chậu nước, que đóm, nước vôi trong.
-Làm bài tập 13.2 và 13.6 sách bài tập /16,17
E.Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

File đính kèm:

  • docT.19 - P¦»HH (tt).doc
Bài giảng liên quan