Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hoá (tiết 31)

 ? Vì sao trong phản ứng đun hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh không dùng sắt dạng lá, mà dùng dạng bột ?

 Các chất ở dạng bột thì bề mặt tiếp xúc nhiều hơn ở dạng lá
- Bề mặt tiếp xúc càng lớn thì phản ứng xảy ra dễ dàng và nhanh hơn.

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 19: Phản ứng hoá (tiết 31), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Phản ứng hoá học là gì? Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia)? Chất nào là chất sản phẩm?ĐÁP ÁNCâu 1: Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khácChất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) Chất mới sinh ra gọi là chất sản phẩm.TIẾT 19: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (TT)III. Điều kiện để xảy ra phản ứng hoá học: IV/Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra:TIẾT 19: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (tt)III. Điều kiện để xảy ra phản ứng hoá học + Tiếp xúc nhau: + Một số phản ứng cần phải có nhiệt độ thích hợp. (có thể nhiệt độ khơi màu, hoặc đun liên tục)+ Chất xúc tácCho Kẻm tác dụng với axit clo hidric.C¸ch tiÕn hµnhTN1HiÖn t­îng- Sủi bọt khí trên bề mặt viên kẻm.- Chất khí thoát ra khỏi chất lỏng.Để kẻm tác dụng với axit thì cần phải có điều kiện gì ?Kẻm và axit tiếp xúc nhau.Tiết: 19PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt) Các chất ở dạng bột thì bề mặt tiếp xúc nhiều hơn ở dạng lá - Bề mặt tiếp xúc càng lớn thì phản ứng xảy ra dễ dàng và nhanh hơn. ? Vì sao trong phản ứng đun hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh không dùng sắt dạng lá, mà dùng dạng bột ?- Trước khi đun hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh. Phản ứng có xảy ra không? Sau khi đun một lát rồi ngừng đun phản ứng có xảy ra không ?Đun như thế nào đường mới tạo thành than và nước ?C¸ch tiÕn hµnhTN2Phản ứng có xảy ra ?-> Không có phản ứng.-> Có phản ứng xảy ra- Đun liên tụcCần phải đun nóng ở nhiệt độ thích hợp.TN3- Quá trình chuyển hóa từ tinh bột thành rượu, cần phải có chất gì giúp quá trình chuyển hóa tinh bột thành rượu nhanh hơn ?C¸ch tiÕn hµnhTN4Phản ứng có xảy ra ?-> Men rượu Đó chính là chất xúc tác. Thế nào là chất xúc tác ?“Chất xúc tác là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn, nhưng không biến đổi khi phản ứng kết thúc”*. thÝ nghiÖm* TN2 *. nhËn xÐt:Tiết: 19PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt)I/ ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG HÓA HỌC Chất xúc tác là :Là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn, nhưng không biến đổi khi phản ứng kết thúc.§un nãng ®­êng than vµ n­íc§un nãng hçn hîp bét s¾t vµ l­u huúnh S¾t (II) sunfua* TN3 * TN4 Tinh bột Rượu etilic+ Các chất phải tiếp xúc nhau.+ Một số chất cần phải có nhiệt độ thích hợp.+ Một số chất cần phải có chất xúc tác.+ Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc nhau.+ Một số chất cần phải có nhiệt độ thích hợp.+ Một số chất cần phải có chất xúc tác.Ví dụ: * TN1 Cho kẽm vào axit clohidric Kẽm Clorua và khí hidroBột sắt + bột lưu huỳnh Sắt (II) sunfuat0Tinh bột Rượu etilicmen Đường than + nướct0 Kẽm + axit clohidric Kẽm Clorua + khí hidroII/*. thÝ nghiÖmC¸ch tiÕn hµnhTN1HiÖn t­îngTiết: 19PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt)Cho Kẻm tác dụng với axit clo hidric.- Sủi bọt khí trên bề mặt viên kẻm.- Chất khí thoát ra khỏi chất lỏng. Sản phẩm tạo thành là chất khí.II/ Có chất rắn không tan màu xanh tạo thànhNhỏ 1 vài giọt dung dịch Cu SO4 vào dung dịch NaOHTN2HiÖn t­îngC¸ch tiÕn hµnh* thÝ nghiÖmTiết: 19PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt) Sản phẩm tạo thành là chất rắn không tan (kết tủa) Sản phẩm tạo thành thay đổi về màu sắcQuan sát tranh Tỏa nhiệt và phát sángII/* thÝ nghiÖm Tiết 19 PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt)I/ ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG HÓA HỌCDẤU HIỆU NHẬN BIẾT PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA Có chất mới tạo thànhTN2TN 1 Sản phẩm tạo thành là chất khí. Sản phẩm tạo thành là chất rắn không tan (kết tủa) Sản phẩm tạo thành thay đổi về màu sắc.TN 3 Tỏa nhiệt và phát sáng* Nhận xét-Có chất mới tạo thành (có tính chất khác với chất phản ứng):+ Màu sắc.+ Tính tan, trạng thái (chất rắn không tan, chất khí). + Ngoài ra có thể dựa vào sự toả nhiệt và phát sáng.II/ Tiết 19 PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt)I/ ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG HÓA HỌCDẤU HIỆU NHẬN BIẾT PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA-Có chất mới tạo thành (có tính chất khác với chất phản ứng): + Màu sắc. + Trạng thái (chất rắn không tan, chất khí,). + Có thể dựa vào sự toả nhiệt và phát sáng.Ví dụ: Luyện tập :1/ Nhỏ vài giọt axitclohiđric vào 1 cục đá vôi (thành phần chính là canxicacbonat) ta thấy có bọt khí sủi lên. a/Dấu hiệu nào cho thấy có phản ứng hoá học xảy ra? b/Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là : canxiclorua, nước và cacbonđioxit.Đáp án a/Dấu hiệu cho biết có phản ứng hoá học xảy ra là: có bọt khí sủi lên (chứng tỏ có chất mới tạo thành ở trạng thái khí ) b/phương trình chữ của phản ứng: Canxicacbonat+axitclohiđric Canxiclorua + nước + cacbonđioxit 2/ Kẽm (Fe) tác dụng với axitclohiđric (HCl) tạo ra kẽm clorua(FeCl2) và khí hiđro (H2) theo sơ đồ ở dưới đây:a-Viết phương trình chữ của phản ứng?Đáp án : a, phương trình chữ của phản ứng: Kẽm + axitclohiđric Kẽm clorua + hiđro b,Mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử kẽm và hai phân tử axitclohđric. Sau phản ứng tạo ra một Phân tử kẽmclorua và một phân tử hiđro .Dặn dò ,bài tập về nhà: -Chuẩn bị cho tiết thực hành (Mỗi tổ chuẩn bị: 1chậu nước, diờm quẹt, cốc nước vụi trong, tờ tường trỡnh ) -về nhà làm bài tập 5,6 (SGK trang 51)Đun nóng đường than và nướcĐun nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh Sắt (II) sunfuaTinh bột Rượu etilicViết phương trình hóa học bằng chữ của các TN trên:Bột sắt + bột lưu huỳnh Sắt (II) sunfuat0Tinh bột Rượu etilicmen Đường than + nướct0Cho kẽm vào axit clohidric Kẽm Clorua và khí hidro Kẽm + axit clohidric Kẽm Clorua + khí hidro+ Tỏa nhiệt + Phát sáng

File đính kèm:

  • pptTiet_19_Phan_ung_hoa_hoc_tt.ppt
Bài giảng liên quan