Bài giảng Tiết 20 - Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu?

Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là 100m

 

ppt19 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 27/10/2015 | Lượt xem: 1392 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 20 - Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 §Þa Lý 6GV: NguyÔn ThÞ BÝch ThuûTr­êng THCS S¬n B»ng _ HS _ HTĐộ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện như thế nào?Tieát 20 Baøi 16: THÖÏC HAØNH:ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùn1234Câu 1: Hãy cho biết:Đường đồng mức là những đường như thế nào?Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?	* Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng một độ cao trên bản đồ.	* Dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng của địa hình: độ dốc. Tieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùn1234Hình 16. Núi được cắt ngang và hình biểu hiện của nó trên bản đồABCDETieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùn1234Bài tập 2: Dựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ:Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớnTieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnHãy xác định trên lược đồ hình 44 hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2?1234Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớnHướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: TâyĐôngĐTNBTieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnSự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu?1234Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớnSự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là 100mTieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnDựa vào các đường đồng mức để tìm độ cao của các đỉnh núi A1, A2 và các điểm B1, B2, B3?1234Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớnA1: 900m.A2: >600m.B1: 500m.B2: 650m.500m< B3<600m.Tieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnDựa vào tỉ lệ lược đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 đến đỉnh A2?1234Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn- Khoảng cách trên bản đồ A1A2: 7,5cm.- Tỉ lệ: 1:100.000- Khoảng cách trên thực tế khoảng 7,5km.Tieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnQuan sát các đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của núi A1, cho biết sườn nào dốc hơn?234Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớnSườn phía tây dốc hơn vì khoảng cách các đường đồng mức nằm gần hơn sườn phía đông Tieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnTieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnTieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnTieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnQuan sát các đường đồng mức ở hai lược đồ, cho biết có sự khác nhau như thế nào?Tieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùn1234Bản đồ địa hình tỉ lệ lớn thành phố Nha TrangTieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùn200300400500600700600700500200300400Quan sát các đường đồng mức ở hai lược đồ, cho biết có sự khác nhau như thế nào?12Tieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnTìm hiểu lớp vỏ không khí của Trái Đất?Dặn dòMặt Trăng có lớp vỏ khí không?Tieát 20:Baøi 16: THÖÏC HAØNH: Ñoïc baûn ñoà (hoaëc löôïc ñoà) ñòa hình tæ leä lôùnCảm ơn sự có mặt của các em học sinh

File đính kèm:

  • pptdia_6.ppt
Bài giảng liên quan