Bài giảng Tiết 21 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 18)

 

Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của chất tham gia phản ứng.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 21 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 18), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 21 Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng.Trường THCS Trực BìnhGv Phạm Văn DiệnLớp dạy 8aNăm học 2008-2009Tiết 21 Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng.1. Thí nghiệm.12AB2AB1a) Trước phản ứngb) Sau phản ứng Thí nghiệmGiới thiệu về nhà hóa học LÔ-MÔ-NÔ-XÔP(người Nga, 1711-1765) vàLA-VOA-DIÊ(người Pháp,1743-1794)2.Định luật.Trước và sau thí nghiệm, kim của cân vẫn giữ nguyên vị trí.  Có thể suy ra điều gì?Khi một phản ứng hóa học xảy ra, tổng khối lượng các chất không thay đổi.Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của chất tham gia phản ứng.Giải thích định luậtTrong PƯHH, số nguyên tử mỗi nguyên tố có thay đổi hay không?H2b/trong phản ứngc/sau phản ứnga/trước phan ứngO2H2OTrong PƯHH, số nguyên tử mỗi nguyên tố không thay đổiChỉ thay đổi liên kết.Khối lượng mỗi nguyên tử trước và sau phản ứng co thay đổi không?Khối lượng các nguyên tử không thay đổi.Tổng khối lượng các chất được bào toàn.3. Áp dụng.Giả sử có phản ứng giữa A và B tạo ra C và D	A	 +	B	C	+	DTa có biểu thức:	mA + mB = mC + mD Bài tập 1Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam phốtpho trong không khí thu được 7,1 gam đi photpho penta oxit.a/ viết pthh dạng chữ.b/ tính khối lượng oxi tham gia phản ứng.Lời giảia.PTHH	photpho + oxi điphotpho penta oxitb/Theo định luật bảo toàn khối lương mphotpho + moxi = mđiphotphopentaoxit Thay số ta có: moxi = mđiphotphopentaoxit - mphotpho = 7,1- 3,1= 4(g)Bài tập 2Nung đá vôi( canxi cacbonat) thu được 112kg canxi oxit và 88 kg khí cacbonia.a/ Viết pthh dạng chữ.b/ Tính khối lượng đá vôi đã nung.Lời giảia/ pthh canxin cacbonat canxi oxit + cacbonic b/ Theo định luật bảo toàn khối lượng mcanxicacbonat = mcanxioxit + mcacbonic 	 = 112+88= 200(kg)1,2,3 tr 54 sgkBài tập về nhà

File đính kèm:

  • pptnmlhh.ppt
Bài giảng liên quan