Bài giảng Tiết 21: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 19)

1.Thí nghiệm:

Phương trình chữ của phản ứng:

2. Định luật:

a. Nội dung: Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia.

-Khối lượng của cốc đựng hai ống nghiệm trên bàn cân trước và sau phản ứng như thế nào?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 21: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 19), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 21: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượngvanminhlc@yahoo.com.vn1Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Tiết 21: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng1.Thí nghiệm:Quan sát thí nghiệm trả lời các câu hỏi sau:2Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 09852582723Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Tiết 21: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng1.Thí nghiệm:Quan sát thí nghiệm trả lời các câu hỏi sau:? Dấu hiệu nào cho biết có phản ứng hóa học xảy ra? Khối lượng của cốc đựng hai ống nghiệm trên bàn cân có thay đổi không- Dấu hiệu: Thấy có chất kết tủa màu trắng (Bari sunfat) xuất hiệnKhối lượng của cốc đựng hai ống nghiệm trên bàn cân không thay đổi 4Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Tiết 21: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng1.Thí nghiệm:Em hãy cho biết tên chất tham gia, sản phẩm tạo thành của phản ứng này?- Chất tham gia: + Bari clorua (BaCl2) và Natri sunfat (Na2SO4)- Sản phẩm tạo thành+ Bari sunfat (BaSO4) và Natri clorua (NaCl)? Viết phương trình chữ của phản ứng5Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Tiết 21: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng1.Thí nghiệm:Phương trình chữ của phản ứng:Bari clorua + Natri sunfat Bari sunfat + Natri clorua6Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng Natri cloruaBari clorua+Natri sunfatBari sunfat + 2. Định luật: Gọi (m) là khối lượng. Hãy viết công thức biểu diễn mối quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau phản ứng? mBariCloruamNatriSunfatmBariSunfatmNatriClorua++= Tổng mchất tham gia Tổng mchất sản phẩm=1.Thí nghiệm:Phương trình chữ của phản ứng:a. Nội dung: Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia.Dựa vào công thức khối lượng này hãy phát biểu thành lời nội dung của định luật?-Khối lượng của cốc đựng hai ống nghiệm trên bàn cân trước và sau phản ứng như thế nào? 7Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272 Hai nhà khoa học Lômônôxốp ( người Nga ) và Lavoađiê ( người Pháp ) đã tiến hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác , từ đó phát hiện ra định luật Bảo toàn khối lượng . 8Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272 “ Trong một phản ứng hoá học , tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng ”9Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng.Khối lượng của mỗi nguyên tử trước và sau phản ứng có thay đổi không?1.Thí nghiệm:2. Định luật:a. Nội dung b. Giải thíchVậy định luậtđược giải thích như thế nào10Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng. b. Giải thích: Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của mỗi nguyên tử không đổi vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn1.Thí nghiệm:2. Định luật:a. Nội dung b. Giải thích: 11Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng 3. áp dụng: A + B C +D mA + mB = mC +mD mC = (mA + mB) -mDNhư vậy : Trong một phản ứng hóa học có (n) chất (chất tham gia và chất sản phẩm) nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.1.Thí nghiệm:2. Định luật:áp dụng định luật bảo toàn khối lượng viết biểu thức khối lượng cho phản ứng trên ?12Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Bài tập áp dụng: Axit clohđric (HCl) phản ứng với dung dịch Bạc nitrat (AgNO3) theo sơ đồ phản ứng sau:Axit clohđric + Bạc nitrat Bạc clorua + Axit nitric Cho biết khối lượng của Axit clohđric (HCl) là 3,65g khối lượng của các sản phẩm Bạc clorua (AgCl) và Axit nitric (HNO3) lần lượt là 14,35g và 6,3g.Hãy tính khối lượng của Bạc nitrat đã phản ứng? Bài giảiTheo định luật bảo toàn khối lượng ta có:mHCl +mAgNO3 =mAgCl + mHNO3mAgNO3 =(mAgCl + mHNO3) -mHCl (14,35 + 6,3) -3,65 =17(g) =HDVN13Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Bài tập trắc nghiệmCâu 1: Khi phân hủy 2g Thủy ngân oxit chỉ thu được 0,16g khí oxi và m gam Thuỷ ngân . Khối lượng Thủy ngân (m) trong phản ứng này là:A. 1,84g B. 2,16gC. 2,02gD.Không xác định được Câu 2: Cho 13g Kẽm tác dụng với dung dịch axit Clohđric thu được 27,2g KẽmClorua và 0,4g khí Hiđro. Khối lượng axit tham gia phản ứng là: A. 14,6gCâu 3: Khi nung một miếng đồng (Cu) trong không khí sau một thời gian khối lượng miếng đồng thay đổi như thế nào?B. 7,3gC. 14gD. 14,2gA.GiảmB.TăngC.Không thay đổiD.Không xác định được HDVN14Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Các câu sau đây đúng hay sai:a) Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng chất tham gia phản ứng.b) Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.c) Trong một phản ứng hóa học số nguyên tử của các nguyên tố được bảo toàn. d) Trong một phản ứng hóa học số phân tử của các chất được bảo toàn.e) Trong một phản ứng hóa học có (n) chất , nếu biết khối lượng của một chất thì sẽ tính được khối lượng của các chất còn lại.ĐSĐSS15Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272Bài tập về nhà: 2,3 ( SGK/54 )15.1, 15.2, 15.3 (SBT/18)- Đọc trước bài: Phương trình hoá học Hướng dẫn học ở nhà 16Nguyễn Văn Minh trường THCS Bản Xen huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ĐT: 0985258272

File đính kèm:

  • pptTiết 21 Định luật bảo toàn khối lượng.ppt
Bài giảng liên quan