Bài giảng Tiết 21 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 6)

1. Thí nghiệm

2. Định luật

Trong một phản ứng hóa học, tổng khổi lượng của

các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các

Chất tham gia phản ứng.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 21 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 6), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG THẦY- CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 8 chúc các em một buổi học thú vị*Tiết 21, bài 15.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG1. Thí nghiệm ( SGK hình 2.7 trang53) Chỉ ra dấu hiệu của phản ứng hóa học? Trước và sau phản ứng vị trí kim của cân thế nào? Hãy viết phương trình chữ thể hiện phản ứng hóa học?Dấu hiệu: Có chất mới màu trắng tạo thành đó làBari sunfat chất này không tan trong nước.Trước và sau phản ứng vị trí kim đồng hồ được giữ nguyên.Phương trình chữ.Bari clorua + Natri sunfat → Bari sunfat + Natri clorua( BaCl2 )	(Na2SO4) 	 (BaSO4)	 (NaCl)* Bari clorua + Natri sunfat( BaCl2 )	(Na2SO4)Bari sunfat + Natri clorua(BaSO4)	 (NaCl)=Khèi l­îng s¶n phÈmKhèi l­îng chÊt tham giaKÕt luËn thÝ nghiÖmTiết 21, bài 15.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG1. Thí nghiệm2. Định luậtTrong một phản ứng hóa học, tổng khổi lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các Chất tham gia phản ứng.Giải thích:*H2O2H2OTrước phản ứngcó 3 phân tử ( gồm 6 nguyên tử)Trong phản ứngGồm có 6 nguyên tửSau phản ứng có2 phân tử ( gồm có 6 nguyên tử )Số nguyên tử trước và sau phản ứng được bảo toànKhối lượng các chất tham được bảo toàn  khối lượng các chất trước phản ứng = khối lượng Khối lượng các chất sau phản ứng.Tiết 21, bài 15.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG1. Thí nghiệm2. Định luật?Phương trình hóa học: A + B → C + DTrong đó mA , mB , mC , mD là khối lượng mỗi chấtCông thức về khối lượng: mA + mB = mC + mD. Giả sử: mA + mB = mC + 3. Áp dụng 	 mD = mA + mB - mC *Bµi tËp 3. sgk trang 54Bari clorua + Natri sunfat → Bari sunfat + Natri clorua( BaCl2 )	(Na2SO4) 	 (BaSO4)	 (NaCl) ?g	 14,2 g	 23,3 g	 11,7 gTÝnh khèi l­îng cña BaCl2Giải: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta cóm( BaCl2 ) + m(Na2SO4) = m (BaSO4)+ m (NaCl) m( BaCl2 )= m (BaSO4)+ m (NaCl) - m(Na2SO4)m( BaCl2 )= 23,3 	 + 11,7 - 14,2 = 20,8 ( gam)

File đính kèm:

  • pptDINH_LUAT_BAO_TOAN_KHOI_LUONG.ppt
Bài giảng liên quan