Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 20)

 

a. Nội dung

 b. Giải thích: Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của mỗi nguyên tử không đổi vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 20), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
QUí THẦY Cễ Giỏo viờn: Nguyễn Tiến PhấnTrường THCS Bắc Hồng2010 - 2011CHÀO MỪNGBÀI GIẢNG HểA HỌC 8Tiết 21 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1.Thí nghiệm: Phương trình chữ của phản ứng:Bari clorua + Natri sunfat Bari sunfat + Natri clorua- Dấu hiệu: Thấy có chất kết tủa màu trắng ( Bari sunfat) xuất hiện. Em hãy cho biết tên chất tham gia, chất sản phẩmcủa phản ứng này?Viết phương trình chữ của phản ứng?- Chất tham gia: Bari clorua (BaCl2) và Natri sunfat (Na2SO4).- Chất sản phẩm: Bari sunfat (BaSO4) và Natri clorua (NaCl).-Dấu hiệu nào cho biết có phản ứng hóa học xảy ra?Tiết 21: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Quan sỏt thớ nghiệm và trả lời cỏc cõu hỏi Natri cloruaBari clorua+Natri sunfatBari sunfat + 2. Định luật: Gọi (m) là khối lượng. Hãy viết công thức biểu diễn mối quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau phản ứng? mBari CloruamNatri SunfatmBari SunfatmNatri Clorua++= Tổng mchất tham gia Tổng mchất sản phẩm=1.Thí nghiệm:Phương trình chữ của phản ứng:a. Nội dung: Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia.Dựa vào công thức khối lượng này hãy phát biểu thành lời nội dung của định luật?-Khối lượng của cốc đựng hai ống nghiệm trên bàn cân trước và sau phản ứng như thế nào? Tiết 21: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Hai nhà khoa học Lômônôxốp ( người Nga ) và Lavoađiê ( người Pháp ) đã tiến hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác , từ đó phát hiện ra định luật Bảo toàn khối lượng . “ Trong một phản ứng hoá học , tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng ”Bản chất của phản ứng Hoá học này là gì?Vậy định luậtđược giải thích như thế nàoKhối lượng của mỗi nguyên tử trước và sau phản ứng có thay đổi không?1.Thí nghiệm:2. Định luật:a. Nội dung b. Giải thíchTiết 21: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Trong phản ứng húa học diễn ra sự thay đổi liờn kết giữa cỏc nguyờn tử trong phõn tử oxi và hidro b. Giải thích: Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của mỗi nguyên tử không đổi vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn1.Thí nghiệm:a. Nội dung Tiết 21: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 2. Định luật 3. áp dụng: A + B C +D mA + mB = mC +mD mC = (mA + mB) -mDNhư vậy : Trong một phản ứng hóa học có (n) chất (chất tham gia và chất sản phẩm) nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.1.Thí nghiệm:2. Định luật:áp dụng định luật bảo toàn khối lượng viết biểu thức khối lượng cho phản ứng trên ?Tiết 21: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Giả sử ta cú phản ứng giữa chất A và chất B tạo ra chất C và chất D Bài tập áp dụng: Axit clohđric (HCl) phản ứng với dung dịch Bạc nitrat (AgNO3) theo sơ đồ phản ứng sau:Axit clohđric + Bạc nitrat Bạc clorua + Axit nitric 	Cho biết khối lượng của Axit clohđric (HCl) là 3,65g khối lượng của các sản phẩm Bạc clorua (AgCl) và Axit nitric (HNO3) lần lượt là 14,35g và 6,3g.Hãy tính khối lượng của Bạc nitrat đã phản ứng? Bài giảiTheo định luật bảo toàn khối lượng ta có:mHCl +mAgNO3 =mAgCl + mHNO3mAgNO3 =(mAgCl + mHNO3) -mHCl (14,35 + 6,3) -3,65 =17(g) =HDVNBài tập trắc nghiệm	Câu 1: Khi phân hủy 2,17g Thủy ngân oxit chỉ thu được 0,16g khí oxi và m gam Thuỷ ngân . Khối lượng Thủy ngân (m) trong phản ứng này là:A. 2,00g B. 2,01gC. 2,02gD.Không xác định được 	Câu 2: Cho 13g Kẽm tác dụng với dung dịch axit Clohđric thu được 27,2g KẽmClorua và 0,4g khí Hiđro. Khối lượng axit tham gia phản ứng là: A. 14,6g Câu 3: Khi nung một miếng đồng (Cu) trong không khí sau một thời gian khối lượng miếng đồng thay đổi như thế nào?B. 7,3gC. 14gD. 14,2gA.GiảmB.TăngC.Không thay đổiD.Không xác định được BABHDVNCác câu sau đây đúng hay sai:a) Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng chất tham gia phản ứng.b) Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.c) Trong một phản ứng hóa học số nguyên tử của các nguyên tố được bảo toàn. d) Trong một phản ứng hóa học số phân tử của các chất được bảo toàn.e) Trong một phản ứng hóa học có (n) chất , nếu biết khối lượng của một chất thì sẽ tính được khối lượng của các chất còn lại.ĐSĐSSBài tập về nhà: 2,3 ( SGK/54 )15.1, 15.2, 15.3 (SBT/18)- Đọc trước bài: Phương trình hoá học Hướng dẫn học ở nhà Chõn thành cảm ơn quớ thầy cụ và cỏc em học sinh

File đính kèm:

  • pptdinh_luat_bao_toan_khoi_luong.ppt
Bài giảng liên quan