Bài giảng Tiết 21 : Tia phân giác của một góc

Vẽ góc xOy lên tờ giấy

- Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy

- Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác.

- Vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 3233 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 21 : Tia phân giác của một góc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Gi¸o ¸n h×nh häc 6Tiết 21 : TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓCGiáo Viên: Hà Thị HoaI. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:	- Học sinh hiểu thế nào là tia phân giác của góc.	- Học sinh hiểu đường phân giác của góc là gì? 2. Kĩ năng:	- Học sinh nhận biết được một tia là tia phân giác của một góc.	- Học sinh biết cách vẽ tia phân giác của góc,vận dụng giải bài tập. 3. Thái độ:	- Rèn tính cẩn thận, chính xác khi vẽ, đo đạc, gấp giấyxOy + yOz = xOzII. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH	1. Chuẩn bị của giáo viên: 	- Máy chiếu	- Thước thẳng	- Thước đo góc	- Giấy để gấp hình minh hoạ.	2. Chuẩn bị của học sinh:	- Sách giáo khoa, sách bài tập Toán 6, tập 2.	- Thước thẳng	- Thước đo góc	- Bút dạ	- Bảng nhómIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHĐ1: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP HĐ2: KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ DẪN DẮT VÀO BÀI MỚIHĐ3: BÀI MỚI HĐ3.1: TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC LÀ GÌ? HĐ3.2: CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓCHĐ3.3: CHÚ ÝHĐ4: LUYỆN TẬP - CỦNG CỐHĐ5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀOxyzTrên cùng nửa mặt phẳng bờ Ox, ta cóNên Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy. 300600 Cho tia Ox, trên cùng nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ tia Oy và Oz sao cho: vàNhận xét về vị trí của tia Oz đối với hai tia Ox và Oy? Tính . So sánh với ??TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓCTiết 21 - Bài 6OxyzTIA PHÂN GIÁC CỦA GÓCTia Oz là phân giác của xoy1. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC LÀ GÌ?Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy Tiết 21 - Bài 6* Bài tập 1: Quan sát các hình vẽ sau, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trên hình :yxOz1)Ocab2)45oOnmt3)cba150ov150oO4)BiếtTIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC1. Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ g×?Ob là tia phân giác của góc aOc.Tiết 21 - Bài 61. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC LÀ GÌ?2. CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC* Cách 1: Dùng thước đo gócVí dụ : Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo 640.Oy32o64ozx32oTIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC= 320Tiết 21 - Bài 6- Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác.- Vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó.640320320* Cách 2: Gấp giấyOTIA PHÂN GIÁC CỦA GÓCVẽ góc xOy lên tờ giấy- Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh OyTiết 21 - Bài 6?Hãy vẽ tia phân giác của góc bẹt xOy.Oxytt’Nhận xét: Mỗi góc không phải là góc bẹt chỉ có một tia phân giác.z’Oxyz32o32oOmntt’1. Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ g×? 2. C¸ch vÏ Tia ph©n gi¸c cña mét gãcTIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC 3. Chó ýĐường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.Tiết 21 - Bài 6HÌNH HỌCTIẾT 20:1Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.yzxOTIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC LÀ GÌ ?2CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC* Cách 1: Dùng thước đo góc* Cách 2: Gấp giấyNhận xét:- Mỗi góc ( không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.3CHÚ Ý- Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.Oxyz32o32oz’Omntt’TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC* Bài tập 2: - Vẽ - Vẽ tia phân giác Ot của - Vẽ tia Om’ là tia đối của tia Om.	- Vẽ tia On’ là tia đối của tia On - Vẽ tia phân giác Ot’ của 400Oxyz800A:B:D:vàC:EM HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNGTia 0t là tia phân giác của góc x0y khi: CD Bài 32 – T.87Con sè may m¾nCHĂMHỌCNGOANTỐTNGOANCHĂMTỐTHỌCTia OB nằm giữa hai tia OA và OC,VàEm khẳng định được điều gì?Tia OB là tia phân giác của góc AOC. 1Khi nàoKhi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. 2 3Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là của góc đó.đường phân giác 4Omntt’Góc bẹt có mấy tia phân giác?Trong hình dưới đây, có những tia phân giác nào? Góc bẹt có 2 tia phân giác. có hai tia phân giác là tia Ot và tia Ot’ 1. BẰNG Ê KE:xOy654321654321zCÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ?CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC:Oxyz212/ BẰNG COM PA:CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ?CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC:H­íng dÉn vÒ nhµ 1. Học bài và nắm vững:- Tia phân giác, đường phân giác của một góc.- Cách nhận biết tia phân giác của một góc.2. Tìm hiểu thêm cách vẽ tia phân giác bằng compa và êke.3. Bài tập: 30; 31 ; 33 ; 34 (SGK)4. Chuẩn bị bài “Luyện tập” - Trang 87 (SGK).CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 

File đính kèm:

  • ppttiet_21_tia_phan_giac_cua_mot_goc.ppt
Bài giảng liên quan