Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hoá học (tiết 19)

2/. Các bước lập phương trình hóa học :

Qua 2 ví dụ trên và nội dung SGK em hãy rút ra các bước lập một PTHH?

Viết sơ đồ của phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và sản phẩm.

2. Tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức để cân bằng số ngtử của mỗi nguyên tố ở 2 vế.

3. Viết phương trình hóa học.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hoá học (tiết 19), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Chào mừng quý thầy cô và các bạn!!!GV: LƯƠNG THỊ ƯỚCMÔN: HOÁ HỌC 8KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 : Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất được bảo toàn ? :Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm BẰNG tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.Vì số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng vẫn giữ nguyên, khối lượng của các nguyên tử không đổi tổng khối lượng các chất được bảo toàn.Câu 2 : Làm BT số 3 trang 54 / SGKa/.mMg+mO2=mMgOb/.mO2=15 - 9=6 (g)Tiết 22 :Bài 16 :PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌCI/.LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC :1/. P.T.H.H :Khí Hiđro + Khí oxi  nước - Phương trình chữ của phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước.- Sơ đồ phản ứng trên có đúng như ĐLBTKL đã học chưa ?Quan sát hình 1:- Tại sao cán cân không thăng bằng?- Làm sao để cân thăng bằng?H2 + O2 - - - > H2O- Hãy thay tên các chất bằng các công thức hoá học?H + O - - - > 2H O222- Vì sao cân vẫn chưa thăng bằng? Làm cách nào để cân thăng bằng?Đặt hệ số 2 trước H2 để được 4H (hình 3):2H + O - - - > 2H O222- Bên trái có 2 nguyên tử O  Bên phải cần có 2 nguyên tử O. Phải đặt hệ số 2 trước H2O, ta được 2H2O (hình 2).PTHH của phản ứng giữa khí Hidro và khí Oxi tạo ra nước được viết như sau :2H + O 2H O222Trở lại BT 3 trang 54 / SGK- Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và sản phẩm ?.Mg+O2MgO- - - >- Nhận xét số nguyên tử O ở 2 vế của sơ đồ phản ứng trên?- Phải làm sao để nguyên tử O ở 2 vế bằng nhau ?Đặt số 2 trước MgO để bên phải cũng có 2 ngtử O như bên trái.Mg+O22MgO- - - >- Bây giờ số ngtử Mg ở mỗi bên của sơ đồ phản ứng là bao nhiêu ?Số ngtử Mg ở bên phải lại nhiều hơn. Vậy bên trái cần có 2Mg.Ta có : 2Mg+O22MgOSơ đồ phản ứng trên bây giờ gọi là gì ? (PTHH)- Vậy phương trình Hóa học dùng để biểu diễn gì?* Vậy phương trình Hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học.Quan sát 2 PTHH:2H + O 2H O2222Mg+O22MgOHãy cho biết các số 2 trong 2 phương trình trên được gọi như thế nào ?Số 2 đặt dưới chân KHHH gọi là chỉ số, còn số 2 đặt trước CTHH gọi là hệ số.2/. Các bước lập phương trình hóa học :Qua 2 ví dụ trên và nội dung SGK em hãy rút ra các bước lập một PTHH?Viết sơ đồ của phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và sản phẩm.2. Tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức để cân bằng số ngtử của mỗi nguyên tố ở 2 vế.3. Viết phương trình hóa học.Thảo luận nhóm:Lập PTHH của sắt tác dụng với Oxi tạo ra Oxit sắt từ (Fe3O4)Đáp án:- B1: Sơ đồ phản ứng:Fe	+	O2	 - - - > Fe3O4- B2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố:O2- B3: Viết PTHH:3Fe	+	2O2	 Fe3O4Fe- - - >Fe3O423+Chú ý :Hệ số phải viết cao bằng kí hiệu -không được thay đổi chỉ số trong CTHH. Vd : 4Zn ; 2CO2- Trong phản ứng hóa học, khí oxi, khí hidro, khí nitơ, khí clo ở dạng phân tử nên không được viết 4O, 6H, 2N  mà phải viết 2O ; 3H ; N222Quan sát phương trình sau : Na CO 23+Ca(OH)2- - - >CaCO3+NaOHTa coi cả nhóm như 1 đơn vị để cân bằng.Na CO 23+Ca(OH)2CaCO3+2 NaOHTrong các PHTPỨ sau PT nào viết sai? Vì sao?b) Al4	+	3O2	 2Al2O3a) 4Al	+	3O2 2Al2O3c) 4Al	+	3O2	 2Al2O3d) 4Al	+	6O	 2Al2O3Trò chơiChọn công thức hoá học và các số phù hợp điền vào các phương trình sau:Al + 3 Cl2t0Al + ? Al O232Al(OH)3t0 ? + H O2Có :4 miếng bìa ghi số3225 gồm có :Al O232345AlCl3O2Al S23Al (SO )2432 AlCl323 O224Al O233NỘI DUNG BÀI HỌC :Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.Ba bước lập phương trình hóa học : _ Viết sơ đồ của phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm. _ Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố : tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức sao cho số ngtử mỗi ngtố ở 2 vế bằng nhau. _ Viết phương trình hóa học thay - - - > bằng Dặn dò :Học bài và làm bài tập: 1, 2.b, 3.b SGKChào tạm biệt Quý thầy cô vàcác bạn !!!

File đính kèm:

  • pptPHUONG_TRINH_HOA_HOC.ppt