Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hóa học (tiết 35)

Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

Ví dụ: Khí hidro cháy trong khí oxi sinh ra nước.

 2 H2 + O2 ? 2 H2O

2- Các bước lập phương trình hóa học

 Nhôm tác dụng với khí Ôxi tạo ra Nhôm oxít Al2O3. Hãy lập phương trình hóa học.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hóa học (tiết 35), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHOTPHOPHANTUNGUYENTUHOPCHATCONGTHUCNHANPROTONMUOIĐONCHATHONHOPELECTRON1-Chất gồm 2 nguyên tố hóa học trở lên gọi là gì ? 2-Ở nguyên tử hạt nào mang điện tích dương 3-Hạt đại diện cho chất là gì ? 4-Đây là nguyên tố có nguyên tử khối bằng 31 đvc 5-Chất tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện được gọi là gì ? 6-Trong hóa học người ta thường dùng gì để biểu diễn chất ? 7-Trong nhân hạt nào mang điện tích dương 8-Nhờ đâu mà các nguyên tử có thể liên kết lại với nhau ? 9-Trong nước biển có chất gì ? 10-Những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học gọi là gì ? 11-Nhiều chất trộn lẫn với nhau gọi là gì ? 1234567891011?PHƯƠNGTRÌNHTiết:22PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBài : 16	Phương trình chữ của phản ứng hóa học giữa khí hiđrô và khí Oxi tạo ra nước: I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1- Phương trình hóa học	Thay tên các chất bằng công thức hóa học để được sơ đồ của phản ứng: H2O2 H2O +Khí hiđrôKhí OxiNướcI- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1- Phương trình hóa họcOOHHHOHH2 + O2 H2O HOHH2 + O2 H2O OOHHHOH2H2 + O2 H2O 2I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCOOHHHOHHOH2 H2O H2 + O2 H2 + O2 H2O 2I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1- Phương trình hóa họcHH22HOHHOHOOHHHH2 H2 + O2 2 H2O 2H2 O2 2H2O +I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1- Phương trình hóa họcPhương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. Ví dụ: Khí hidro cháy trong khí oxi sinh ra nước.	2 H2 + O2  2 H2OI- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1- Phương trình hóa học2- Các bước lập phương trình hóa học	Nhôm tác dụng với khí Ôxi tạo ra Nhôm oxít Al2O3. Hãy lập phương trình hóa học. Ví dụ:ïBước 1:Viết sơ đồ phản ứng gồm công thức hóa học chất tham gia và sản phẩm.I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2- Các bước lập phương trình hóa học1- Phương trình hóa họcBước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức hóa học.Bước 3: Viết thành phương trình hóa học thay dấu ( ) bằng dấu ( )+AlO2Al2O3243+AlO2Al2O3+AlO2Al2O32343- Áp dụng:I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2- Các bước lập phương trình hóa học1- Phương trình hóa học	Nhôm tác dụng với khí Clo tạo ra Nhôm clorua (AlCl3). Hãy lập phương trình hóa học. Bài 1:Nhômtác dụng vớiClotạo ranhôm CloruaAlCl2AlCl3 +232Na2CO3Ca(OH)2CaCO3+Bài 2 : Cho sơ đồ phản ứng NaOH+Hãy lập phương trình hóa học?3- Áp dụng:I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2- Các bước lập phương trình hóa học1- Phương trình hóa học2Lưu ý:	Khi cân bằng số nguyên tử hay nhóm nguyên tử không được thay đổi chỉ số trong các công thức.3- Áp dụng:I- LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2- Các bước lập phương trình hóa học1- Phương trình hóa họcTrong các phương trình sau, phương trình nào viết đúng cho phản ứng xảy ra khi đốt cháy dây sắt trong lọ đựng khí oxi.? 3Fe + 2O2 	 Fe3O4 3Fe + 2O2 Fe3O4 3Fe + 4O	 Fe3O4 6Fe + 4O2 	 2Fe3O4Câu1ABCDLưu ý: 4O ≠ 2O2 vaØ không viết 2O2tOtOtOtOCâu2Cho sơ đồ phản ứng Hãy lập phương trình hóa họcCuSO4NaOHCu(OH)2++2Na2SO4CuSO4NaOHCu(OH)2++Na2SO4Đáp án:Câu 3	Cho sơ đồ phản ứng sau:Fe(OH)y + H2SO4 ----> Fex(SO4)y + H2Ox = 1 ; y = 2 x = 2 ; y = 3 x = 3 ; y = 1 Tất cả đều saiABCDHãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để được phương trình hóa học trên ( biết x y )Câu 4Cho sơ đồ phản ứng sau:	Al(OH)y + H2SO4 ----> Alx(SO4)y + H2OHãy chọn x,y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để được phương trình hóa học trên ( biết x y )x = 2 ; y = 1 x = 3 ; y = 4 x = 2 ; y = 3ABCDx = 4 ; y = 3 Làm bài tập 2a, 3a, trang 57- 58Bài 2a: Ta có sơ đồ phản ứng sau:	Na + O2 ----> Na2O	Ta cân bằng số nguyên tử O trước, sau đó mới cân bằng số nguyên tử Na.Bài 3a: Ta có sơ đồ phản ứng sau:	HgO ----> Hg + O2 	Ta cân bằng số nguyên tử O trước, sau đó mới cân bằng số nguyên tử Hg.Câu 1	Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai: A. Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử biến đổi theo B.Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở 2 bên đều bằng nhau C. Dựa vào dấu hiệu có sự thay đổi về trạng thái của các chất để nhận biết có phản ứng xảy ra D. Để lập phương trình hóa học đầu tiên ta phải cân bằng số nguyên tử của các chất ĐSĐSĐSĐS

File đính kèm:

  • pptbai phuong trinh hoa hoc lop 8.ppt
Bài giảng liên quan