Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hóa học (tiết 49)

Giúp phân biệt chất này với chất khác , tức là nhận biết chất

Ví dụ; nước và rượu etylic đều là chất lỏng rượu cháy được còn nước không cháy được.

-Biết cách ứng dụng chất thích hợp trong sản xuất và đời sống. Như cao su là chất đàn hồi sử dụng làm săm lốp xe, silic là chất bán dẫn ứng dụng trong công nghiệp và các công nghệ điện tử

-Biết cách ứng dụng chất thích hợp trong sản xuất và đời sống. Như cao su là chất đàn hồi sử dụng làm săm lốp xe, silic là chất bán dẫn ứng dụng trong công nghiệp và các công nghệ điện tử

-Biết cách ứng dụng chất thích hợp trong sản xuất và đời sống. Như cao su là chất đàn hồi sử dụng làm săm lốp xe, silic là chất bán dẫn ứng dụng trong công nghiệp và các công nghệ điện tử

 

 

 

Trong ph?n ?ng hoỏ h?c ch? cú s? liờn k?t gi?a cỏc nguyờn t? thay d?i, cũn s? nguyờn t? m?i nguyờn t? v?n gi? nguyờn và kh?i lu?ng c?a cỏc nguyờn t? khụng d?i, vỡ v?y t?ng kh?i lu?ng cỏc ch?t du?c b?o toàn.

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hóa học (tiết 49), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Các thầy cô giáo về dự GIờNhiệt liệt chào Mừng PHƯƠNG TRèNHTIEÁT 22 – BAỉI 16	Trong một phản ứng húa học, tổng khối lượng của cỏc chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của cỏc chất tham gia phản ứng.KIỂM TRA BÀI CŨPhỏt biểu định luật bảo tũan khối lượng.	Viết cụng thức về khối lượng ứng với phản ứng hoỏ học.	KIỂM TRA BÀI CŨ	A	+	B		C	+ 	D	mA	+	mB	=	mC	+	mDGiải thớch vỡ sao trong một phản ứng hoỏ học tổng khối lượng cỏc chất được bảo toàn.	KIỂM TRA BÀI CŨTrong phản ứng hoỏ học chỉ cú sự liờn kết giữa cỏc nguyờn tử thay đổi, cũn số nguyờn tử mỗi nguyờn tố vẫn giữ nguyờn và khối lượng của cỏc nguyờn tử khụng đổi, vỡ vậy tổng khối lượng cỏc chất được bảo toàn.I. LẬP PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC. PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC. CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC. LƯU í.II.í NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC.PHƯƠNG TRèNH HểA HỌCTIếT 22- BàI 16PHƯƠNG TRèNH HểA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC (PTHH)	PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC2O2+H2IIIKhớ hydro	 +	Khớ oxi		Nước H OHHOOH2 + 02H2 02HOHHOHPHƯƠNG TRèNH HểA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC PTHH)	-PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC	Khớ hydro	 +	Khớ oxi		Nước2OH2 2O2+HHHOOH2 + 02H2 02HOHHOH2HHPHƯƠNG TRèNH HểA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC PTHH)	PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC	Khớ hydro	 +	Khớ oxi		NướcH2O2+ 2O 2H2I. LẬP PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC1.PHƯƠNG TRèNH HểA HỌC : PTHH biễu diễn ngắn gọn phản ứng húa học- CÁC BỨƠC LẬP PHƯƠNG TRèNH HểA HỌCPHƯƠNG TRèNH HểA HỌCPHƯƠNG TRèNH HểA HỌC2.CÁC BỨƠC LẬP PHƯƠNG TRèNH HểA HỌCBước1: Viết sơ đồ phản ứng	Al	+	O2	 	Al OBước 2: Cõn bằng số nguyờn tử của mỗi nguyờn tốAl	+ 	O2	Al2O3Bước 3: Viết phương trỡnh hoỏ học4Al	+ 	3O2	2Al2O3234IIIII231.Cho sơ đồ phản ứng, hóy lập phương trỡnh húa học:a/ Na 	 +	 O2	 Na2Ob/ P2O5 +	 H2O	 H3PO4BÀI TẬPCho sơ đồ phản ứng, hóy lập phương trỡnh húa học :BÀI TẬPNaOH2+CaCO3Ca(OH)2+Na2CO3?LƯU í:Khụng được thay đổi chỉ số trong cỏc cụng thức húa học khi cõn bằng. Hệ số phải viết cao bằng ký hiệu.Nếu trong cụng thức húa học cú nhúm nguyờn tử thỡ coi cả nhúm như một đơn vị để cõn bằng.2. Cho sơ đồ phản ứng, hóy lập phương trỡnh húa học :a/ BaCl2	+	AgNO3	 AgCl + Ba(NO3)2b/ Al2O3	+	H2SO	4 Al2(SO4)3 + H2Oc/ Fe(OH)3 Fe2O3 + H2OBÀI TẬPBổ tỳc và lập phương trỡnh hoỏ học :Al	+ 	3Cl2	 	?Al	+	?	Al2O32Al(OH)3	? + H2O	2Al	+ 	3Cl2 	2AlCl3	4Al	+ 	3O2	2Al2O3	2Al(OH)3	Al2O3 + 3H2OCỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀXem lại cỏc bước lập phương trỡnh húa học và học bài.Làm bài tập 2,3, 4, 5, 7/ 58 SGK ( chỉ làm phần lập phương trỡnh cũn phần cho biết tỉ lệ số nguyờn tử , phõn tử  tiết sau học rồi làm sau.Chuẩn bị bài mới : “ PHƯƠNG TRèNH HOÁ HỌC” phần II .Xem lại cỏch lập cụng thức hoỏ học nhanh.Các thầy cô giáo vàXin chân thành cảm ơn!

File đính kèm:

  • ppttiet_2_PTHH.ppt
Bài giảng liên quan