Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hoá học (tiết 53)

I. Lập phương trình hóa học:

1. Phương trình hóa học:

Phương trình chữ:

Khí hiđro + Khí oxi  Nước

* Sơ đồ phản ứng:

2. Các bước lập phương trình hóa học:

 Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng

 Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố

 Bước 3: Viết phương trình hóa học

Hãy cho biết để lập 1 phương trình hoá học

phải trải qua mấy bước? Là những bước nào?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 22 - Bài 16: Phương trình hoá học (tiết 53), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũEm hãy nêu nội dung của định luật bảo toàn khối lượngVận dụng làm bài tập sau:Đốt cháy 12 (g) cacbon (C) trong 14 (g) khí ôxi (O2) tạo ra khí cacbonic (CO2)Viết công thức về khối lượng của phản ứng?Hãy tính khối lượng của khí cacbonic tạo thành?TIẾT 22 - Bài 16 ph­¬ng tr×nh ho¸ häc Phương trình chữ:Khí hiđro + Khí oxi  Nước H2 + O2 --- H2O	Tiết 22 -Bài 16 : PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI. Lập phương trình hóa học:1. Phương trình hóa học:Cho phản ứng khí hiđro tác dụng với khí oxi tạo thành nước. Hãy viết phương trình chữ của phản ứng hoá học trên ?Sơ đồ phản ứng trên được minh họa như sau:Điều này có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng không? Vì sao?OOHHOHH H2 + O2H2OOOHHOHH H2 + O2H2OH2 + O2 H2OOOOHHHHOHHOHH2 OHHOOHH2 H2O2?OOHHH2 + O2H2 + O2 H2OOOHHOHHHHOO2 OHHOOHH2 H2OOHHOHH2 2 H2 + O2Phương trình hóa học: 2?Phương trình chữ:Khí hiđro + Khí oxi  Nước* Sơ đồ phản ứng:	+H2O2H2O Bài 16-Tiết 22: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCPhương trình hóa học:2H2 + O2 2H2OPhương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa họcVậy theo em ph­¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn g× ?I. Lập phương trình hóa học:1. Phương trình hóa học:I. Lập phương trình hóa học:1. Phương trình hóa học:Phương trình chữ:Khí hiđro + Khí oxi  Nước* Sơ đồ phản ứng:	2. Các bước lập phương trình hóa học:	Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng	Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố	Bước 3: Viết phương trình hóa họcTiết 22-Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCH2 + O2H2O Phương trình hóa học:2H2 + O2 2H2OHãy cho biết để lập 1 phương trình hoá học phải trải qua mấy bước? Là những bước nào?Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa họcI. Lập phương trình hóa học:1. Phương trình hóa học:- Phương trình chữ:Khí hiđro + Khí oxi  Nước - Sơ đồ phản ứng:	2. Các bước lập phương trình hóa học:- Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm- Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức - Bước 3: Viết phương trình hóa họcTiết 22 -Bài 16 : PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCO2Phương trình hóa học:2H2 + O2 2H2OPhương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa họcH2 + H2O I. Lập phương trình hóa học:2. Các bước lập phương trình hóa học:Ví dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng hóa học: Sắt tác dụng với khí oxi tạo ra Sắt (III) oxit (Fe2O3)Tiết 22 -Bài 16 : PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1. Phương trình hóa học: Giải Sắt + khí oxi  Sắt (III) oxitBước 1: Viết sơ đồ phản ứng:	Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố:	 	 	 Bước 3: Viết phương trình hóa học:	 	 4Fe + 3O2 2Fe2O3 Tiết 22 - Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC234Fe2O3O2Fe+FeO2Fe2O3+HgHgOBài tập áp dụng:Cho sơ đồ phản ứng: Na + O2 Na2O	 HgO Hg + O2 Lập phương trình hóa học? GIẢINa + O2 --> Na2O	 Na + O2 Na2O	 HgO --> Hg + O2Tiết 22 -Bài 16 : PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2242O2+Tiết 22 -Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC + Không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng + Viết hệ số cao bằng kí hiệu + Đối với nhóm nguyên tử thì coi như một đơn vị để cân bằng + Đối với số nguyên tử lẻ thì ta thêm hệ số làm cho số nguyên tử lẻ thành số nguyên tử chẵn I. Lập phương trình hóa học:2. Các bước lập phương trình hóa học:Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứngBước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tốBước 3: Viết phương trình hóa học1. Phương trình hóa học:L­u ý:3O2 6 OViÕt 4Al kh«ng viÕt 4AlVí dụ Natri cacbonat + Canxi hidroxit  Canxi cacbonat + Natri hidroxi Na2CO3 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + NaOH Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + NaOHTiết 22 -Bài 16 : PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2Củng cốCác bước lập phương trình hóa họcBước 1: Viết sơ đồ phản ứngBước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tốBước 3: Viết phương trình phản ứng.2. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

File đính kèm:

  • ppttiet_22_phuong_trinh_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan