Bài giảng Tiết 23 - Bài 16: Phương trình hóa học

 * PTHH cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ hệ số của mỗi chất trong phương trình.

Số nguyên tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2

Hiểu là: Cứ 4 nguyên tử P tác dụng với 5 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử P2O5

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 23 - Bài 16: Phương trình hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CƯ M'GARTrường THCS Lê Hồng PhongChào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ, thăm lớp !Người thực hiện: Lê Thị Hoài TúcKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ sau:	Al + Cl2 ---> AlCl3Ca + O2 ---> CaOĐáp án :Al + Cl2 ---> AlCl32Al + 3Cl2 → 2AlCl3Ca + O2 ---> CaO2Ca + O2 → 2CaOKIỂM TRA BÀI CŨCâu 2: PTHH nào sau đây đã cân bằng đúng?D.Fe+ 2HCl FeCl2 + 2H2C.4P + 5O2 2P2O5t0B.2Al(OH)3 Al2O3 + H2Ot0A. 2S + O2 SO2t0Đáp ánC. 4P + 5O2 2P2O5t0Trong PTHH có mấy nguyên tử P tác dụng với mấy phân tử O2 , tạo ra mấy phân tử P2O5 ?Có 4 nguyên tử P tác dụng với 5phân tử O2, tạo ra 2 phân tử P2O5Tỉ lệ này chính là ý nghĩa gì trong PTHH.Môn Hóa HọcTiết 23 - Bài 16PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC(TT)PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTiết: 23 4P + 5O2 2P2O5t0Số nguyên tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = ?Số nguyên tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2Hiểu là: Cứ 4 nguyên tử P tác dụng với 5 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử P2O5 * PTHH cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ hệ số của mỗi chất trong phương trình.Ví dụ:PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTiết: 23 	4P + 5O2 2P2O5Tỉ lệ: 4	5	 2t0Số nguyên tử P : số phân tử O2 : = - Tỉ lệ các chất trong pthh, từng cặp chất: 4 : 5Số nguyên tử P : số phân tử P2O5 : = 4 : 2 ? 2: 1Vd: Trong PTHH sau:Số Phân tử O2 : số phân tử P2O5 : = 5 : 2Trong PTHH trên, thử nghĩ xem còn có tỉ lệ cặp chất nào nữa ?PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTiết: 23* Luyện tậpBài tập 1: Cho sơ đồ của các phản ứng hóa học sau:Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng ?b. P2O5 + H2O H3PO4a. Al + O2 Al2O3a. 4Al + 3O2 2Al2O3b. P2O5 + 3H2O 2H3PO4Số nguyên tử Al : số phân tử O2 : số phân tử 2Al2O3 = 4 : 3 : 2Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2Đáp án:PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTiết: 23* Luyện tậpBài tập 2: Cho sơ đồ của phản ứng hóa học sau:a. Cân bằng PTHH ?b. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn) ?Cu + AgNO3 Ag + Cu(NO3)2PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTiết: 23* Luyện tậpBài tập 2:Đáp án:Cu + 2AgNO3 2Ag + Cu(NO3)2Số nguyên tử Cu : số phân tử AgNO3 = 1 : 2Số nguyên tử Cu : số nguyên tử Ag = 1 : 2Số phân tử AgNO3 : số nguyên tử Ag = 1 : 1Số phân tử AgNO3 : số phân tử Cu(NO3)2 = 2 : 1Tỉ lệ của 4 cặp chất (tùy chọn) là:PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTiết: 23* Luyện tậpBài tập 3: Cho kim loại Mg tác dụng với axit Clohidric (HCl) tạo ra Magie clorua (MgCl2) và khí hiđro (H2)a. Lập PTHH của phản ứng trên ?b. Cho tỉ lệ số nguyên tử Mg lần lượt với số phân tử của 3 chất khác trong phản ứng ?PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tt)II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTiết: 23* Luyện tậpĐáp án:a. Mg + 2HCl MgCl2 + H2 Số nguyên tử Mg : số phân tử HCl = 1 : 2 Số nguyên tử Mg : số phân tử MgCl2 = 1 : 1Số nguyên tử Mg: số phân tử H2 = 1 : 1Bài tập 3:b. Tỉ lệ số nguyên tử Mg lần lượt với số phân tử của 3 chất khác trong phản ứng: DẶN DÒ ?Cu + ? 2CuO- Hoàn chỉnh bài tập 2, 3, 4, 5, 6, 7 sgk / 57, 58 - Hoàn thành vở bài tập bài 16- Làm bài tập 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 SBT / 19- Hướng dẫn bài tập 7 sgk / 58 2Cu + O2 2CuO- Chuẩn bị bài luyện tập 3:+ Ôn lại bài sự biến đổi chất+ Phản ứng hóa học+ Định luật bảo toàn khối lượng+ Các bước lập PTHH, ý nghĩa của PTHHCAÛM ÔN CAÙC EM HOÏC SINH THAM DÖÏ TIEÁT HOÏC.

File đính kèm:

  • pptBai_16_Phuong_trinh_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan