Bài giảng Tiết 23 - Bài 16: Phương trình hoá học (tiếp)

Tỉ lệ số nguyên tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2

? Dựa vào tỉ lệ trên ta biết được thông tin gì.

- Cứ 4 nguyên tử P tác dụng với 5 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử P2O5

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 23 - Bài 16: Phương trình hoá học (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ? Phương trình hoá học là gì, để lập phương trình hoá học cần thực hiện theo mấy bước.? Lập phương trình hoá học cho phản ứng giữa photpho đỏ (P) tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất photpho (V)oxít P2O5Đáp án:Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học gồm công thức hoá học của chất phản ứng và sản phẩm với hệ số thích hợp. Để lập công thức hoá học cần phải thực hiện theo 3 bước:+ Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của chất phản ứng và sản phẩm.+ Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức hoá học.+ Viết phương trình hoá học.Lập công thức hoá học: P + O2 P2O5 Làm chẵn số nguyên tử O ở vế phải bằng cách thêm 2 trước CTHH của P2O5 P + O2 P2O5Vế phải cần 4 nguyên tử P và 10 nguyên tử oxi tức 5 O2, vậy thêm các hệ số 4 và 5 vào vế trái là hợp lý- PTHH: P + O2 P2O5 Tiết 23Bài 16: Phương trình hoá học (tiếp)II- ý nghĩa của phương trình hoá họcThí dụ 1 Dựa vào phương trình phản ứng: P + O2 P2O5? Đọc phương trình hoá học trên? Xác định chất tham gia và sản phẩm tạo thành? Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng. Đáp ánTỉ lệ số nguyên tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2? Dựa vào tỉ lệ trên ta biết được thông tin gì.- Cứ 4 nguyên tử P tác dụng với 5 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử P2O5 ? Hãy xác định tỉ lệ từng cặp chất: P/P2O5 ;P/O2 ;O2/P2O5 trong PTPƯP/P2O5 = 4/2 = 2/1Nghĩa là cứ 4 nguyên tử P phản ứng tạo ra 2 phân tử P2O5P/O2 = 4/5, nghĩa là cứ 4 nguyên tử P tác dụng với 5 phân tử P2O5.O2/P2O5 = 5/2, nghĩa là cứ 5 phân tử O2 phản ứng tạo ra 2 phân tử P2O5.Thí dụ 2Từ phương trình: 4Al+ 3O2 2Al2O3 ta có tỉ lệ chung:Số nguyên tử Al : Số phân tử O2 : Số phân tử P2O5 = 4 : 3: 2 hiểu là cứ 4 nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử Al2O3với từng cặp chất: Al/O2 = 4/3 O2/Al2O3 = 3/2 Al/ Al2O3 = 4/2 = 2/1? Hãy rút ra kết luận về ý nghĩa của phương trình hoá học.Phương trình hoá học cho biết: tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ hệ số mỗi chất trong phương trình phản ứng.III- Bài tậpBài 2/ 57. Cho sơ đồ của phản ứng sau: P2O5 + H2O H3PO4 Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình?Đáp án: P2O5 +3 H2O 2 H3PO4 1 : 3 : 2Bài 3/58Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử trong mỗi phản ứng dựa vào các sơ đồ phản ứng sau a) HgO Hg + O2b) Fe(OH)3 Fe2O3 + H2OĐáp án: a- 2 HgO 2 Hg + O2 2 : 2 : 1 b- 2 Fe(OH)3 Fe2O3 + 3 H2O 2 : 1 : 3Bài 4/58Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + NaCla- Lập phương trình hoá học của phản ứng? b- Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (Tuỳ chọn)?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu.ppt
Bài giảng liên quan