Bài giảng Tiết 23 - Bài 21 : Đột biến gen (tiếp theo)

- Học bài theo vở ghi và theo sgk

- Trả lời lại các câu hỏi và bài tập vào vở bài tập

- Xem trước bài 22: Đột biến cấu trúc NST

+ Tìm hiểu cc dạng đột biến nhiễm sắc thể

+ Nguyn nhn pht sinh

+ Tính chất (lợi ích, tc hại)

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 23 - Bài 21 : Đột biến gen (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
quý thÇy gi¸o, c« gi¸o vỊ dù giê th¨m líp !Xin tr©n träng chµo mõng TiÕt 23. Bµi 21 : ĐỘT BIẾN GENCác em xem một số hình ảnh về hiện tượng biến dị. Dưa sinh đơiBiến dị là gì ?Gà bốn chân Bàn tay sáu ngĩnChuối 100 nải Rắn 2 đầu Chương IV: Biến dị Biến dị di truyềnBiến dị khơng di truyền ( thường biến)Biến dị tổ hợpBiến dị đột biến Đột biến NSTĐột biến gen§ét biÕn cÊu trĩc NST§ét biÕn sè l­ỵng NSTThĨ dÞ béiThĨ ®a béi BiÕn dÞATGXTAGXXGATTAGXTAXGATTAGXTAXGTAGXTAXGTAGXTAbacdH21.1. Một số dạng đột biến gen CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GENATTAXGATTAG XTAATTAGXTAXGTAGXTAXGTAGXTAadbcĐoạn ADNSố cặp nuĐiểm khác so với đoạn (a)Đặt tên dạng biến đổibcdGX 4Mất cặp G - XMất 1 cặp Nuclêơtít 65(1).(2).(3)(4)Thêm cặp T - AThay cặp A -T bằng cặp G - X- Thêm một cặp nuclêơtitĐọc thơng tin SGK và quan sát hình - Thảo luận nhĩm 2’ hồn thành nội dung phiếu học tập thay cho các số 1,2,3II. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen:Các em quan sát một số hình ảnh .Mĩ thả chất độcSự nhân đơi của ADNNổ hạt nhân Đột biến cĩ lợiCó hạiCó lợiĐột biến cĩ hạiĐột biến cĩ hại Gen  mARN  prơtêin  tính trạng. cc1235CKTRỊ CHƠI Ơ CHỮThể lệ trị chơi như sau :*Ơ chữ gồm 5 hàng ngang, 1 từ khố gồm 10 chữ cái. Lớp cử 4 đội chơi * Mỗi đội lần lượt lựa chọn các ơ chữ hàng ngang và trả lời trong vịng 30 giây; trả lời đúng ghi 20 điểm, trả lời sai ơ chữ đĩ dành cho đội khác.* Trả lời hết lựot 4 từ hàng ngang mới được trả lời từ khố, trả lời đúng từ khố ghi 40 điểm, trả lời sai đội đĩ mất 1 lượt tham gia lựa chọn. 41543TK2TRỊ CHƠI Ơ CHỮabcdeCâu 1 ( 11 chữ cái ) : Đây là tên gọi của một cấu trúc gồm 2 Crơmatit dính với nhau ở tâm động. SẮTHCÊNMỄIHCâu 2 ( 6 chữ cái ) :Hiện tượng con cái sinh ra khác bố mẹ và khác nhau nhiều chi tiết là hiện tượng gì ?BINẾDỊCâu 3 ( 9 chữ cái ) :Nhiễm sắc thể tự nhân đơi ở kì này?NGIAGNKURTÌCâu 4 ( 6 chữ cái ): Đây là người đặt nền mĩng cho di truyền họcMEĐNENCâu 5( 9 chữ cái ) : Đây là đơn phân của phân tử ADNTNUÊTLCIƠNEĐỘINBTGẾ- Học bài theo vở ghi và theo sgk - Trả lời lại các câu hỏi và bài tập vào vở bài tập- Xem trước bài 22: Đột biến cấu trúc NST+ Tìm hiểu các dạng đột biến nhiễm sắc thể + Nguyên nhân phát sinh + Tính chất (lợi ích, tác hại)Chúc quý thầy cô và các em học sinh mạnh khỏe và thành đạt

File đính kèm:

  • pptTiet_23_Dot_bien_gen.ppt
Bài giảng liên quan