Bài giảng Tiết 23: Phương trình hóa học (tiếp)

Thảo luận nhóm 5 phút :

 Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau:

a. ?Zn + ? 2ZnO

b. Mg + ?HCl MgCl2 + H2

c. CuO + ? HNO3 Cu(NO3)2 + ?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 23: Phương trình hóa học (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Cho sơ đồ phản ứng sau:a. Na + O2 Na2Ob. P2O5 + H2O H3PO4 Hãy lập phương trình hóa học.Tiết 23Phương trình hóa học cho biết điều gì?4Al + 3O2 2Al2O3 Phương trình hóa học cho biết :+ Chất tham gia và chất sản phẩm tạo thành+ Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.+ Hiểu rõ hơn về định luật bảo toàn khối lượng4 nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử Al2O3.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)Biết được chất tham gia và chất sản phẩm Biết cách cân bằng các nguyên tố Hiểu thêm về định luận BTKLThấy được tỉ lệ các chất trong pưPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTiết 23 Bài 2/57 sgk. Cho phương trình hóa học sau:a. 4Na + O2 2Na2Ob. P2O5 + 3H2O 2H3PO4 Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.Tiết 23PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP) Bài 3/58 sgk. Cho sơ đồ của các phản ứng sau:a. HgO Hg + O2b. Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.Tiết 23PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)Thảo luận nhóm 5 phút Biết rằng kim loại sắt Fe tác dụng với axit clohidric tạo ra khí hiđro H2 và chất sắt (II) clorua FeCl2.a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.b. Cho biết tỉ lệ các nguyên tử,phân tử trong phương trình ?c.Nêu tỉ lệ số nguyên tử sắt lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.Tiết 23PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)Đáp án: PTHH : Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 3đ Tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 1 2đTỉ lệ giữa số nt Fe với số pt HCl là 1: 2 2đTỉ lệ giữa số nt Fe với số pt FeCl2 là 1: 1 2đTỉ lệ giữa số nt Fe với số pt H2 là 1: 1 1đSai kí hiệu nguyên tố, chỉ số không cho điểm.Tiết 23PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)Thảo luận nhóm 5 phút : Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau:a. ?Zn + ? 2ZnOb. Mg + ?HCl MgCl2 + H2c. CuO + ? HNO3 Cu(NO3)2 + ? Tiết 23PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)a. Zn + 2ZnOc. CuO + HNO3 Cu(NO3)2 + b. Mg + HCl MgCl2 + H2??O22?22??H2OTiết 23PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)a. 4 điểmb. 3 điểmc. 4 điểmViết sai kí hiệu nguyên tố, chỉ số không cho điểm.Cho khí hidro phản ứng với oxi thu được sản phẩm ?NướcH2OAi thông minh hơn ?Phân hủy nước bằng dòng điện có phản ứng xảy ra như sau : H2O ----> X + YBiết X, Y là hai đơn chất. Em hãy tìm X, Y rồi hoàn thành phương trình phản ứng.Ai thông minh hơn ?Phân hủy nước bằng dòng điện có phản ứng xảy ra như sau : 2H2O  O2 + 2H2Ai thông minh hơn ?Phân hủy 10,7 gam Fe(OH)3 thấy thu được 8 gam chất rắn Fe2O3 và một lượng hơi nước thoát ra. Em hãy viết phương trình phản ứng và tính khối lượng hơi nước thoát ra.Ai thông minh hơn ?PTHH : 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2OAi thông minh hơn ?m = m + mFe(OH)3 Fe2O3 H2OThay số => khối lượng nước là : 2,7 gamTìm lỗi sai trong phương trình rồi sửa cho đúng:	Zn + O2  CuOAi thông minh hơn ?Cách 1: 2Zn + O2  2ZnOCách 2: 2Cu + O2  2CuODẶN DÒ Học sinh học bài, làm bài tập 4, 5 sgk/58. Chuẩn bị bài 17 “ Bài luyện tập 3 ”

File đính kèm:

  • pptBai_16_Phuong_trinh_hoa_hoc_tiep.ppt
Bài giảng liên quan