Bài giảng Tiết 23: Sơ đồ mạch điện – chiều dòngđiện (tiếp)

Bài1: Hãy nối các phương án : a, b, c, d, e, f với các phương án : 1, 2, 3, 4, 5, 6 để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó

a. Bóng Nguồn điện

đènDây dẫn

 

ppt12 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 28/10/2015 | Lượt xem: 1018 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 23: Sơ đồ mạch điện – chiều dòngđiện (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ1. Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện?Bài tâp: Trong các vật sau, vật nào dẫn điện?	A. Mẩu gỗ khô	B. Mẩu dây nhôm	C. Mẩu dây nhựa	D. Thanh thuỷ tinh2. Nêu bản chất dòng điện trong kim loại?Bài tập: Vật nào dưới đây không có eclêctron tự do? 	 A. Một đoạn dây đồng	 B. Một khối sắt	 C.Một đoạn vỏ dây điện	 D.Một đoạn dây nhôm Tiết 23: sơ đồ mạch điện – chiều dòngđiệnI. Sơ đồ mạch điện1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện.Nguồn điện (pin, ac quyHai nguồn điện mắc nối tiếp ( bộ pin, bộ acquy)Bóng đènDây dẫnCông tắc( cái đóng ngắt)Công tắc đóngCông tắc mởKK2. Sơ đồ mạch điện- Sơ đồ mạch điện hình 19.3K-C2: Sơ đồ mạch điện khác sơ đồ H 19.1- Sơ đồ mạch điện hình 19.3K-C2: Sơ đồ mạch điện khác sơ đồ H 19.1KKH.aH.bII. Chiều dòng điệnTiết 23: sơ đồ mạch điện – chiều dòngđiện I. Sơ đồ mạch điệncccKKKKa,b,d,c,C5:C4: Chiều quy ước của dòng điện ngược với chiều dịch chuyển có hướng của các e tự doPin + Pin -PinCụng tắcBúng đốn dõy túcGương lừm++Nguồn điện (pin, ac quyHai nguồn điện mắc nối tiếp ( bộ pin, bộ acquy)Bóng đènDây dẫnCông tắc( cái đóng ngắt)Công tắc đóngCông tắc mởKKC6: b, Sơ đồ mạch điện của đèn pin.KBài1: Hãy nối các phương án : a, b, c, d, e, f với các phương án : 1, 2, 3, 4, 5, 6 để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nóa. Bóng đènb. Nguồn điệnc. Dây dẫnd. Công tắc đónge. Hai nguồn điện mắc liên tiếpf. Công tắc ngắt1.2.3.4.5.6.Bài 2: Trong các sơ đồ mạch điện sau, sơ đồ nào chiều dòng điện xác định không đúng theo quy ước?cccKKKa,b,d,c,c,Hướng dẫn về nhà - Học bài cũ.- Làm bài tập 21.2, 21.3 (SBT)- Xem trươc bài 22

File đính kèm:

  • pptLi 7 -Tiet 23.ppt
Bài giảng liên quan