Bài giảng Tiết 24 - Bài 21: Khởi nghĩa lý bí.Nước vạn xuân (542 - 602) (tiếp)

1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

a. Nguyên nhân: Quân Lương tàn ác

b.Diễn biến:

- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình (Bắc Sơn Tây).

- Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng

- Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Chiếm thành Long Biên.

Tháng 4 năm 542 ,Nghĩa quân giải phóng thêm Hoàng Châu (Quảng Ninh).

 

ppt21 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 24 - Bài 21: Khởi nghĩa lý bí.Nước vạn xuân (542 - 602) (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
qwerqwre Trường THCS Thị trấn An ChâuGiáo viên:Hà Thị VânChào mừng các thầy cô giáo về dự tiết học!Lịch sử 66A1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?Tiết 24 - Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)* Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đô hộ nước ta1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?-Về hành chính: Chúng chia nước ta thành 6 châu.Tiết 24 - Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)* Đầu thế kỉ VI nhà Lương đô hộ nước tahợp phốhoàng châuGiao châuái châuđức châulợi châuMinh châu1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?-Về hành chính: Chúng chia nước ta thành 6 châu. Tiết 24 - Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)+ Đầu thế kỉ VI nhà Lương đô hộ nước ta- Về bộ máy quan lại:Chỉ cho người cùng dòng họ và một số người có dòng họ lớn giữ chức vụ quan trọngTinh Thiều là người nước ta vốn học giỏi, văn hay, sang kinh đô nhà Lương xin làm quan. Viên Thượng thư nhà Lương bảo “Họ Tinh không phải là vọng tộc” và chỉ cho Thiều giữ chức “gác cổng thành”, Tinh Thiều bất bình bỏ về quê * Nhà Lương phân biệt đối xử, không cho người Việt giữ chức vụ quan trọng1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?- Về hành chính:Chúng chia nước ta thành 6 Châu, Tiết 24 - Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)+ Đầu thế kỉ VI nhà Lương đô hộ nước ta-Về kinh tế: Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí.* Nhà Lương tàn bạo, mất lòng dân-Về bộ máy quan lại: Chỉ cho người cùng dòng họ và một số ngưòi có dòng họ lớn giữ chức vụ quan trọng1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?Tiết 24-Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)2. Khởi Nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lậpLý Bí (Lý Bôn), quê Thái Bình ( mạn bắc Sơn Tây ). Tổ tiên ông là người Trung Quốc nhưng sang nước ta lập nghiệp từ lâu. Ông được giữ chức chỉ huy quân đội Đức Châu ( nam Nghệ An - Hà Tĩnh ). Một thời gian ngắn, vì căm ghét bọn đô hộ, ông đã từ quan trở về quê, ngấm ngầm liên lạc với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa. a. Nguyên nhân: Do nhà Lương cai trị, bóc lột tàn bạoTiết 24 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)b.Diễn biến:Lược đồ: khởi nghĩa Lý Bínhà lươnghoàng châuGiao châuái châulợi châuninh châuđức châutHáI BìNH- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình-> Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng- Gần 3 tháng, nghĩa quân chiếm được hầu hết các quận huyện. Chiếm thành Long BiênLong BiênGhi chú:Quân taQuân địch Tháng 4/ 542, giải phóng thêm Hoàng châu1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?Tiết 21 - Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)2. Khởi Nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lậpb.Diễn biến:Lược đồ: khởi nghĩa Lý Bínhà lươngGiao châuái châulợi châuninh châuđức châutHáI BìNH- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình (Bắc Sơn Tây). Tháng 4 năm 542 ,Nghĩa quân giải phóng thêm Hoàng Châu (Quảng Ninh).hoàng châua. Nguyên nhân: Quân Lương tàn bạo- Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng- Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Chiếm thành Long BiênGhi chú:Quân taQuân địch1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)2. Khởi Nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lậpb.Diễn biến:Lược đồ: khởi nghĩa Lý Bínhà lươnghoàng châuGiao châuái châulợi châuninh châuđức châutHáI BìNH- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình (Bắc Sơn Tây). Tháng 4 năm 542 ,Nghĩa quân giải phóng thêm Hoàng Châu (Quảng Ninh).- Đầu năm 543, nhà Lương lại kéo quân sang lần thứ 2, Quân ta chủ động đánh bại chúng ở Hợp Phố. hợp phốa. Nguyên nhân: Quân Lương tàn ác- Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng- Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Chiếm thành Long Biên. Ghi chú:Quân taQuân địch* Ta chiến đấu anh dũng, kiên cường1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)2. Khởi Nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lậpb.Diễn biến:- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình (Bắc Sơn Tây). c. Kết quả:a. Nguyên nhân:- Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng- Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Chiếm thành Long Biên.Tháng 4/ 542 ,Nghĩa quân giải phóng thêm Hoàng Châu Đầu năm 543, nhà Lương lại kéo quân sang lần thứ 2, Quân ta chủ động đánh bại chúng ở Hợp Phố. Quân Lương bị đại bại, ta chiến thắng vang dội1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)2. Khởi Nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lậpb.Diễn biến:- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình (Bắc Sơn Tây). a. Nguyên nhân:* Lý Bí lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân lấy niên hiệu là Thiên Đức. Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.- Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng- Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Chiếm thành Long BiênTháng 4 / 542 ,Nghĩa quân giải phóng thêm Hoàng Châu- Đầu năm 543, nhà Lương lại kéo quân sang lần thứ 2, Quân ta chủ động đánh bại chúng ở Hợp Phố. c. Kết quả: Quân Lương đại bại, ta chiến thắng vang dội1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?Tiết 24 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước VạN XUÂN (542-602)2. Khởi Nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lậpb.Diễn biến:- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình (Bắc Sơn Tây). a. Nguyên nhân: Giặc Lương tàn bạo=> Lý Bí lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân lấy niên hiệu là Thiên Đức. Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.-Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng- Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Chiếm thành Long Biên.T 4 / 542, Nghĩa quân đánh bại quân Lương và giải phóng thêm Hoàng Châu- Đầu năm 543, nhà Lương lại kéo quân sang lần thứ 2, Quân ta chủ động đánh bại chúng ở Hợp Phố. cc. Kết quả: Quân Lương đại bại, ta chiến thắng vang dội+ Đầu thế kỉ VI nhà Lương đô hộ nước ta- Về hành chính:Chúng chia nước ta thành 6 Châu.-Về bộ máy quan lại: Chỉ cho người cùng dòng họ và một số ngưòi có dòng họ lớn giữ chức vụ quan trọng- Về kinh tế:Đặt ra hàng trăm thứ thuế.* Nhà Lương tàn bạo, mất lòng dânhợp phốhoàng châuGiao châuái châuđức châulợi châuMinh châuThái BìnhLong BiênVui mà học - học mà vuiHoa Học TròTrò chơiVui mà học - học mà vuiHoa Học Trò Em hãy giải thích ngắn gọn ý nghĩa tên nước “Vạn Xuân” ? * Mong muốn đất nước ta vững bền, dài lâu và tươi đẹp như mùa xuân.Vui mà học - học mà vuiHoa Học TròKhởi nghĩa Lý Bí bùng nổ:A. Năm 40 tại Hà Tây, Vĩnh PhúcB. Năm 248 tại Thanh HoáC. Năm 542 tại huyện Thái Bình. D. Năm 550 tại Hưng YênVui mà học - học mà vuiHoa Học TròA. Không chịu nổi ách đô hộ của ngoại bangB. Thứ sử Giao Châu tàn bạo, tham lamC. Lý Bí là người tài đức uy tín trong dânD. Tất cả các ý trên? Hào kiệt và nhân dân các nơi tham gia cuộc khởi nghĩa Lý Bí vì:Vui mà học - học mà vuiHoa Học TròPhần thưởng của bạn là một điểm 10.Hướng dẫn về nhà Hiểu rõ ách đô hộ tànbạo của nhà Lương Hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của khởi nghĩa Lí Bí ý nghĩa của việc thành lập nước Vạn Xuân CBBM: Bài 22

File đính kèm:

  • pptSu6tiet24.ppt
Bài giảng liên quan