Bài giảng Tiết 26 - Bài 18: Mol (tiết 31)

I. Mol là gì?
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

 N = 6.1023 ( N là con số Avogađro)
Thí dụ:
- Một mol nguyên tử Zn là một lượng Zn có chứa .nguyên tử Zn.
- Một mol phân tử nước là một lượng nước có chứa.phân tử nước.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 26 - Bài 18: Mol (tiết 31), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌCNgô Thị NguyệtBÀI 18: MOLTiết 26CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌCMol, khối lượng mol, thể tích mol là gì? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào?Tỉ khối của chất khí A đối với khí B là gì?Công thức hoá học và phương trình hoá học được sử dụng trong tính toán hoá học như thế nào?Đọc thông tin phần I SGK và cho biết:- Mol là gì?- Kí hiệu của con số Avogarđo là gì và  có giá trị là bao nhiêu? N = 6.1023Bài 18: MolI. Mol là gì?Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. N = 6.1023 ( N là con số Avogađro)Thí dụ:- Một mol nguyên tử Zn là một lượng Zn có chứa ....nguyên tử Zn.- Một mol phân tử nước là một lượng nước có chứa....phân tử nước.Bài 18: MolI. Mol là gì?II. Khối lượng mol là gì? Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lựong tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đóThí dụ: Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây:Câu 1: Mol là lượng chất có chứa. nguyên tử hoặc phân tử chất đó.A. 6.10-23.B. 2.1063.C. 6.1023.D. 2.10-63.Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây:Câu 2: Khối lượng mol ( kí hiệu là(1)..) của 1 chất là khối lượng tính bằng..(2) của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. A. m, đvCB. M, đvCC. N, gamD. M, gamBT: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:2 mol nguyên tử Zn.1 mol phân tử CaCO3.0,5 mol phân tử H2.BT: Tính khối lượng của:a. 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử H2.b. 1 mol phân tử CuO, 0,5 mol phân tử CuO.BT: hãy tính thể tích (ở điều kiện tiêu chuẩn) của:1 mol phân tử CO2, 0,5 mol phân tử H2. 0,25 mol phân tử N2.

File đính kèm:

  • pptgiao_an_bai_mol_Hoa_8.ppt
Bài giảng liên quan