Bài giảng Tiết 26 - Bài 26: Thường thức mĩ thuật vài nét về mĩ thuật ý thời kì Phục Hưng (tiếp)

III. Đặc điểm của mỹ thuật Ý (Italia) thời kì Phục Hưng:

 Có 4 đặc điểm .

Tôn giáo, nhân vật trong Kinh thánh và thần thoại.

-Đề tài:

-Hìh ảnh con người :

-Nghệ thuật diễn tả:

 được thể hiện cân đối,

 nội tâm và chân thực.

 theo luật xa gần

 tạo chiều sâu không gian.

 

-Xu hướng nghệ thuật:

 

ppt35 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 1034 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 26 - Bài 26: Thường thức mĩ thuật vài nét về mĩ thuật ý thời kì Phục Hưng (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tiết 26 - Bài 26: Thường thức mĩ thuậtVÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNGThời kì này được coi là bước ngoặc của nhân loại. ? Em hiểu thế nào về khái niệm Phục hưng? Phong trào phục hưng với ý nghĩa khôi phục và làm hưng thịnh hơn nền văn hoá Hi Lạp, La Mã cổ đại.? Phong trào Phục hưng phát triển mạnh về những lĩnh vực nào ? Thời kì khoa học, kĩ thuật, văn học - nghệ thuật phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là mĩ thuật.? Những phát minh trong thời kì này là gì? Tìm ra luật viễn cận (luật xa gần), chất liệu mới cho hội hoạ (chất liệu sơn dầu).? Mong muốn của con người trong thời kì này là gì? Mong muốn về một cuộc sống hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Mĩ thuật Phục hưng Ý phát triển qua mấy giai đoạn? Mĩ thuật ý thời kì Phục hưng phát triển qua ba giai đoạn chính. Mĩ thuật thời Phục hưng được chia làm 3 giai đọan- Giai đọan đầu TK (XIV) - Tiền Phục hưng TK (XV) Phục hưng cực thịnh TK (XVI) Sự phát triển của mĩ thuật ý thời Phục hưng Thảo luận nhóm ( chia lớp làm 3 nhóm ) Nhóm 1: Tìm hiểu giai đoạn 1 (TK XIV)( trung tâm nghệ thuật,chủ đề, tác giả, tác phẩm,xu hướng nghệ thuật ) Nhóm 2: Tìm hiểu giai đoạn 2 (TK XV), (trung tâm nghệ thuật,chủ đề, tác giả, tác phẩm,xu hướng nghệ thuật) Nhóm 3: Tìm hiểu giai đoạn 3(TK XVI) (trung tâm nghệ thuật,chủ đề, tác giả, tác phẩm,xu hướng nghệ thuật ) Tìm hiểu đặc điểm của mỹ thuật Ý thời kì Phục Hưng9876543210101918161514131211202122232425262728293017THÔØI GIAN BAÉT ÑAÀUTHÔØI GIAN SAÉP HEÁTHEÁT GIÔØThứ tự Giai đoạn I -TK XIV (bước đầu chập chững) Giai đoạn II - TKXV(Tiền Phục Hưng) Giai đoạn III -TK XVI Phục hưng cực thịnhTrung tâm nghệ thuật Đề tàiTác giảTác phẩm-Phơ-lo-răng-xơ(Florence)-Xien-nơ Sự tíchKinh thánh- Xi-ma-buy- Giốt-tô“Đám tang chúa”“Đám tang Chúa”Của Giốt-tôPhản bội chúaGiốttôĐức mẹ và chúa GiốttoThứ tự Giai đoạn I (TK XIV) (bước đầu chập chửng) Giai đoạn II -TK XV( Tiền Phục Hưng )Giai đoạn III -TK XVI Phục hưng cực thịnh Trung tâm nghệ thuậtChủ đềTác giảTác phẩmPhơ-lo-răng-xơ(Florence )Vơ-ni-dơTôn giáo,nhân vật trong Kinh thánh-Ma-dắc-xi-ô (1401- 1428)-Paolô U-xen-lô(1397-1475)-Bốt-ti-xen-li (1444 – 1510)-“Món nợ của thần Pie” “Mùa xuân”“Món nợ của thần Pie” của MasaccioThứ tự Giai đoạn I- TK XIV (Bước đầu chập chững) Giai đoạn II -TK XV ( Tiền Phục hưng )Giai đoạn III -TK XVI( Phục hưng cực thịnh )Thành phố Chủ đềTác giảTác phẩm-Rô-ma-Tôn giáo - Lê-ô-na đơ Vanh -xi - Mi-ken-lăng-giơ - Ra-pha-en - Gióc-giôn - Ti-xiêng - “Đức mẹ và chúa hài đồng”- “Trần điện Xích tin” - “Lễ thăng thiên và gia miện của Đức mẹ”Thứ tự Giai đoạn I- TK XIV (Bước đầu chập chững) Giai đoạn II -TK XV ( Tiền Phục hưng )Giai đoạn III -TK XVI( Phục hưng cực thịnh )Thành phố -Phơ-lo-răng-xơ-Xiên-nơ -Phơ-lo-răng-xơ -Vơ-ni-dơ Chủ đềKinh thánhTôn giáo,nhân vật trong Kinh thánhTác giả- Xi-ma-buy- Giốt-tô- Ma-dắc-xi-ô- Paolô U-xen-lô- Bốt-ti-xen-li Tác phẩm- “Đám tang chúa”- “Món nợ của thần Pie” - “Mùa xuân”-Rô-ma-Tôn giáo - Lê-ô-na đơ Vanh -xi - Mi-ken-lăng-giơ - Ra-pha-en - Gióc-giôn - Ti-xiêng - “Đức mẹ và chúa hài đồng”- “Trần điện Xích tin” - “Lễ thăng thiên và gia miện của Đức mẹ”Đức mẹ và chúa hài đồngNàng Mô- Na- Li- Da”Lê- ô- na- đờ Vanh- xiTượng “Môi Dơ” của Mi-Ken-Lăng-GiơTượng “Đa - Vít” Của Mi-Ken-Lăng-Giơ“Trần Điện Xích Tin”Của Mi-ken-lăng-giơ“Ma-Đôn-Na” của Ra-Pha-En“Trường học Aten” của Ra – Pha - En“Lễ Thăng thiên và Gia Miện của Đức Mẹ” Của Ti - XiêngXu hướng nghệ thuật của 3 giai đoạn phát triển Giaiđoạn1Giaiđoạn2Giaiđoạn3III. Đặc điểm của mỹ thuật Ý (Italia) thời kì Phục Hưng:-Đề tài: -Hình ảnh con người :-Nghệ thuật diễn tả: -Xu hướng nghệ thuật: Có 4 đặc điểm . theo luật xa gần tạo chiều sâu không gian.Hiện thực, mẫu mực, trong sáng, cân bằng.Tôn giáo, nhân vật trong Kinh thánh và thần thoại. được thể hiện cân đối, nội tâm và chân thực. Chơi ô chữ Có 8 hàng ngang và 1 hàng dọc Chia lớp làm 3 nhóm như ban đầu và chọn câu hỏi để trả lời. Mỗi ô hàng ngang đúng sẽ được 10 điểm và ô hàng dọc nếu trả lời đúng sẽ được 50 điểm. Nhóm nào trả lời nhiều sẽ thắng. Nếu ô hàng dọc được phát hiện sớm thì cuộc thi sẽ kết thúc. Và nhóm nào thắng sẽ có phần thưởng 12345678P H Ơ L Ô R Ă N G X ƠR A P H A E N T I Ề N P H Ụ C H Ư N GC Ự C T H Ị N HM Ạ N H M ẼC O N N G Ư Ờ I M Ù A X U  NT Ô N G I Á O TRÒ CHƠI Ô CHỮPHỤCHƯNGCâu 1Trung tâm nghệ thuật lớn đào tạo ra nhiều danh họa của Ý (TK XV)?Câu 2Ai là tác giả của tác phẩm Ma-Đô-Na?Câu 3Giai đọan trước Phục hưng cực thịnh gọi là giai đọan gì?Câu 4Giai đọan nghệ thuật Phục hưng phát triển đến đỉnh cao gọi là gì?Câu 5Bên cạnh kiến trúc và điêu khắc, hội họa Ý thời kì Phục Hưng phát triển như thế nào?Câu 6Hãy điền từ ngữ còn thiếu trong câu sau?Hình ảnh.được thể hiện có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc,sống động và trung thực Câu 7 Bốt-ti-xen –li là tac giả của tác phẩm nào sau đây a. Môi-dơ b. Mùa xuân c. Đức mẹ và chúa hài đồngCâu 8Đặc điểm của mĩ thuật Ý thời Phục hưng thường khai thác chủ đề gì?Hà NộiĐà LạtHạ LongĐồng Tháp

File đính kèm:

  • pptvai_net_my_thuat_phuc_hung.ppt