Bài giảng Tiết 27 – Bài 27: Vẽ theo mẫu giới thiệu tỉ lệ cơ thể người

 

 

- Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi.

- Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể.

- Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận

 trên cơ thể.

 1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em.

 - Chiều cao của trẻ em tăng khá nhanh

 - Trẻ sơ sinh: từ 3 đến 3,5 đầu.

 - Trẻ một tuổi: 4 đầu.

 

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 27/10/2015 | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 27 – Bài 27: Vẽ theo mẫu giới thiệu tỉ lệ cơ thể người, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 26 – Bài 26Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét.Trẻ emThanh niênCon người trải qua từng độ tuổi khác nhau,em có nhận xét gì về chiều cao của con người?Tiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét.- Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi.Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào yếu tố nào?- Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối tỉ lệ các bộ phận trên cơ thể.12Theo em bức ảnh nào có tỉ lệ các bộ phận trên cơ thể cân đối hơn?Tiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét.- Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi.- Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối tỉ lệ các bộ phận trên cơ thể. Lấy chiều dài đầu người làm đơn vị so sánh với toàn bộ cơ thể để định ra tỉ lệCăn cứ vào đâu để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phậntrên cơ thể người?Chiều cao của con người có thể chia làm mấy loại?Người thấpkhoảng 6 đầu.Người tầm thướckhoảng 6,5 đến 7 đầuNgười caokhoảng 7 đến 7,5 đầu.Như thế nào được coi là người thấp, người tầm thước, người cao?Tiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét.- Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi.- Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể. Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể. 1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em.Trẻ sơsinh.Mộttuổi.Bốntuổi.Em hãy nhận xét chiều cao của trẻ em?Tiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét.- Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi.- Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể. Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể. 1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em.- Chiều cao của trẻ em tăng khá nhanh1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em.- Chiều cao của trẻ em tăng khá nhanhTrẻ sơ sinh.Lấy chiều dài đầulàm đơn vị đo thìtrên cơ thể trẻ sơ sinh sẽ được phân chia tỉ lệnhư thế nào?1233,5Tiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét.- Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi.- Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể.1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em.- Trẻ sơ sinh: từ 3 đến 3,5 đầu. Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể. - Chiều cao của trẻ em tăng khá nhanhTrẻ một tuổi.Lấy chiều dài đầulàm đơn vị đo thìtrên cơ thể trẻ một tuổi sẽ được phân chia tỉ lệnhư thế nào?1234Tiết 26 – Bài 26Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét.- Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi.- Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể. Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể. 1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em.- Trẻ sơ sinh: từ 3 đến 3,5 đầu.- Trẻ một tuổi: 4 đầu. - Chiều cao của trẻ em tăng khá nhanhLấy chiều dài đầulàm đơn vị đo thìtrên cơ thể trẻ bốn tuổi sẽ được phân chia tỉ lệnhư thế nào?Trẻ bốn tuổi.23145Tiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét. Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi. Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể. Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể. 1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em. - Chiều cao của trẻ em tăng khá nhanh - Trẻ sơ sinh: từ 3 đến 3,5 đầu. - Trẻ một tuổi: 4 đầu. - Trẻ bốn tuổi: 5 đầu.Lấy chiều dài đầulàm đơn vị đo thì trêncơ thể nam giớitrưởng thành sẽ được phân chia tỉ lệnhư thế nào?Nam giới trưởng thànhTiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét. Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi. Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể. Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể. 1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em. - Trẻ sơ sinh: từ 3 đến 3,5 đầu. - Trẻ một tuổi: 4 đầu. - Trẻ bốn tuổi: 5 đầu.2. Tỉ lệ cơ thể người trưởng thành. Chiều cao của mọi người khác nhau: + Nam giới trưởng thành: 7,5 đầu. Lấy chiều dài đầulàm đơn vị đo thì trêncơ thể nữ giớitrưởng thành sẽ được phân chia tỉ lệnhư thế nào?Nữ giới trưởng thànhTiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét. Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi. Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể. Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể. 1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em. - Trẻ sơ sinh: từ 3 đến 3,5 đầu. - Trẻ một tuổi: 4 đầu. - Trẻ bốn tuổi: 5 đầu. - Trẻ chín tuổi: 6 đầu. - Trẻ mười sáu tuổi: 7 đầu. 2. Tỉ lệ cơ thể người trưởng thành. - Chiều cao của mọi người khác nhau: + Nam giới trưởng thành: 7,5 đầu. + Nữ giới trưởng thành: gần 7 – 7,5 đầu.Củng cố kiến thức:- Người ta lấy chiều dài của đầu làm đơn vị đo để định ra tỉ lệ toàn bộ cơ thể.- Tương quan tỉ lệ phụ thuộc vào độ tuổi. - Chiều cao của mọi người khụng giống nhau cú người cao, thấp, tầm thước.Trẻ sơ sinhkhoảng 3,5 đầu Trẻ 1 tuổikhoảng 4 đầuTrẻ 4 tuổikhoảng 5 đầuNgười 16 tuổi Khoảng 6,5-7 đầuNgười trưởng thành Khoảng 7-7,5 đầuNgười 9 tuổiKhoảng 6 đầu1 – Tỷ lệ cơ thể trẻ em: II - Tỡm hiểu tỉ lệ cơ thể ngườI:2 – Tỷ lệ người trưởng thành:3 – Một số tỷ lệ khỏc:So sánh chiều rộng của vai với hông giữa nam và nữ khác nhau như thế nào?Đứng thẳng toàn bộ thân hình nam có thể quy vào hình thang, trên rộng, dưới hẹp. Đứng thẳng toàn bộ thân hình nữ có thể quy vào hình chữ nhật đứng. Tạo cảm giác hông nữ rộng hơn hông nam,phù hợp với chức năng sinh sản của phụ nữ.Lấy chiều dài đầulàm đơn vị đo thì trêncơ thể ngườitrưởng thànhmột số bộ phận(tay, thân, chân)có tỉ lệ ra sao?Người có tỉ lệ đẹp cao khoảng bao nhiêu đầu?Lấy chiều dài của đầu đo với chiều cao toàn thõn ta thấy cỏc tỉ lệ, người cao từ (7 đầu – 7,5 đầu). Đầu Đầu thứ hai từ cằm tới ngang nỳm vỳ ( ngang ức). Đầu thứ ba từ nỳm vỳ tới ngang rốn. Đầu thứ tư từ rốn đến đỏy thõn. Đầu thứ năm từ đấy thõn đến trờn gối. Đõu thứ sỏu từ trờn đầu gối đến dưới đầu gối. Đầu thứ bảy từ dưới đầu gối đến cổ chõn. Đầu 7,5 là phần cũn lại.17,5765432-Tay daứi khoảng 3 đầu.- Từ khuỷ tay đến hết baứn tay khoảng hai đầu.- Chaõõn daứi khoảng 4 đầu.-  Chiều rộng của hai vai khoảng 2 đầu.- Chiều cao của cơ thể bằng chiều dài của 2 tay dang ngang.Tranh tham khảoTiết 27 – Bài 27Vẽ theo mẫuGiới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiI. Quan sát - nhận xét. Chiều cao của con người thay đổi theo độ tuổi. Vẻ đẹp của con người phụ thuộc vào sự cân đối của tỉ lệ trên cơ thể. Lấy chiều dài đầu người (từ đỉnh đầu đến cằm) để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể. 1. Tỉ lệ cơ thể trẻ em. - Trẻ sơ sinh: từ 3 đến 3,5 đầu. - Trẻ một tuổi: 4 đầu. - Trẻ bốn tuổi: 5 đầu. - Trẻ chín tuổi: 6 đầu. - Trẻ mười sáu tuổi: 7 đầu. 2. Tỉ lệ cơ thể người trưởng thành. - Chiều cao của mọi người khác nhau: + Nam giới trưởng thành: 7,5 đầu. + Nữ giới trưởng thành: gần 7,5 đầu. II. Thực hành. *. Bài tập: Quan sát và tập ước lượng chiều cao của bạn trong lớp.Người có tỉ lệ đẹp cao khoảng từ 7 đến 7,5 đầuBài tập trắc nghiệm:Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất:	Người có tỉ lệ đẹp cao khoảng:Từ 6 đầu đến 6,5 đầu.Từ 6,5 đầu đến 7 đầu.Từ 7 đầu đến 7,5 đầu.Bài 2: Nối các giai đoạn phát triển chiều cao của người (từ khi lọt lòng đến khi trưởng	thành) ở cột A với tỉ lệ cơ thể tương ứng từng giai đoạn ở cột B và ghi kết quả	ở cột C. ABCTrẻ sơ sinh.Trẻ một tuổi.Trẻ bốn tuổi.Trẻ chín tuổi.Thanh niên.Người trưởng thành ( Nam).6 đầu.4 đầu.3 đến 3,5 đầu.8 đầu.7,5 đầu.5 đầu.7 đầu...........................................ABCTrẻ sơ sinh.Trẻ một tuổi.Trẻ bốn tuổi.Trẻ chín tuổi.Thanh niên.Người trưởng thành ( Nam).6 đầu.4 đầu.3 đến 3,5 đầu.8 đầu.7,5 đầu.5 đầu.7 đầu.3 đầu4 đầu5 đầu6 đầu7 đầu7,5 đầu Tập ước lượng chiều cao của người thân trong gia đình. Bài tập về nhà.- Quan sát và nhận xét các dáng người: dáng tĩnh, dáng động. Chuẩn bị bài sau: / Một số tranh ảnh các dáng người đang vận động. / Vở vẽ, bút chì, tẩy,...

File đính kèm:

  • pptgioi_thieu_ti_le_co_the_nguoi_va_tap_ve_dang_nguoi.ppt
Bài giảng liên quan