Bài giảng Tiết 27: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiết 12)

Bài tập 2:

 Em hãy cho biết 32 g Cu có khối lượng là bao nhiêu?

Tóm tắt

mCu = 32 g

nCu = ?

MCu = 64 g

32 g Cu có số mol là 0,5 mol

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 27: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiết 12), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 27: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤTI/ kiểm tra bài cũBài tập 1: Tớnh khối lượng của 0,25 mol CO2 ?Bài tập 2: Tớnh thể tớch (ở đktc )của 0,25 mol CO2.?Bài tập 1: Tớnh khối lượng của 0,25 mol CO2 ?Bài làm MCO2= 44 (g) Khối lượng của 0,25 mol CO2 là mCO2= 0,25 . 44 = 11(g)Bài tập 2:: Tớnh thể tớch (ở đktc )của 0,25 mol CO2.Bài làmThể tớch của 1 mol CO2 ở đktc là 22,4 lThể tớch của 0,25 mol CO2 ở đktc là VCO2 = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l)I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?	Rỳt ra:Với n: số mol của chất (mol) M: khối lượng mol của chất (g) m: khối lượng của chất (g)m = n . MBài tập 1: 0, 5 mol H2O có khối lượng là bao nhiêu? Biết MH2O = 18 (g)Tóm tắtnH2O= 0,5 molMH2O= 18 gmH2O = ? Bài làm mH2O = nH2O . MH2O = 0,5 .18 = 9 (g)0,5 mol H2O có khối lượng là 9 (g)?Tóm tắtmCu = 32 gnCu = ? MCu = 64 g 32 g Cu có số mol là 0,5 molBài tập 2: Em hãy cho biết 32 g Cu có khối lượng là bao nhiêu?(mol)Bài làm? Bài tập 3: Em hãy cho biết khối lượng mol của hợp chất A? Biết rằng 0,125 mol chất này có khối lượng là 12,25 g Bài làmTóm tắtnA = 0,125 molmA= 12,25 gMA = ?Khối lượng mol của hợp chất A là 98 (g) = 98 (g)MA =?II. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tớch chất khớ như thế nào?Với: n: số mol chất khớV: thể tớch chất khớ (ở đktc)V= 22,4 . n (l) Rỳt ra Bài tập 4: Em hãy cho biết 0,2 mol O2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu?Tóm tắtnO2 = 0,2 mol V O2 = ? đktcBài làmVO2 = 22,4 . nO2 = 22,4 . 0,2 = 4,48 l ( đktc)0,2 mol O2 có thể tích là 4,48 l ( đktc)?Bài tập 5: Em hãy cho biết 1,12 l khí A ở đktc có số mol là bao nhiêu?Tóm tắtVA = 1,12 l ( đktc)nA = ? Bài làm1,12 l khí A ở đktc có số mol là 0,05 mol ( mol)nA=?Ghi nhớCông thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất ( m)Công thức chuyển đổi giữa lượng chất ( n) và thể tích chất khí ( V ) ở đktc ( M là khối lượng mol của chất) Hóy điền cỏc số thớch hợp vào cỏc ụ trống của bảng sau:n(mol)m(gam)Vkhớ(lớt)(đktc)CO20,01N25,6SO31,12Thảo luận nhómDặn dũ:-Học bài, làm cỏc bài tập 1 –6 /SGK- 67- ễn lại cỏc cụng thức để tiết sau luyện tập.

File đính kèm:

  • ppttiet_27_chuyen_hoa_kllc_the_tich.ppt
Bài giảng liên quan