Bài giảng Tiết 28 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiếp theo)

Từ những công thức chuyển đổi trên, em hãy cho biết

 0,2mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu?
-1,12 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn có số mol là bao nhiêu?

- 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là: n = 22,4 x n = 22,4 x 0,2 = 4,48 (lít)
1,12 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn có số mol là: n = = 0,05 (mol)

 

ppt5 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 28 - Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 28(bài 19):CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH Tiết 27(bài 19): CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤTI. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT KHÍ NHƯ THẾ NÀO?Thí dụ: Em có biết 0,25 mol CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu? Thể tích của 0,25 mol CO2 là:Nếu đặt n là số mol chất, V là thể tích chất khí ở (đktc) ta có công thức:V = nx22,4Suy ran =V22,4(l)(mol)Từ những công thức chuyển đổi trên, em hãy cho biết 0,2mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu?-1,12 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn có số mol là bao nhiêu?- 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là: n = 22,4 x n = 22,4 x 0,2 = 4,48 (lít)1,12 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn có số mol là: n =	= 0,05 (mol)1,1222,4V = nx22,4n =V22,4(l)(mol)BÀI TẬP:Hãy tính:a. Thể tích khí ở(đktc) của : 0,175mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2.b. Số mol và thể tích của hỗn hợp khí ở(đktc) gồm có: 0,44g CO2; 0,04g H2 và 0,56g N2.a. Thể tích khí ở (đktc) của:- 0,175 mol CO2: V = 22,4 x n = 22,4 x 0,175 = 3,92(lít).- 0,125 mol H2: V = 22,4 x n = 22,4 x 0,125 = 2,8(lít).- 3 mol N2: V = 22,4 x n = 22,4 x 3 = 67,2 (lít).V = nx22,4n =V22,4(l)(mol)b. Số mol và thể tích của hỗn hợp khí ở(đktc) gồm có: 0,44g CO2; 0,04g H2 và 0,56g N2.b. Số mol và thể tích của hổn hợp khí ở (đktc) gồm có:0,44g CO2 + Số mol của CO2:	 = 0,01 (mol) + Thể tích của CO2: V = n x 22,4 = 0,01 x 22,4 = 0,224 (lít)- 0,04 mol H2: + Số mol của H2: 	 = 0,02 (mol) + Thể tích của CO2: V = n x 22,4 = 0,02 x 22,4 = 0,448 (lít)- 0,56g N2: + Số mol của N2: 	 = 0,02 (mol) + Thể tích của N2: V = n x 22,4 = 0,02 x 22,4 = 0,448 (lít	n =0,44 44n =0,04 2n =0,56 28

File đính kèm:

  • ppttiet 28bai 19 CHUYEN DOI GIUA THE TICH VA LUONG CHAT.ppt
Bài giảng liên quan