Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 10)

2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Khối lượng mol của không khí bằng bao nhiêu?

Khí O2 nặng hay nhẹ hơn không khí?

Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 10), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 Gv : Trịnh Thị hải LýTại sao bay được?H2H2H2CO2CO2CO2Tiết:29Bài 20TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Khí AKhí B?Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:Khối lượng mol của O2 và H2 bằng bao nhiêu?MO2= 32gKhối lượng mol của O2 và H2MH2= 2gKhí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro MO2MH2dO2/H2 ==32216=dA/B =MAMB dA/B Là tỉ khối của khí A đối với khí B. MA,MB: là khối lượng mol của khí A, B.Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí: dA/B = MA MB dA/B: là tỉ khối của khí A đối với khí B. MA, MB: là khối lượng mol của khí A, B.1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:Ghi vào vởBài tập 1: Hãy cho biết khí cacbonic (CO2) và khí clo (Cl2) nặng hay nhẹ hơn khí hiđro (H2) bao nhiêu lần?M CO2= 12 + 16 x 2 = 44gM Cl2= 35.5 x 2 = 71g =dCO2/H2MCO2 MH2 44 2 == 22MCl2 MH2 71 2 == 35.5Cl2/H2d =Vậy: Khí CO2 nặng hơn khí H2 22 lần. Khí Cl2 nặng hơn khí H2 35.5 lần.Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:A/Bd =MAMB1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MA = MB x dA/BMB = MAdA/BTiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:Ghi vào vở MA dA/ 32 14 8Bài tập 2: Em hãy điền số thích hợp vào ô trống? 642816H2Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:H2H2MA = MB x dA/B2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Khí AKhông khí?Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Khối lượng mol của không khí bằng bao nhiêu?Mkk = 29Khí O2 nặng hay nhẹ hơn không khí?MkkMO23229== 1.1MkkdA/KK =MAdA/kk Là tỉ khối của khí A đối với không khí.Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:29dA/KK =MA dA/kk: Là tỉ khối của khí A đối với không khí2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:Ghi vào vở Khí sunfurơ (SO2) nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Bài tập 3:Giải dSO2/KK=MSO2MKK=6429=2.2 Khí SO2 nặng hơn không khí 2.2 lầnTiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:29dA/KK =MA29X dA/KK MA =2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:Ghi vào vở Một chất khí A có tỉ khối đối với không khí là 2.207. Hãy xác định khối lượng mol của khí A?Bài tập 4:29X dA/KK MA == 29 x 2.207 = 64(g)Vậy khối lượng mol của khí A là 64g.Tiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:Về nhà: Học bài + làm bài tập 1, 2, 3 SGK/69.- Đọc mục “em có biết”. Vì sao trong tự nhiên khí cacbonic thường tích tụ đáy giếng khơi hay đáy hang sâu? Đọc nội dung bài 21, mục I SGK/70.+ Nêu ý nghĩa của công thức hoá học?+ Biết công thức hoá học làm thế nào để tính được thành phần phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất? Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17. Hãy cho biết 5.6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng bằng bao nhiêu?Bài tập 5: Biểu thức tính khối lượng?n = v22.4 = 5.622.4= 0.25(mol)mA = n x MA = 0.25 x 34 = 8.5gMA = dA/H x MH = 17 x 2 = 34g22 mA = n x MATiết 29. Bài 20: Tỉ khối của chất khí:Về nhà: Học bài + làm bài tập 1, 2, 3 SGK/69.- Đọc mục “em có biết”. Vì sao trong tự nhiên khí cacbonic thường tích tụ đáy giếng khơi hay đáy hang sâu? Đọc nội dung bài 21, mục I SGK/70.+ Nêu ý nghĩa của công thức hoá học?+ Biết công thức hoá học làm thế nào để tính được thành phần phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất?Chúc các thầy cô và các em sức khoẻMkkdA/KK =MA dA/kk Là tỉ khối của khí A đối với không khíMkkX dA/KK MA =2/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Các công thức tính số mol?n = mMm = n x MM = mnn = V22.4V = n x 22.4dA/B =MAMB dA/B: là tỉ khối của khí A đối với khí B. MA,MB: là khối lượng mol của khí A, B.1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MA = MB x dA/BMB = MAdA/BKÍNH CHÀOVỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 

File đính kèm:

  • pptti_khoi_chat_khi.ppt