Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 11)

I/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA: Khối lượng mol của A.

 MB: Khối lượng mol của B.

II/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 11), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Câu 1:Em hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất, khối lượng và thể tích. Câu 2:Hợp chất A có công thức hoá học R2O. Biết rằng 0,25 mol hợp chất A có khối lượng là 15,5 gam. Hãy xác định công thức hoá học của A.KIỂM TRA BÀI CŨĐÁP ÁN: Câu 1: n =mM (mol) Þ m = n.M (g) ;M=m n(g) v = n.22,4 (l) Þ n =v22,4(mol) = Câu 2: Ta có: MAmAnA = 15,50,25 = 62 (g) 62 = 2R + 16 R = 23 => R là Natri( Na)Vậy công thức hoá học của A là:Na2OKhí AKhí BTIẾT 29 - BÀI 20TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A.	MB: Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1), em hãy rút ra biểu thức tính MA , MB ?(1)I/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.(1)=>Em hãy dùng những từ : nặng hơn, nhẹ hơn hoặc bằng để điền vào các chỗ trống sau:dA/B>1: Khí A .. khí BdA/B=1: Khí A .. khí BdA/BI/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Ta có:TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B:Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:3244832(1)=>Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là khí nào trong các khí sau đây?CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3SO2CO2CH4O2I/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ164163222641dA/HMA2 dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B. MA: Khối lượng mol của A. MB: Khối lượng mol của B.Khinh khí cầuBong bóng bayCho biết người ta đã bơm khí nào vào khí cầu vàbóng bay để những vật thểnày bay được? Giải thích?(1)=>I/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?Trong đó Mkk là khối lượng “mol không khí”.Em hãy thay giá trị Mkk vào công thức trên?(1)(2)=>I/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?II/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Từ công thức (2)em hãy rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?=>(1)=>I/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?II/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí CH4 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Bài làm:- Khí SO2 nặng hơn kk 2,207 lần- Khí CH4 nhẹ hơn kk và nặng bằng 0,552 lần không khí.Kết luận:(2)=>I/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?II/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Ta có:TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B:Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Bài tập 4: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hidro là 17. Hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?Nêu biểu thức tính khối lượng?m = n x MDựa vào đề bài ta có thể tính được đại lượng nào?=>I. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?II. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Ta có:TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B:Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Em có biếtTrong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.=>I/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?II/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍI. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?II. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Bài tập về nhà: Bài 1, 2, 3 SGK trang 69 Chuẩn bị trước bài 21: “TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC” Phần 1:Biết công thức hoá học của hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất)HƯỚNG DẪN VỀ NHÀBÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC.KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHOẺCHÚC CÁC EM HỌC GIỎI !

File đính kèm:

  • pptTi_khoi_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan