Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 16)

I/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

MB là khối lượng mol của khí B

dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B

II/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

Hãy xác định khối lượng “mol không khí” biết Mol không khí là khối lượng của 0,8 mol (N2) + khối lượng của 0,2 mol (O2)

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 16), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý thầy cô cùng các em 8A1Lớp:Chữ ghi trên nền xanh này là phần mà các em cần ghi nhớ và nên ghi vào vở Câu hỏi hoặc bài tập mà các em phải trả lời (hoặc phải làm)Một số quy định của tiết học	Câu 1:Em hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng? 	Câu 2:Em hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí?KIỂM TRA BÀI CŨĐÁP ÁN:C©u 1: n =mM (mol) Þ m = n.M (g) ; M=m n(g) v =n.22,4 (l) Þ n =v22,4(mol)Câu 2:Khí AKhí BTIẾT 29 - BÀI 20TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍTiết 29. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍTính khối lượng mol của khí CO2 và khí H2?So sánh khối lượng mol của khí CO2 và khí H2?- Khối lượng mol của khí H2 là:MH2 = 1 x 2 = 2g Khối lượng mol của khí CO2 là:MCO2 = 12 + 16 x 2 = 44gI/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Tiết 29. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍSo sánh khối lượng mol của khí CO2 và khí H2I/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Khối lượng mol của khí CO2 nặng hơn khí H2 là 22 lầnKhối lượng 1 mol khí CO2Khối lượng 1 mol khí H2Ta lấy=442=22MCO2MH2=Tiết 29. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍSo sánh khối lượng mol của khíCO2 và khí H2I/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Khối lượng mol của khí CO2 nặng hơn H2 là 22 lầnKhối lượng 1 mol khí CO2Khối lượng 1 mol khí H2Ta lấy=442=22MCO2MH2=Gọi - khí CO2 là khí A - Khí H2 là khí BTa cóMAMB - Đặt 22 (lần) là dA/B= dA/BMAMBdA/B =dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí BMA là khối lượng mol của khí AMB là khối lượng mol của khí BTiết 29. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍI/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MAMBdA/B =Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn khí O2 bằng bao nhiêu lần?dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí BMA là khối lượng mol của khí AMB là khối lượng mol của khí BTa có: dSO2/O2 = MSO2MO2=6432=2Vậy khí SO2 nặng hơn khí O2 là 2 lầnTiết 29. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍI/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MAMBdA/B =Tương tự nếu biết MA, dA/B sẽ tính được MB.dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí BMA là khối lượng mol của khí AMB là khối lượng mol của khí BTừ công thức tổng quát, nếu biết MB và dA/B liệu có tính được MA? MA = ?- Tìm khối lượng mol của khí A Biết khí A có tỉ khối đối với hidrolà: 16 Ta có: MA = dA/H2 x MH2 = 16 x 2 = 32gBài tậpMA = MB.dA/BMB = MAdA/BTiết 29. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍI/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MAMBdA/B =Hãy xác định khối lượng “mol không khí” biết Mol không khí là khối lượng của 0,8 mol (N2) + khối lượng của 0,2 mol (O2) dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí BMA là khối lượng mol của khí AMB là khối lượng mol của khí BMKK = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) 29gKhí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?Ta có:dCO2/KK = MCO2MKK=44291,52Nếu gọi khí CO2 là khí AHãy lập công thức tổng quát tính tỉ khối của khí A với không khí?II/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?MA29dA/KK =Ta có:Khí CO2 nặng hơn không khí là 1,52 lầnMA = MB.dA/BMB = MAdA/BTiết 29. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍI/ Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MAMBdA/B =dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí BMA là khối lượng mol của khí AMB là khối lượng mol của khí BII/Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?MA29dA/KK =Xác định khối lượng mol của khíA, biết khí A có tỉ khối đối với không khí là: 2,207MA = dA/KK x 29 = 2,307 x 29 64g=> MA = dA/KK x 29 Ta có:MA = MB.dA/BMB = MAdA/BTương tự như công thức tổng quát trên khi biết dA/KK ta sẽ tính được MA	Bài tập. a, Khí O2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần?b, Khí O2 và khí H2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?c, Từ kết quả trên em hãy cho biết khí nào khi điều chế trong phòng thí nghiệm có thể thu bằng cách:1, Đặt đứng bình thu. 2, Đặt ngược bình thu.  Giải thích cách làm đó?Giải.a, dO2/H2 = 322= 16=> Khí O2 nặng hơn khí H2 là 16 lầnb, dO2/KK = 3229= 1.103 dH2/KK = 229= 0,069=>Khí O2 nặng hơn không khí là 1,103 lần=> Khí H2 nhẹ hơn không khí và nặng bằng 0,069 lần không khíKhí O2 nặng hơn không khí nên thu bằng cách đặt đứng bình thuKhí H2 nhẹ hơn không khí nên thu bằng cách đặt ngược bình thuc, I. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?II. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Bài tập về nhà: Bài 1, 2, 3 SGK trang 69 Chuẩn bị trước bài 21: “TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC” HƯỚNG DẪN VỀ NHÀBÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC.kÝnh chóc c¸c thÇy c« søc khoÎchóc c¸c em häc giái !

File đính kèm:

  • pptTiet 29- Ti khoi cua chat khi.ppt
Bài giảng liên quan