Bài giảng Tiết 29 : Tỉ khối của chất khí (Tiết 7)

Bài tập 1:Khí amoniac NH3 :
a. Nặng hay nhẹ hơn khí oxi bao nhiêu lần ?
Khí amoniac nhẹ hơn khí oxi bằng 0,53 lần.

b. Nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?

 Khí amoniac nhẹ hơn không khí bằng 0,58 lần.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 29 : Tỉ khối của chất khí (Tiết 7), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào các em ! Tiết 29 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍI.Cách xác định tỉ khối khí A đối với khí B :MAMB= 44 g= 2 gGọi:MA là khối lượng mol của khí AMB là khối lượng mol của khí BdA/B là tỉ khối khí A đối với khí BTa có : dA/B = MA / MB Gọi:MA là khối lượng mol của khí AMB là khối lượng mol của khí BdA/B là tỉ khối khí A đối với khí BTa có : dA/B = MA / MB  MA =  MB = dA/B . MB MA / dA/BVí dụ: Khí metan CH4 nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần ? d CH4 / H2 = M CH4 / M H2 = 16 / 2 = 8 Khí metan nặng hơn khí hiđro 8 lần. dA/B = MA / MBII.Cách xác định tỉ khối khí A đối với không khí:Gọi:MA là khối lượng mol của khí AdA/kk là tỉ khối khí A đối với không khí Ta có : dA/kk = MA / 29 ( 29 g là giá trị khối lượng mol của không khí )Nếu biết dA/kk  MA =d A/kk . 29 Ví dụ: Khí lưu huỳnh đioxit SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? d SO2 / kk = M SO2 / 29 = 32 / 29 = 1,1 Khí lưu huỳnh đioxit nặng hơn không khí 1,1 lần.Bài tập 1:Khí amoniac NH3 :a. Nặng hay nhẹ hơn khí oxi bao nhiêu lần ?b. Nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? d NH3 / kk = M NH3 / 29 = 17 / 29 = 0,58 Khí amoniac nhẹ hơn không khí bằng 0,58 lần. d NH3 / O2 = M NH3 / M O2 = 17 / 32 = 0,53 Khí amoniac nhẹ hơn khí oxi bằng 0,53 lần.Bài tập 2:Tìm khối lượng mol của các khí:a. Có tỉ khối với khí oxi là: 1,375b. Có tỉ khối với không khí là: 2,207 d A/O2 = MA / MO2 d A/kk = MA / 29  MA = d A/O2 . MO2 = 1,375. 32 = 44 (g)   MA = d A/O2 . 29 = 2,207. 29 = 64 (g) Đều đặt úp bình Đều đặt ngửa bình Khí nitơ: đặt úp bìnhKhí cacbon đioxit: đặt ngửa bìnhKhí nitơ: đặt ngửa bìnhKhí cacbon đioxit: đặt úp bình abcdxxxxxBài tập 3:Có thể thu 2 khí nitơ N2 và khí cacbon đioxit CO2 vào bình bằng cách nào?Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:DẶN DÒ : Về nhà học bài Làm các bài tập 1 3 / 69 Ôn kiến thức về ý nghĩa của CTHH

File đính kèm:

  • ppthoa_8_tiet_29_ti_khoi_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan