Bài giảng Tiết 29: Tỉ khối của chất khí (tiết 8)

2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

-Muốn biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ta làm như thế nào?

Trong 1 mol không khí có 0,8 mol N2 và 0,2 mol O2 . Hãy xác định khối lượng mol trung bình của không khí?

Em hãy lập công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí ?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 29: Tỉ khối của chất khí (tiết 8), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THPT BÌNH ĐIỀNTỔ HÓA – SINH – CÔNG NGHỆTiết 29TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍH2CO2Khí AKhí B?1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MCO2= 44g Khối lượng mol của khí CO2 và khí H2 là bao nhiêu? MH2= 2gMuốn biết khí cacbonic nặng hơn khí hiđro bao nhiêu lần ta làm như thế nào?dO2/H2 =Ví dụ: Khí cacbonic (CO2) nặng hay nhẹ hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần ?Bài 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MCO2MH244222==Khí cacbonic nặng hơn khí hiđro 22 lần Khí cacbonic nặng hơn khí hiđro bao nhiêu lần ?Bài 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?MBdA/B=MA Biết dA/B và MA có tìm được MB không? MB =- Biết dA/B và MB có tìm được MA không?MA =dA/B .MBMB . dA/B MA = dA/BMB =MA(1)(2)(3)Bài tập 1: Hãy cho biết: Khí hiđro (H2) nặng hay nhẹ hơn khí amoniac (NH3) bao nhiêu lần? M NH3= 14+ 1.3 = 17 (g) =dH2/NH3MH2 MNH3 2 17 == 0,18Vậy: Khí H2 nhẹ hơn khí NH3 là 0,18 lần.Giải:2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Khí AKhông khí?Bài 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?-Muốn biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ta làm như thế nào?dA/KK= Trong 1 mol không khí có 0,8 mol N2 và 0,2 mol O2 . Hãy xác định khối lượng mol trung bình của không khí?Mkk= (0,8 . 28g + 0,2 . 32g) 29 gEm hãy lập công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí ? 29dA/kk =MAdA/kk: tỉ khối của khí A đối với không khí(4)Bài 20. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ29dA/kk =MA2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(4)Ví dụ:Tính xem khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Ta có: dA/KK =Vậy khí CO2 nặng hơn không khí là: 1,52 lầnNếu biết dA/kk thì có tính được MA không? 29 . dA/kk MA = (5) Khí sunfurơ (SO2) nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?( S = 32 ; O = 16)Bài tập 2:Giải dSO2/KK=MSO2 29=6429=2,2 Vậy Khí SO2 nặng hơn không khí 2,2 lầnMSO2Ta có:= 32 +2.16 = 64 gBài tập 3:Cho biết tỉ khối của khí A đối với không khí là 2,207. Hãy xác định khối lượng mol của khí A?Giải:Ta có:MA = 29 . dA/kk = 29 . 2,207 = 64 (g)Vậy khí A có khối lượng mol là 64 gamBài tập 4:Chất khí A có công thức hoá học RO2 (R là nguyên tố chưa biết). Biết dA/ = 32 a. Tính khối lượng mol của khí Ab. Xác định nguyên tố R và công thức hoá học của A?H2MA = M . dA/ = 2 . 32 = 64 gH2H2Giải:a. Khối lượng mol của A là:b. Ta có: MA = R + 2 . 16 	=> R= 64 - 2.16 = 32 (g)Vậy R là nguyên tố lưu huỳnh (S) . Công thức hoá học của A là SO2 .= 64(g)Hướng dẫn về nhà:+Học bài + Làm bài tập: 1,2,3 SGK/69; 20.1SBT/23

File đính kèm:

  • pptti_khoi_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan