Bài giảng Tiết 30: Tính theo công thức hoá học (tiết 9)

Thí dụ 2 : Phân đạm Urê có công thức là (NH2)2CO . Cung cấp nguyên tố dinh dưỡng N cho cây trồng . Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố N ?

Để xác định thành phần phần trăm của nguyên tố N trong đạm Urê em làm như thế nào

+ Tìm khối lượng mol của hợp chất Urê :

+ Tìm số mol nguyên tử của nguyên tố N trong 1mol hợp chất

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 30: Tính theo công thức hoá học (tiết 9), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS HOÀ SƠNtính theo công thức hoá họcTIẾT 30Năm học 2008-2009Bộ môn : Hoá Học 8G DHoàng Quốc Lân Kiểm tra bài cũHS1 : VIẾT CÔNG THỨC TÍNH TỈ KHỐI CỦA KHÍ A SO VỚI KHÍ B ? * ÁP DỤNG : HÃY CHO BIẾT KHÍ NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ BAO NHIÊU LẦN? HS2: VIẾT CỤNG THỨC TỚNH TỈ KHỐI CỦA KHỚ A SO VỚI KHỤNG KHỚ?* ÁP DỤNG : TÍNH KHỐI LƯỢNG MOL CỦA KHÍ A .BIẾT TỈ KHỐI CỦA KHÍ A SO VỚI KHÔNG KHÍ LÀ 2,207 LẦN? CTHH CỦA 3 LOẠI PHÂN ĐẠM AmoninitratAmonisunfatUrêMuối ăn có CTHH là: NaCl?Nêu ý nghĩa của CTHH trên.CTHH của muối ăn NaCl cho biết: Muối ăn do hai nguyên tố là Na và Cl tạo ra. Có 1Na và 1Cl trong 1phân tửPhân tử khối : 23 + 35,5 = 58,5 (đvC)? Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất có CTHH sau:1 mol C, 2 mol O1 mol Na, 1 mol Cl1 mol Fe, 2 mol S2 mol H, 1 mol S và 4 mol O12 mol C, 22 mol H và 11mol ONaClCO2CTHHSố mol nguyên tử của mỗi nguyên tốFeS2Kết Luận : Từ công thức hoá học số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất .Thí dụ1: (SGK/70) Một loại phân bón hoá học có công thức là KNO3 , em hãy xác định thành phần phần trăm ( theo khối lượng ) của các nguyên tố .Thí dụ 2 : Phân đạm Urê có công thức là (NH2)2CO . Cung cấp nguyên tố dinh dưỡng N cho cây trồng . Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố N ?Để xác định thành phần phần trăm của nguyên tố N trong đạm Urê em làm như thế nào + Tìm khối lượng mol của hợp chất Urê :+ Tìm số mol nguyên tử của nguyên tố N trong 1mol hợp chất+ Tính thành phần trăm của nguyên tố N trong hợp chất?CTHH CỦA PHÂN ĐẠM (Amoninitrat)(Amonisunfat)(Urê)%N=46,7%%N%N= 35%= 21,2%=?=?%N=13,8%KalinitratBước 1 : Tìm khối lượng mol (M) của hợp chất.Bước 3 : Tìm thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất. Bước 2 : Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất.Các bước tiến hành xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất:Giả sử CTHH của hợp chất là AxBy.Trong đó: + mA, mB là khối lượng của nguyên tố A và nguyên tố B. + MA, MB và lần lượt là khối lượng mol của A, B và AxBy.Công thức: = Thí dụ 1: Khi phân tích một mẫu quặng bô xít nhôm chứa thành phần chủ yếu là nhôm oxit có công thức là Al2O3.Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong Al2O3?Tính khối lượng của môĩ nguyên tố có trong 30,6 g Al2O3? Thí dụ 2: Khi phân tích một mẫu quặng sắt Fe2O3, người ta thấy có 2,8g sắt. Hãy tính khối lượng Fe2O3 có trong mẫu quặng trên?CTHHSố nguyên tử mỗi nguyên tố trong một phần tửKhối lượng mol của hợp chất và số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất.Thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất.Khối lượng mỗi nguyên tố trong một lượng chất và ngược lại.Làm các bài tập 1, 3b,c SGK/ 71- Nắm chắc các b­íc x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hỵp chÊt vµ c«ng thøc tÝnh.- Xem lại các d¹ng bài tập đã chữa.-Làm các bài tập (SBT)Hướng dẫn học ở nhà G D

File đính kèm:

  • pptT_30_Tinh_theo_cong_thuc_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan