Bài giảng Tiết 31 - Bài 27: Ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938 (tiếp)

 Ngô Quyền bảo với tướng tá: “ Hoằng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi lại nghe tin Kiều Công Tiễn chết nên không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức mạnh đối địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Song họ có lợi ở thuyền, nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua không thể biết được”

 

ppt26 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 31 - Bài 27: Ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938 (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TIẾT 31: BÀI 27:NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938.LỊCH SỬ LỚP 6.Trường THCS thÞ trÊn An Ch©u Giáo viên: Hµ ThÞ V©n Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? Ngô Quyền (898-944): Quê ở Đường Lâm (Hà Tây), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm. Ông là người có sức khoẻ, chí lớn, mưu cao, mẹo giỏiNăm 931, hưởng ứng lời hiệu triệu của Dương Đình Nghệ, ông vào Thanh Hoá, được Dương Đình Nghệ giữ làm Nha tướng và gả con gái cho. Khi Dương Đình Nghệ cầm quyền, ông được phong làm Thứ sử Ái Châu (Thanh Hoá)Ngô Quyền: Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?Dương Đình Nghệ Ngô Quyền giúp Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam HánDương Đình Nghệ gả con gái cho Ngô QuyềnNgô Quyền trấn giữ Ái Châu (Thanh Hoá) Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?*Bối cảnh lịch sử:Năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình NghệLược đồ nước ta năm 938Ngô Quyền kéo quân ra BắcKiều Công Tiễn sai người cầu cứu vua Nam Hán *Bối cảnh lịch sử: Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? *Kế hoạch của quân Nam Hán:- Năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ=>Ngô Quyền kéo quân ra BắcHải Môn*Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huyĐạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải MônLược đồ nước ta năm 938 *Bối cảnh lịch sử : Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? *Kế hoạch của quân Nam Hán :- Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy.- Đạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải Môn chờ tiếp ứng *Bối cảnh lịch sử : Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? *Kế hoạch của quân Nam Hán : *Chuẩn bị của Ngô Quyền: Ngô Quyền bảo với tướng tá: “ Hoằng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi lại nghe tin Kiều Công Tiễn chết nên không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức mạnh đối địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Song họ có lợi ở thuyền, nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua không thể biết được”Đốn gỗ làm cọcĐóng cọc nhọn xuống lòng sông Bạch ĐằngQuân ta mai phục *Bối cảnh lịch sử : Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? *Kế hoạch của quân Nam Hán : *Chuẩn bị của Ngô Quyền: - Cho quân chặt cọc gỗ , đóng xuống lòng sông Bạch Đằng - Mai phục ở hai bên bờCHÚ DẪN..Sông và cửa sông Bạch Đằng xưaQuân thuỷQuân địchQuân địch tháo chạyQuân bộ ta mai phụcxxxxxBãi cọc ngầmxxxxxLược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938THẢO LUẬN NHÓM+ Chủ động: Đón đánh quân xâm lược.+ Độc đáo: Bố trí trận địa cọc ngầm trên sông Bạch ĐằngKế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ? * Bối cảnh lịch sử: Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? * Kế hoạch của quân Nam Hán : * Chuẩn bị của Ngô Quyền:2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938: a.Diễn biến:CHÚ DẪN..Sông và cửa sông Bạch Đằng xưaQuân thuỷQuân địchQuân địch tháo chạyQuân bộ ta mai phụcxxxxxBãi cọc ngầmxxxxx a.Diễn biến:Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938Quân ta đưa thuyền nhử khiêu chiếnxxxxxLược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938: a.Diễn biến: - Cuối năm 938 Quân Nam Hán tiến vào cửa biển nước ta . - Ngô Quyền cho thuyền ra khiêu chiến nhử địch . - Quân Hán hăm hở đuổi theo. - Nước triều rút Ngô Quyền cho quân đánh quật trở lại.Trận chiến trên sông Bạch Đằng Tiết 31 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938b. Kết quả: - Trận Bạch Đằng đại thắngc. Ý nghĩa:- Kết thúc hơn một nghìn năm Bắc thuộc - Cuối năm 938 Quân Nam Hán tiến vào cửa biển nước ta . - Ngô Quyền cho thuyền ra khiêu chiến nhử địch . - Quân Hán hăm hở đuổi theo. - Nước triều rút Ngô Quyền cho quân đánh quật trở lại.a. Diễn biến “ Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi Hoàng đế và đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được ” Lê Văn Hưu Lăng Ngô Quyền (Ba Vì- Hà Tây)Quân thuỷQuân địch tháo chạyQuân bộ ta mai phụcCHÚ DẪN..Quân địchxxxxxBãi cọc ngầmxxxxxSông và cửa sông Bạch Đằng xưaLược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938 8. Ai đã cầu cứu quân Nam Hán?( 12 chữ cái). 7. Phương tiện mà quân Nam Hán sử dụng khi tiến đánh nước ta.( 6 chữ cái). 6. Tên con sông được chọn làm trận địa cọc ngầm. (8 chữ cái) 5. Từ nào thích hợp dùng trong cụm từ “vội vã thúc..về nước” ? 4. Khi sang xâm lược nước ta quân Nam Hán đóng ở đâu?(6 chữ cái)3. Quê của Ngô Quyền. (8 chữ cái)2. Quân Nam Hán tiến vào nước ta bằng đường nào?(4 chữ cái) Tên tướng của quân Nam Hán sang xâm nước ta?(12 chữ cái)TRÒ CHƠI Ô CHỮ 12678543UNGÔQYNỀNGÔQUỀYNƯẰNGTHOUHOÁLBINỂƯLÂMNGĐỜHẢIMNÔUNQÂẠCHĐBẰGNTHUYNỀIÔNGTUCKỀINỄĐội AĐội BCHÚC MỪNG ĐỘI ACHÚC MỪNG ĐỘI BDẶN DÒ- Häc bµi theo vë ghi vµ SGK.- Xem tr­íc néi dung bµi 28: Ôn tậpXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em!

File đính kèm:

  • pptsu6tiet31.ppt
Bài giảng liên quan