Bài giảng Tiết 31: Tính theo công thức hóa học (tiết 9)

VD2:Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là: 28,51%Mg, 14,2%C còn lại là O. Xác định công thức hóa học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 84g

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 31: Tính theo công thức hóa học (tiết 9), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌCTIẾT 31Kiểm tra bài cũTính thành phần % (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong hợp chất SO2 và SO3 Cho S= 32, O= 16 Cho biết trong 2 chất trên, chất nào có tỉ lệ lưu huỳnh nhiều hơnII. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chấtVD1:Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là: 70 % Fe và 30% O.Em hãy xác định công thức hóa học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g Các bước tiến hànhGọi CTHH là:FexOy1.Tìm khối lượng mol của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất:mFe=160.70100= 112gmO=160.30100= 48g(mO= Mhc - mFe =160 -112 = 48g) hoặc2. Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất:nFe = x =mFeMFe=11256= 2 (mol)nO = y =mOMO=4816= 3 (mol)Vậy, trong một phân tử hợp chất có: 2 nguyên tử Fe3 nguyên tử O CTHH của hợp chất : Fe2O3VD2:Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là: 28,51%Mg, 14,2%C còn lại là O. Xác định công thức hóa học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 84gGọi CTHH của hợp chất là: MgxCyOz mO = 84 – (24 + 12 ) = 48gVậy, trong một phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Mg1 nguyên tử C3 nguyên tử O CTHH của hợp chất : MgCO3VD3:Một hợp chất khí A có thành phần các nguyên tố là:82,35%N và 17,65%H. Tìm CTHH của hợp chất biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hiđro là 8,5Ta có:dA/H2= 8,5Gọi CTHH của hợp chất là:NxHyVậy, trong 1phân tử hợp chất có:1 nguyên tử N, 3 nguyên tử H CTHH của hợp chất là:NH3 VD4: Hãy tìm CTHH đơn giản nhất của 1 loại lưu huỳnh oxit, biết rằng trong oxit này có 2g lưu huỳnh kết hợp với 3g oxiTa có tỉ lệ số molVậy, CTHH đơn giản nhất là: SO3Bài tập trắc nghiệm1.Một hợp chất M có thành phần khối lượng chứa 50%S và 50%O.CTHH của hợp chất làa.SO2 b. SO3 c. SO4 d. S2O3 2.Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C và O là mC:mO=3:8. CTHH của X là:a.CO b.CO2 c.CO3 d. a,b,c đều sai

File đính kèm:

  • pptT31_Tinh_theo_cong_thuc_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan