Bài giảng Tiết 33 - Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

I Sự biến đổi số đường sức từ xuyên

qua tiết diện thẳng của cuộn dây.

 Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu

một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết

diện thẳng của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm(biến thiên).

 

ppt30 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 27/10/2015 | Lượt xem: 674 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 33 - Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kính chào các Thầy,Cô giáo về dự giờ thăm lớpPhòng GDDT Hai Bà Trưng Trường THCS Vĩnh TuyKiểm tra bài cũCho một cuộn dõy dẫn, một nam chõm thẳng, một nam chõm hỡnh múng ngựa, đốn LED, một nguồn điện, một số dõy dẫn. Cú những cỏch nào để làm xuất hiện dũng điện trong cuộn dõy dẫn ? Em hiểu như thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? Dũng điện cảm ứng? * Có nhiều cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện trong một cuộn dây dẫn kín. Dòng điện được tạo ra theo cách đó gọi là dòng điện cảm ứng.* Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Cho biết cỏc cỏch làm xuất hiện dũng điện cảm ứng Tiết 33 - Bài 32. Điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứngGV thực hiện: Vũ Hồng Anh Tiết 33 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứnga. Thớ nghiệm 0SN Khảo sỏt sự biến đổi số đường sức từ xuyờn qua tiết diện thẳng của cuộn dõy. NC thẳng, ống dõy, điện kế. Đưa NC lại gần hoặc ra xa cuộn dõy.*MĐ:*DC:*PA:*TN:I. Sự biến đổi số đường sức từ xuyờn qua tiết diện thẳng của cuộn dõy.Làm thớ nghiệmĐưa nam chõm lại gần cuộn dõy Đặt nam chõm đứng yờn gần cuộn dõy Đưa nam chõm ra xa cuộn dõyĐể nam chõm nằm yờn, cho cuộn dõy lại gần nam chõm Số đường sức từ xuyờn qua tiết diện S của cuộn dõy thay đổi (biến đổi) thế nào? 0SN0SNLàm thớ nghiệmĐưa nam chõm lại gần cuộn dõy Đặt nam chõm đứng yờn gần cuộn dõy Đưa nam chõm ra xa cuộn dõyĐể nam chõm nằm yờn, cho cuộn dõy lại gần nam chõm Số đường sức từ xuyờn qua tiết diện S của cuộn dõy thay đổi (biến đổi) thế nào? Giảm điKhụng thay đổiTăng lờnTăng lờn? Em có nhận xét gì về số đường sức từ xuyên qua tiết diện thẳng của cuộn dây, khi có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây. I Sự biến đổi số đường sức từ xuyờn qua tiết diện thẳng của cuộn dõy.Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện thẳng của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm(biến thiên). Điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng là gỡI Sự biến đổi số đường sức từ xuyờn qua tiết diện thẳng của cuộn dõy.Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện thẳng của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm(biến thiên). II Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứngNS 9420246mA0:6 mAKhoa vật lí Trường Đhsp TnVật lí kĩ thuật= 1 ┴NS 9420246mA0:6 mAKhoa vật lí Trường Đhsp TnVật lí kĩ thuật= 1 ┴NS 9420246mA0:6 mAKhoa vật lí Trường Đhsp TnVật lí kĩ thuật= 1 ┴II Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứngLàm thớ nghiệmCó dòng điện cảm ứng hay khôngCú KhụngCúCúĐưa nam chõm lại gần cuộn dõy Đặt nam chõm đứng yờn gần cuộn dõy Đưa nam chõm ra xa cuộn dõyĐể nam chõm đứng yờn đưa cuộn dõy lại gần nam chõmSố đường sức từ xuyờn qua tiết diện S của cuộn dõy thay đổi (biến đổi) thế nào?Tăng lờnTăng lờnKhụng đổiGiảm đi Tiết 33 ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DềNG ĐIỆN CẢM ỨNGTừ bảng kết quả suy ra trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín ?I Sự biến đổi số đường sức từ xuyờn qua tiết diện thẳng của cuộn dõyTiết33: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứngKhi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện thẳng (S)của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm(biến thiên). II Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứngNhận xét: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín đặt trong từ trường của một nam châm khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên. Trả lời C4?KC4 Khi đúng mạch điện, từ trường của nam chõm đột ngột xuất hiện, số đường sức từ xuyờn qua tiết diện thẳng của cuộn dõy dẫn tăng, do đú trong cuộn dõy xuất hiện dũng điện cảm ứng và ngược lạiI Sự biến đổi số đường sức từ xuyờn qua tiết diện thẳng của cuộn dõyBài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứngKhi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm(biến thiên). II Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứngNhận xét: SGK Trong mọi trường hợp, khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng. III Vận dụng:Kết luận:Vỡ sao khi quay nỳm của đinamụ (củ đốn) thỡ đốn xe đạp lại sỏng?Đinamụ xe đạpNSIII/ VAÄN DUẽNG: C5 Trả lời C5: Khi một cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện thẳng của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Khi cực đó của nam châm ra xa ống dây thì số đường sức từ qua ống dây giảm lúc đó trong ống dây cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng. Vậy khi nam châm quay liên tục số đường sức từ qua tiết diện thẳng của cuộn dây biến thiên liên tục, trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng. Hãy vận dụng kết luận để giải thích nguyên tắc hoạt động của một máy phát điện sau? Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên . Ghi nhớ:III. Vận dụngBài tập củng cố: Phỏt biểu nào sau đõy là đỳng khi núi về điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng?A. Dũng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch kớn hay một phần mạch kớn chuyển động trong từ trường của nam chõm và song song với cỏc đường sức từ.B. Dũng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch kớn được đặt gần một nam chõm mạnh.C. Dũng điện cảm ứng xuất hiện khi nối hai đầu mạch kớn với một acquy.D. Dũng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch kớn hay một phần mạch kớn chuyển động trong từ trường của nam chõm và cắt cỏc đường sức từ. Hướng dẫn về nhà*Nắm được điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng.Vận dụng để giải thớch được một số hiện tượng cú liờn quanĐọc thờm phần: “ Cú thể em chưa biết ” để hiểu đầy đủ hơn về điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng.Làm cỏc bài tập 32 trong sỏch bài tập vật lý 9. ễn tập chuẩn bị thi HKI.Xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo và các em học sinh.

File đính kèm:

  • pptDieu_kien_xuat_hien_dong_dien_cam_ung.ppt