Bài giảng Tiết 37: Bài 24: Tính chất của oxi (tiết 9)

- Là chất khí, không màu, không mùi.

- ít tan trong nước.

- Nặng hơn không khí.

- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 37: Bài 24: Tính chất của oxi (tiết 9), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRệễỉNG THCS Nguyeón Thaựi Hoùc CHAỉO MệỉNG QUYÙ THAÀY COÂ VAỉ CAÙC EM HSChương 4: Oxi - không khíOxi cú những tớnh chất gỡ ? Oxi cú vai trũ như thế nào trong cuộc sống ? Sự oxi húa ,sự chỏy là gỡ ?Phản ứng húa hợp , phản ứng phõn hủy là gỡ ?Điều chế oxi như thế nào ?-Khụng khớ cú thành phần như thế nào ?Chương 4: OXI - KHễNG KHÍTiết 37: Bài 24: TÍNH CHAÁT CUÛA OXI- Kí hiệu hoá học của nguyên tố Oxi - Công thức hoá học của đơn chất (khí) oxi- Nguyên tử khối ? - Phân tử khối ?I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:: O: O2: 16 : 32??- Oxi là nguyờn tố húa học phổ biến nhất chiếm 49,4% khối lượng trong vỏ trỏi đấtI. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:- Quan sát lọ đựng khí oxi được đậy nút. Cho biết khí oxi có màu gì?- Một lít nước ở 200C hoà tan 31 ml khí oxi, cũng ở nhiệt độ đó 1 lít nước hòa tan được 700 lít amôniac.Vậy khí oxi tan nhiều hay tan ít trong nước?Tính tỉ khối của khí oxi so với không khí ? Cho biết khí oxi nặng hay nhẹ hơn không khí?Oxi hoá lỏng ở nhiệt độ nào?-không màu không mùi.ít tan trong nước. nặng hơn không khí.-1830C- Oxi là chất khí, không màu, không mùi.- ít tan trong nước.- Nặng hơn không khí.- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt. Chương 4: OXI – KHễNG KHÍBài 24 - tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA OXI-Cho biết khí oxi có mùi gì ?-Mở nút lọ đựng khí oxi ,đưa lọ lờn gần mũi vào dựng tay phẩy nhẹ khớ oxi vào mũi. (lần)I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:- Là chất khí, không màu, không mùi.- ít tan trong nước.- Nặng hơn không khí.- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt. II. TÍNH CHẤT HểA HỌC:* Thí nghiệm 1: Oxi tác dụng với lưu huỳnhLọ đựng lưu huỳnhMuôi sắtLọ đựng khí oxiđèn cồn. Tiến hành thí nghiệm: Chương 4: OXI – KHễNG KHÍBài 24 - tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA OXI1. Tác dụng với phi kim:a. Oxi tác dụng với lưu huỳnh:I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:- Là chất khí, không màu, không mùi.- ít tan trong nước.- Nặng hơn không khí.- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt. II. TÍNH CHẤT HểA HOC:* Thí nghiệm: Oxi tác dụng với lưu huỳnh. Tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệmHiện tượng Bước1: đưa môi sắt chứa lưu huỳnh vào lọ đựng khí oxi Bước2: đốt môi sắt chứă Lưu huỳnh ngoài không khí Bước3: Đưa môi sắt chứa Lưu huỳnh đang cháy vào trong bình đựng khí OxiLưu huỳnh cháy với ngọn lửa nhỏ, màu xanh nhạtLưu huỳnh chỏytrong khớ oxi mảnh liệt hơn , tạo thành khớ SO2 (lưu huỳnhđioxit) cú mựi hắc và rất ớt SO3 Không có hiện tượng gì xảy ra- Quan sát nhận xột hiện tượng ,hoàn thành bảng Sau và viết PTPƯ xảy ra ?Chương 4: OXI – KHễNG KHÍBài 24 - tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA OXI1. Tác dụng với phi kim:a. Oxi tác dụng với lưu huỳnh:I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:- Là chất khí, không màu, không mùi.- ít tan trong nước.- Nặng hơn không khí.- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt. II. TÍNH CHẤT HểA HOC:a. Oxi tác dụng với lưu huỳnh:S+O2SO2 (khí lưu huỳnh đioxit)----->-Chương 4: OXI – KHễNG KHÍBài 24 - tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA OXIt01. Tác dụng với phi kim:I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:- Là chất khí, không màu, không mùi.- ít tan trong nước.- Nặng hơn không khí.- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt. II. TÍNH CHẤT HểA HỌC:* Thí nghiệm 2: Oxi tác dụng với photphoPhotpho đỏMuôi sắtLọ đựng khí oxiĐèn cồna. Oxi tác dụng với lưu huỳnh:S+O2SO2 (khí lưu huỳnh đioxit)Chương 4: OXI – KHễNG KHÍBài 24 - tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA OXIt01. Tác dụng với phi kim:b-Oxi tỏc dụng với phot pho:I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:- Là chất khí, không màu, không mùi.- ít tan trong nước.- Nặng hơn không khí.- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt. II. TÍNH CHẤT HểA HỌC:* Thí nghiệm 2: Oxi tác dụng với photpho- Tiến hành thí nghiệm:Quan sát nhận xột hiện tượng, hoàn thành bảng sau và viết PTPư xảy ra ? a.Oxi tác dụng với lưu huỳnh:S+O2SO2 (khí lưu huỳnh đioxit)(r)(k)(k)Thí nghiệm Hiện tượng Bước 1: Đưa môi sắt chứa photpho đỏ vào lọ đựng khí oxiBước 2: Đốt Photpho đỏ cháy ngoài không khí Bước 3: Đưa Photpho đang cháy vào trong bình đựng khí OxiPhotpho cháy ngoài khụng khớ với ngọn lửa sáng yếuPhotpho chỏy mạnh trong khớ oxi với ngọn lửa sỏng chúi , khúi trắng dày đặc bỏm vào thành lọ , dạng bột tan trong nước Không có hiện tượng gì xảy raChương 4: OXI – KHễNG KHÍBài 24 - tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA OXIto1. Tác dụng với phi kim: b-Oxi tỏc dụng với photpho:I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:- Là chất khí, không màu, không mùi.- ít tan trong nước.- Nặng hơn không khí.- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt. II- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC1. Tác dụng với phi kim:b. Oxi tác dụng với photpho:-----> O2 P P2O5254* Thí nghiệm2: Oxi tác dụng với photphoChất bột tạo thành tan được trong nước,(P2O5 )bột đó là điphotpho pentaoxit +(điphotpho pentaoxit)a. Oxi tác dụng với lưu huỳnh:S+O2SO2 (khí lưu huỳnh đioxit)Chương 4: OXI – KHễNG KHÍBài 24 - tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA OXIt0I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:- Là chất khí, không màu, không mùi.- ít tan trong nước.- Nặng hơn không khí.- Hoá lỏng ở -1830C; Oxi lỏng có màu xanh nhạt. II. TÍNH CHẤT HểA HỌC:Baứi taọp1: HS thảo luận 3 phỳtBài 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ?a. S + ...... SO2b. O2 + ...... CO2c. Si + ...... SiO2d. 5O2 + ...... 2P2O51. Tác dụng với phi kim:b. Oxi tác dụng với photpho: O2 P P2O5254+(điphotpho pentaoxit)a. Oxi tác dụng với lưu huỳnh:S+O2SO2 (khí lưu huỳnh đioxit)O2CO24P Chương 4: OXI – KHễNG KHÍBài 24 - tiết 37: TÍNH CHẤT CỦA OXIt0t0BÀI TẬP : Đốt chỏy hoàn toàn 1,6gam bột lưu huỳnh trong khụng khớ,ta thu được lưu huỳnh đioxit (SO2).a-Tớnh thể tớch khớ oxi tham gia phản ứng (đktc)?BÀI GIẢISố mol của lưu huỳnh là :nS= 1,6 =0,05(mol) 32S + O2 SO2 1mol 1 mol 1 mol 0,05 mol 0,05mol 0,05molTheo PT : ns=nO =0,05(mol)Thể tớch khớ oxi (đktc)tham gia p.ứngtoĐỏp số:a-VO = 1,12(lớt)22VO= 0,05 x 22,4 = 1,12(lớt)2a-4P +5O2 2P2O5b. S +O2 SO2t0t0C-CH4+2O2 CO2+2H2Ot0D-Si + O2 SiO2t0Chất chỏy với ngọn lửa nhỏ, màu xanh nhạt .Cú khớ khụng màu mựi hắc bay ra, là hiện tượng phản ứng nào?Hóy chọn cõu đỳng-5-HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:-Về nhà học bài : + Tớnh chất vật lớ + Tớnh chất húa học: -Tỏc dụng với lưu huỳnh - Tỏc dụng với photpho-Làm bài 2,4 SGK / 84 Đọc phần Đọc thêm SGK/84Chuẩn bị : “TÍNH CHẤT CỦA OXI ”(tt) -Tỏc dụng với kim loại -Tỏc dụng với hợp chất

File đính kèm:

  • pptoxi_khong_khi_hoa_8.ppt
Bài giảng liên quan