Bài giảng Tiết 38 : Tính chất của oxi (tiếp theo)

Khí oxi tác dụng được với hợp chất nào ?

- Sản phẩm tạo thành là những

chất gì ?

- Hãy viết phương trình hóa học.

- Qua các thí nghiệm em đã được tìm hiểu  Em có kết luận gì về tính chất hóa học của oxi ?

- Trong các sản phẩm của các phản ứng trên oxi có hoá trị mấy ?

Hoạt động 4: Luyện tập – Củng cố. (20’)

 

doc3 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 38 : Tính chất của oxi (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NS: 02/ 01/ 2011
Tiết 38 : TÍNH CHẤT CỦA OXI (tt)
I. Mục tiêu:
Kiến thức: Biết được:
- Tính chất vật lí của oxi: Trạng thái, màu sắc, mùi, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.
- Tính chất hoá học của oxi : oxi là phi kim hoạt động hóa học mạnh đặc biệt ở nhiệt độ cao: tác dụng với hầu hết kim loại (Fe, Cu...), nhiều phi kim (S, P...) và hợp chất (CH4...). Hoá trị của oxi trong các hợp chất thường bằng II.
- Sự cần thiết của oxi trong đời sống 
Kĩ năng
- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi với Fe, S, P, C, rút ra được nhận xét về tính chất hoá học của oxi. 
- Viết được các PTHH.
- Tính được thể tích khí oxi (đktc) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
Trọng tâm
- Tính chất hóa học của oxi
II.Chuẩn bị: 
1. Giáo viên :
Hóa chất
Dụng cụ
- 2 lọ đựng khí oxi.
- Đèn cồn
- Dây sắt, mẩu than gỗ
- Diêm
2. Học sinh: 
- Đọc phần 2 bài 24 SGK / 83
- Làm bài tập 1,4,5 SGK/ 84
III.Hoạt động dạy – học: 
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Trình bày những tính chất vật lí của oxi ? 
- Oxi có tác dụng được với phi kim không ? Hãy viết phương trình phản ứng minh họa?
Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng của oxi với kim loại (10’)
- Tiết học trước chúng ta đã biết oxi tác dụng được với một số phi kim như : S, P, tiết học hôm nay chúng ta sẽ xét tiếp các tính chất hóa học của oxi, đó là các tính chất tác dụng với kim loại và một số hợp chất khác.
-GV biểu diễn thí nghiệm:
* Thí nghiệm 1: Giới thiệu đoạn dây sắt à đưa đoạn dây sắt vào lọ đựng khí oxi. Các em hãy quan sát và nhận xét ?
* Thí nghiệm 2: Cho mẩu than gỗ nhỏ vào đầu mẩu dây sắt à đốt nóng và đưa vào bình đựng khí oxi. Yêu cầu HS quan sát các hiện tượng xảy ra và nhận xét ?
- Hãy quan sát trên thành bình vừa đốt cháy dây sắt à Các em thấy có hiện tượng gì ?
- GV: các hạt nhỏ màu nâu đó chính là oxit sắt từ có CTHH là Fe3O4 hay FeO.Fe2O3 .
- Theo em tại sao ở đáy bình lại có 1 lớp nước ?
- Yêu cầu HS xác định chất tham gia , sản phẩm và điều kiện để phản ứng xảy ra ?
à viết phương trình hóa học của phản ứng trên ?
Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng của oxi với hợp chất (5’)
- Yêu cầu HS đọc SGK/ 83 phần 3.
- Khí oxi tác dụng được với hợp chất nào ?
- Sản phẩm tạo thành là những
chất gì ? 
- Hãy viết phương trình hóa học.
- Qua các thí nghiệm em đã được tìm hiểu à Em có kết luận gì về tính chất hóa học của oxi ?
- Trong các sản phẩm của các phản ứng trên oxi có hoá trị mấy ?
Hoạt động 4: Luyện tập – Củng cố. (20’)
- Hãy trình bày những tính chất hóa học cùa O2 ? Viết phương trình phản ứng minh họa ?
- Yêu cầu HS đọc và tóm tắt đề bài tập 4 SGK/ 84.
- Hãy xác định dạng bài toán của bài tập trên?
- Muốn giải được bài tập này phài tiến hành những bước nào ?
- Yêu cầu 2 HS giải bài tập trên bảng 
- GV nhận xét bài làm và sửa bài tập 4 ( nếu sai ) à chấm điểm.
- Theo em với bài tập này em có thể giải theo cách khác được không ?
- HS1: Nêu tính chất vật lý của oxi.
- HS2: Nêu được oxi tác dụng được với S, P,  viết PTHH.
- Quan sát thí nghiệm biểu diễn của GV và nhận xét :
* Thí nghiệm 1: không có dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng xảy ra.
* Thí nghiệm 2: mẩu than cháy trước, dây sắt nóng đỏ lên. Khi đưa vào bình chứa khí oxi à sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa và không có khói.
- Có các hạt nhỏ màu nâu bám trên thành bình.
- Lớp nước ở đáy bình nhằm mục đích bảo vệ bình ( vì khi sắt cháy tạo nhiệt độ cao hơn 20000C ).
-Chất tham gia: Fe, O2 
-Chất sản phẩm: Fe3O4 
=> Hãy Phương trình hóa học:
- Đọc SGK/ 83 để tìm hiểu tác dụng của oxi với hợp chất.
- Khí oxi tác dụng được với hợp chất CH4 
- Sản phẩm tạo thành là: H2O và CO2.
- Phương trình hóa học:
t0
CH4 + 2O2 à CO2 + 2H2O
*Kết luận: khí oxi là đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị II.
- HS1: Trình bày tính chất hóa học cùa O2
- Bài tập 4 SGK/ 84
- HS2: 
Cho 
mP = 12,4g; 
Tìm 
a. P hay O2 dư à tìm n dư ?
b. 
-HS3: 
t0
Phương trình hóa học :
 4P + 5O2 à 2P2O5 
TPT: 4 mol 5 mol 2 mol
TĐR: 0,4 mol 0,53 mol 0,2 mol
 0 0,03 mol 0,2 mol
a. Chất còn dư là O2: 0,03 mol.
b. Chất được tạo thành là điphotpho pentaoxit
- HS có thể đưa ra cách giải khác như: dựa vào định luật bảo toàn khối lượng.
2. Tác dụng với kim loại:
* Phương trình hóa học:
3Fe (r) + 4O2 (k) à Fe3O4 (r) 
 (Oxit sắt từ)
3. Tác dụng với hợp chất:
* Ví dụ : 
CH4 +2O2 à CO2 + 2H2O
*Kết luận:
SGK/ 83
Hướng dẫn HS học tập ở nhà (1’): 
- Học bài.
- Đọc bài 25 SGK / 85, 86
- Làm bài tập 3 SGK/ 84
IV. Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docT.38 - t+¡nh chߦÑt cß+ºa Oxi (tt).doc