Bài giảng Tiết 39: Bài 25: Sự oxi hoá - Phản ứng hóa hợp ứng dụng của oxi (tiếp)

 

 

 

 

Bài 2/ 87 sgk

Lập PTHH biểu diễn phản ứng hóa hợp của Lưu huỳnh với các kim loại magie , nhôm, kẽm, sắt, biết rằng công thức hóa học các hợp chất được tạo thành là MgS, Al2S3 , ZnS, FeS.

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 39: Bài 25: Sự oxi hoá - Phản ứng hóa hợp ứng dụng của oxi (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CƠ VỀ DỰ HỘI GIẢNGSO2Em hãy nêu tính chất hĩa học của Oxi ? Viết các phương trình hóa học minh họa. KIỂM TRA BÀI CŨ TIẾT 39: BÀI 25SỰ OXI HỐ - PHẢN ỨNG HĨA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXII/ Sự oxi hóa :II/ Phản ứng hóa hợpI/ Sự oxi hóa :Tiết 39: Bài 25: SỰ OXI HỐ - PHẢN ỨNG HĨA HỢP- ỨNG DỤNG CỦA OXIHãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm tạo thành trong các phản ứng hĩa học sau đây: Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm 3Fe + 2O2 2Fe3O4CaO + H2O Ca(OH)24NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3121 3122Zn + O2  2ZnO2KClO3 2 KCl + 3O2CuO + H2  Cu + H2O2Al + 3Cl2  2AlCl3 Cho các phản ứng hóa học sau:CaO + CO2  CaCO3Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2g) 4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3 Em hãy cho biết phản ứng hĩa học nào là phản ứng hĩa hợp? Vì sao? a, d, e, gII/ Phản ứng hóa hợpI/ Sự oxi hóa :Tiết 39: Bài 25: SỰ OXI HỐ - PHẢN ỨNG HĨA HỢP- ỨNG DỤNG CỦA OXIIII/ ỨÙng dụng của oxiO2Thợ lặn dùng khí oxi nén để thởO2Cung cấp oxi cho bệnh nhân khĩ thởO2Phi cơng bay cao dùng khí oxi nén để thởO2Oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu tên lửa và tàu vũ trụO2ỨNGDỤNGCỦAOXIO2ỨNGDỤNGCỦAOXIThợ lặn dùng khí oxi nén để thởCung cấp oxi cho bệnh nhân khĩ thởOxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu tên lửa và tàu vũ trụPhá đá bằng hỗn hợp nổ chứa oxi lỏngPhi cơng bay cao dùng khí oxi nén để thởĐèn xì oxi – axetilenLị luyện gang dùng khơng khí giàu oxiBài 2/ 87 sgkLập PTHH biểu diễn phản ứng hóa hợp của Lưu huỳnh với các kim loại magie , nhôm, kẽm, sắt, biết rằng công thức hóa học các hợp chất được tạo thành là MgS, Al2S3 , ZnS, FeS.Áùp dụngBài tập 1/ 87 SGK : Dùng cụm từ thích hợp trong khung: để điền vào chỗ trống trong các câu sau :a) Sự tác dụng của oxi với một chất là.Phản ứng hĩa hợp là phản ứng hĩa học trong đĩ cĩ .được tạo thành từ hai hay nhiều c) Khí oxi cần thiết cho  của người , động vật và cần để.  trong đời sống và sản xuất .Sự oxi hóamột chất mới chất ban đầusự hô hấp đốt nhiên liệu 	 Áùp dụngmột chất mới ; sự oxi hĩa; đốt nhiên liệu ;sự hơ hấp ;chất ban đầuSĂT12345HƠHÂP6PHOTPHO7TANIR8C©u1: Tõ gåm 3 ch÷ c¸i: Là chất khi đốt cháy trong oxi tạo ra những hạt màu nâu đỏ. C©u3: Tõ gåm 6 ch÷ c¸i: Lµ than,cĩ tên gọi khác là. C©u 5: Tõ gåm 9 ch÷ c¸i: Dùng Lµm chất đốt cịn cĩ tên gọi khác làC©u 6: Từ gồm 5 chữ cái: bệnh cúm AH1N1 lây qua con đường nào.C©u7: Tõ gåm7ch÷ c¸i: Lµ chÊt rắn màu đỏ khi đốt cháy trong oxi tạo ra chất rắn màu trắng P2O5 .C©u 8 : Tõ gåm 5 ch÷ c¸i: Là tê một nguyên tố cĩ kí hiệu Na. Trị chơi ơ chữChìa khĩaC©u2: Tõ gåm 8 ch÷ c¸i : Lµ chất màu vàng khi đốt cháy trong oxi tạo ra khí SO2UYLƯUHNHNOCBCAOXIEULIIENHNC©u4: Tõ gåm 3 ch÷ c¸i: Lµ chÊt khÝ chiÕm tû lƯ lín nhÊt vỊ thĨ tÝch trong thµnh phÇn cđa kh«ng khÝ. ƯOSIXHOA Về nhà:* Học bài* Làm bài tập 3,5 (sgk tr.87)

File đính kèm:

  • pptBai_25_Su_oxi_hoa_Phan_ung_hoa_hop_Ung_dung_cua_oxi.ppt
Bài giảng liên quan