Bài giảng Tiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp)

Tiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

I-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

II-Cấu tạo bảng tuần hoàn

2.Chu kì

-Điện tích hạt nhân tăng dần: Li (3+),. đến Ne(10+)
-Có 2 lớp elcetron trong nguyên tử

ppt21 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 KÍNH CHÀO QUí Cễ GIÁO, THẦY GIÁO CÙNG CÁC EM .GV:Quan sát hình vẽ, điền các số liệu thích hợp vào những ô trong bảng sau. Nguyên tửSố đơn vị điện tích hạt nhânSố electron trong nguyên tửSố lớp electronSố electron lớp ngoài cùngHiđroOxiNatri11+8+1+NatriHiđroOxi11118862111131Men-đê-lê-ép1834- 1907Men-đê-lê-ép1834- 1907Tiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.Tiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoànTrong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. (Sách giáo khoa-Trang 96 )Kim loạiPhi kimKhí hiếmKim loại chuyển tiếpBảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcSố thứ tự của nguyên tố có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhânÔ nguyên tố cho biết: số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố đóVí dụ:Nguyên tố Mg có số hiệu 12, số thứ tự 12. Trong nguyên tử số điện tích hạt nhân 12, số electron 12.12MgMagie24Số hiệu nguyên tửTên nguyên tốNguyên tử khốiKí hiệu hoá học* Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu của nguyên tử trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoànTiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Số hiệu của nguyên tử cũng là số thứ tự của nguyên tố. 1.Ô nguyên tốII-Cấu tạo bảng tuần hoànKim loạiPhi kimKhí hiếmKim loại chuyển tiếpBảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcSố thứ tự của nguyên tố có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.11NaNatri23Ô nguyên tố cho biết: số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố đó.* Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu của nguyên tử trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.Tiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoànSố thứ tự của nguyên tố có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. 1.Ô nguyên tốII-Cấu tạo bảng tuần hoànBảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcKim loạiPhi kimKhí hiếmKim loại chuyển tiếp2+1+HiđroHeliTiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn-Chu kì 1; 2; 3 là chu kì nhỏ-Chu kì 4; 5; 6 là chu kì lớn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn1.Ô nguyên tố2.Chu kìBảng tuần hoàn các nguyên tố hoà họcKim loạiPhi kimKhí hiếmKim loại chuyển tiếp-Điện tích hạt nhân tăng dần: H (1+),. đến He(2+)-Có 1 lớp elcetron trong nguyên tử-Điện tích hạt nhân tăng dần: Li (3+),... đến Ne(10+)-Có 2 lớp elcetron trong nguyên tử3+LitiOxi8+Tiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoànII-Cấu tạo bảng tuần hoàn (Sách giáo khoa-Trang 96 )1.Ô nguyên tố2.Chu kì Số thứ tự của chu kì bằng số lớp eletron-Điện tích hạt nhân tăng dần: Na (11+), đến A(18+)-Có 3 lớp elcetron trong nguyên tử11+13+NatriNhômTiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoànII-Cấu tạo bảng tuần hoàn1.Ô nguyên tố2.Chu kì Số thứ tự của chu kì bằng số lớp eletron 1+11+NatriOxiHiđro Nguyên tử H (chu kì1) có một lớp electronNguyên tử O(chu kì 2) có hai lớp electron Nguyên tử Na(chu kì 3) có ba lớp electronChu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.8+ Số thứ tự của chu kì bằng số lớp eletron` Câu1. Một nguyên tố thuộc chu kì 3 và có số thứ tự là 14. Em hãy cho biết tên của nguyên tố, số lớp electron trong nguyên tử ? Câu2. Nguyên tố Nitơ có 2 lớp electron trong nguyên tử. Em hãy cho biết nguyên tố Nitơ thuộc chu kì nào?Đáp án câu1Nguyên tố Silic (Si), có 3 lớp electron trong nguyên tử .Đáp án câu2Nguyên tố Nitơ (N) thuộc chu kì 2 . Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcKim loạiPhi kimKhí hiếmKim loại chuyển tiếpTiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn (Sách giáo khoa-Trang 96 )II-Cấu tạo bảng tuần hoàn1.Ô nguyên tố2.Chu kì3.Nhóm-Gồm các nguyên tố kim loại hoạt động hoá học mạnh.-Nguyên tử của chúng đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng.-Điện tích hạt nhân tăng từ Li(3+),..đến Fr(87+).3+Liti11+NatriSố thứ tự của nhóm bằng số eletron lớp ngoài cùng của nguyên tử.Tiết 39 - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcI-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoànII-Cấu tạo bảng tuần hoàn1.Ô nguyên tố2.Chu kì3.Nhóm17+9+Clo Flo -Gồm các nguyên tố phi kim hoạt động hoá học mạnh.-Nguyên tử của chúng đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.-Điện tích hạt nhân tăng từ Li(9+),..đến Fr(85+). 3+LitiClo 17+ Nguyên tử Li (nhómI) có 1 electron lớp ngoài cùng Nguyên tử Clo (nhóm VII )có 7 electron lớp ngoài cùng Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiểu tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.Số thứ tự của nhóm bằng số eletron lớp ngoài cùng của nguyên tử. Câu1. Một nguyên tố thuộc nhóm 2 và có số thứ tự là 20. Em hãy cho biết tên của nguyên tố, nguyên tử có mấy electron ở lớp ngoài cùng?Đáp án câu1Nguyên tố Canxi (Ca), nguyên tử có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Câu2. Nguyên tố Cacbon, nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng nguyên tử. Em hãy cho biết nguyên tố Cacbon thuộc nhóm nào?Đáp án câu 2Nguyên tố Cacbon (C) thuộc nhóm IV.Củng cố 1.Bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo chiều ........... ........ của điện tích hạt nhân nguyên tử. 2.Ô nguyên tố cho biết: số hiệu nguyên tử, .............................. tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố đó.3. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng ..và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.4. Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng ....... và do đó có tính chất . được xếp thành cột theo chiều tăng của nguyên tử.Điền từ, cụm từ thích hợp vào (........) trong câu dưới đâykí hiệu hoá họctăng dầnSố lớp electrontương tự nhaubằng nhauHướng dẫn về nhà Về nhà học bài ,làm bài tập 1,2,3 trang 101 SGK Xem phần III,IV cũn lại của bài :+ Sự biến đổi tớnh chất của cỏc nguyờn tố trong một chu kỡ ,trong một nhúm .+ í nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn cỏc nguyờn tố húa học .các thầy cô và các em học sinh xin chân thành cảm ơn

File đính kèm:

  • pptTiet_39_So_luoc_bang_tuan_hoan_cac_nguyen_to_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan