Bài giảng Tiết 41 : Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ (tiết 4)

- Hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3 .

Cho một lượng Kali clorat KClO3 có trộn thêm bột mangan đioxit MnO2 (chất xúc tác) vào ống nghiệm có nhánh , đậy nút có ống dẫn khí và được lắp trên giá thí nghiệm (hình 4.6 SGK).,

Tiến hành hơ đều ống nghiệm bằng ngọn lửa đền cồn sau tập trung vào phần đáy ống nghiệm. Tiến hành thu khí O2 vào lọ bằng hai cách :

 + Oxi đẩy không khí ra khỏi lọ.

 + Oxi đẩy nước ra khỏi lọ.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 41 : Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
m«n ho¸ häcHéi gi¶ng “ Mõng §¶ng – Mõng Xu©n ”KIỂM TRA BÀI CŨ1. Thế nào là phản ứng hoá hợp ? Viết 2 PTPƯ minh hoạ.2. Nêu ứng dụng của Oxi ?Tiết 41 : ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI. ĐIỀU CHẾ OXI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM1.Nguyên liệu:- Hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3 .2. Dụng cụ và cách tiến hành điều chế và thu khía, Thí nghiệm 1: Phân huỷ Kali pemanganat	Cho một lượng nhỏ kali pemangnat KMnO4 (Thuốc tím ) vào ống nghiệm , dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun trên ngọn lửa đèn cồn . Đưa que đóm cháy dở còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm .Nhận xét hiện tượng và giải thích ?CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1Tiết 41 : ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI. ĐIỀU CHẾ OXI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM1.Nguyên liệu:- Hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3 .2. Dụng cụ và cách tiến hành điều chế và thu khía, Thí nghiệm 1: Phân huỷ Kali pemanganat+ PTPƯ: 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2t0b, Thí nghiệm 2: Điều chế và thu khí O2 từ KClO3.Cho một lượng Kali clorat KClO3 có trộn thêm bột mangan đioxit MnO2 (chất xúc tác) vào ống nghiệm có nhánh , đậy nút có ống dẫn khí và được lắp trên giá thí nghiệm (hình 4.6 SGK)., Tiến hành hơ đều ống nghiệm bằng ngọn lửa đền cồn sau tập trung vào phần đáy ống nghiệm. Tiến hành thu khí O2 vào lọ bằng hai cách :	+ Oxi đẩy không khí ra khỏi lọ.	+ Oxi đẩy nước ra khỏi lọ.CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 2Tiết 41 : ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI. ĐIỀU CHẾ OXI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM1.Nguyên liệu:- Hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3 .2. Dụng cụ và cách tiến hành điều chế và thu khía, Thí nghiệm 1: Phân huỷ Kali pemanganat+ PTPƯ: 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2t0b, Thí nghiệm 2: Điều chế và thu khí O2 từ KClO3.+ PTPƯ: 2 KClO3 2 KCl + 3 O2t0+ Thu khí bằng 2 phương pháp : Đẩy không khí và đẩy nước.3. Kết luận: SGK- 93II. SẢN XUẤT KHÍ OXI TRONG CÔNG NGHIỆP1. Sản xuất khí oxi từ không khí:Bài tập : Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp khí gồm khí N2 và khí O2.2. Sản xuất khí oxi từ nước:+ PTPƯ: 2 H2O 2 H2 + O2t0III. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶTiết 41 : ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI. ĐIỀU CHẾ OXI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆMII. SẢN XUẤT KHÍ OXI TRONG CÔNG NGHIỆPIII. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶSố chất sản phẩmSố chấtphản ứngPhản ứng hoá học 2 KClO3 2 KCl + 3 O2  ..t0 2 Fe(OH)3 Fe2O3 + 3 H2O  ..t0 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2  t0111223Bài tập : Ghi số chất phản ứng và sản phẩm trong các phản ứng hoá học sau.* Định nghĩa : Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh 	 ra hai hay nhiều chất mới .LUYỆN TẬP - CỦNG CỐBài 1: Hãy cho biết các phản ứng sau thuộc loại nào ?1, CaCO3 CaO + CO2 t02, 4 P + 5O2 2 P2O5 3, 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O 4 Fe(OH)3 4, 2HgO 2Hg + O2t0+ Phản ứng hoá hợp :.+ Phản ứng phân huỷ : 2 ; 31 ; 4Bài 4: SGK-94Hướng dẫn : - bước1: Tính số mol O2	 - Viết PTPƯ dựa vào tỉ lệ số mol tính số mol KClO3.  khối lượng KClO3.Tiết 41 : ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI. ĐIỀU CHẾ OXI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM1.Nguyên liệu:- Hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3 .2. Dụng cụ và cách tiến hành điều chế và thu khía, Thí nghiệm 1: Phân huỷ Kali pemanganat+ PTPƯ: 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2t0b, Thí nghiệm 2: Điều chế và thu khí O2 từ KClO3.+ PTPƯ: 2 KClO3 2 KCl + 3 O2t0+ Thu khí bằng 2 phương pháp : Đẩy không khí và đẩy nước.3. Kết luận: SGK- 93II. SẢN XUẤT KHÍ OXI TRONG CÔNG NGHIỆP1. Sản xuất khí oxi từ không khí:2. Sản xuất khí oxi từ nước:+ PTPƯ: 2 H2O 2 H2 + O2t0III. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ* Định nghĩa : Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh 	 	 ra hai hay nhiều chất mới .* Bài tập về nhà : 1,5,6 SGK - 94

File đính kèm:

  • pptDieu_che_khi_o_xi_phan_ung_phan_huy.ppt
Bài giảng liên quan