Bài giảng Tiết 42 - 43: Không khí sự cháy

• Thí nghiệm:

 a) Thí nghiệm:

 b) Hiện tượng:

 Mực nước trong ống thuỷ tinh dâng lên đến vạch thứ 2.

 c) Giải thích:

 Vì phôtpho lấy dư nên oxi trong không khí đã phản ứng hết. Vì vậy, áp suất trong ống giảm, do đó nước dâng lên lấp vào phần khí Oxi đã mất.

 d) Kết luận:

 

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 42 - 43: Không khí sự cháy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XI MĂNG BỈM SƠNCHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO VỀ DỰ GIỜBÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8không khíTiết 42 – 43GV thực hiện: Nguyễn Thanh tổ hoá - sinhKiểm tra bài cũ Hãy cho biết nguyên liệu điều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Viết các phương trình phản ứng.1) - Trong phòng thí nghiệm: + KMnO4: Kalipemanganat + 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2Trong công nghiệp: + Không khí + Nước: 2H2O O2 + 2H2đptiết 42không khíI.Thành phần của không khí:Thí nghiệm:Em hãy cho biết hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm sau:Thớ nghiệm phõn tớch thành phần của khụng khớI.Thành phần của không khí:Thí nghiệm: a) Thí nghiệm: b) Hiện tượng: Mực nước trong ống thuỷ tinh dâng lên đến vạch thứ 2. c) Giải thích: Vì phôtpho lấy dư nên oxi trong không khí đã phản ứng hết. Vì vậy, áp suất trong ống giảm, do đó nước dâng lên lấp vào phần khí Oxi đã mất. d) Kết luận: sgkKhông khí là hỗn hợp hay là hợp chất??i. Thành phần của không khí:1)Thí nghiệm:2)Thành phần của không khí: Không khí là một hỗn hợp gồm: -21% là khí oxi -78% là khí nitơ -1% là các khí khác: +hơi nước +khí cacbonic +các khí hiếm (như: neon, agon... ), bụi I.Thành phần của không khí:1) Thí nghiệm:2) Thành phần của không khí:Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm: ?Nguyên nhân nào đã làm cho không khí bị ô nhiễm Không khí bị ô nhiễm gây ra những tác hại như thế nào? Chúng ta nên làm gì để bảo vệ bầu không khí trong lành, tránh ô nhiễm? ?I.Thành phần của không khí:1) Thí nghiệm:2) Thành phần của không khí:Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm: SGK II. Sự chỏy và sự ụxi húa chậm:? Em hóy lấy vớ dụ về sự chỏy và sự oxi húa chậm?? Sự chỏy và sự oxi húa chậm giống và khỏc nhau ở những điểm nào?? Vậy sự chỏy là gỡ? sự oxi húa chậm là gỡ?1. Sự chỏy : Là sự oxi húa cú tỏa nhiệt và phỏt sỏng.2. Sự ụxi húa chậm: Là sự oxi húa cú tỏa nhiệt nhưng khụng phỏt sỏng. 3. Điều kiện phỏt sinh và dập tắt sự chỏy:Luyện tập Câu1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí:a) 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...).b) 21 % các khí khác, 78% khí nitơ,1% khí oxi.c) 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...).d) 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. Câu2: Không khí là một hỗn hợp khí gồm 2 khí chủ yếu là O2 và N2. oxi chiếm khoảng 20% về thể tích. Hãy tính tỉ lệ về khối lượng của oxi trong không khí.Cõu 3:Một hỗn hợp gồm O2, O3 ở điều kiện tiờu chuẩn cú tỉ khối đối với hiđro là 20. Thành phần % về thể tớch của O3 trong hỗn hợp sẽ là: 40% 	 50% 60% 75%

File đính kèm:

  • pptH8- T42Khong khi su chay.ppt
Bài giảng liên quan