Bài giảng Tiết 42: Phát tán của quả và hạt

- Sự phát tán là: Hiện tựơng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống

- Có nhiều cách phát tán tự nhiên:Nhờ gió, nhờ động vật, tự phát tán

- Ngoài ra còn một vài cách phát tán khác như nhờ nước hoặc nhờ con người.

2- é?c di?m thớch nghi v?i cỏc cỏch phỏt tỏn c?a qu? và h?t

 Qủa và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như :

+ Phát tán nhờ gió chúng thường có đặc điểm: có cánh hoặc có túm lông nhẹ nên có thể bị gió thổi đi rất xa.

+ Phát tán nhờ động vật thì có đặc điểm: Là thức ăn của động vật, hạt có vỏ cứng có nhiều gai hoặc nhiều móc dễ vướng vào lông, da lông động vật.

+ Tự phát tán: Vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để hạt tự tung ra ngoài.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 7339 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 42: Phát tán của quả và hạt, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 42 	Phỏt tỏn của quả và hạt1- Cỏc cỏch phỏt tỏn của quả và hạt- Sự phát tán là: Hiện tựơng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống. ?Sự phát tán là gì ?STTTờn quả hoặc hạtCỏch phỏt tỏn của quả và hạtNhờ giúNhờ động vậtTự phỏt tỏn1Quả chũ2Quả cải3Quả bồ cụng anh4Quả kộ đầu ngựa5Quả chi chi6Hạt thụng7Quả đậu bắp8Quả cõy xấu hổ9Hạt hoa sữa10Quả trõm bầuXXXXXXXXXXTiết 42 	Phỏt tỏn của quả và hạt1- Cỏc cỏch phỏt tỏn của quả và hạtQuả và hạt cú những cỏch phỏt tỏn nào?- Có nhiều cách phát tán tự nhiên: + Nhờ gió + Nhờ động vật+ Tự phát tán?2- Đặc điểm thớch nghi với cỏc cỏch phỏt tỏn của quả và hạtCho ví dụ ?- Ngoài ra còn một vài cách phát tán khác như nhờ nước hoặc nhờ con người.- Sự phát tán là: Hiện tựơng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống 2- Đặc điểm thớch nghi với cỏc cỏch phỏt tỏn của quả và hạtBài tập 1Cỏch phỏt tỏnNhờ giúNhờ động vậtTự phỏt tỏnBài tập 2Tờn quả và hạtBài tập 3Đặc điểm thớch nghiQuả chò, quả trâm bầu, quả bồ công anh, hạt hoa sữaQuả ké đầu ngựa, quả trinh nữ, quả ổi, quả sim, quả dưa hấu,quả vải Quả cải, quả các cây họ đậu, quả xà cừ, quả bằng lăngQuả có cánh hoặc có túm lông nhẹQuả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng có nhiều gai hoặc nhiều móc dễ vướng vào lông, da động vật. Vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để hạt tự tung ra ngoàiTiết 42 	 Phỏt tỏn của quả và hạt1- Cỏc cỏch phỏt tỏn của quả và hạt- Có nhiều cách phát tán tự nhiên:Nhờ gió, nhờ động vật, tự phát tán- Ngoài ra còn một vài cách phát tán khác như nhờ nước hoặc nhờ con người.2- Đặc điểm thớch nghi với cỏc cỏch phỏt tỏn của quả và hạt- Sự phát tán là: Hiện tựơng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống Qủa và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như : + Phát tán nhờ gió chúng thường có đặc điểm: có cánh hoặc có túm lông nhẹ nên có thể bị gió thổi đi rất xa.+ Phát tán nhờ động vật thì có đặc điểm: Là thức ăn của động vật, hạt có vỏ cứng có nhiều gai hoặc nhiều móc dễ vướng vào lông, da lông động vật. + Tự phát tán: Vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra để hạt tự tung ra ngoài.=> Sự phát tán của quả và hạt có ý nghĩa là làm cho các loài cây được phân bố rộng và phát triển khắp nơi.Quả chũ Quả cải Cõy trinh nữ Quả bồ cụng anhQuả kộ đầu ngựaQuả Thông và Chim ăm hạt thụngCõy trõm bầuHạt hoa sữaKết luận chung:Quả và hạt cú những đặc điểm thớch nghi với nhiều cỏch phỏt tỏn khỏc nhau như: nhờ giú , động vật, tự phỏt tỏn. Con người cũng giỳp cho quả và hạt phỏt tỏn đi rất xa phỏt triển ở khắp nơiLuyện tập Chọn câu trả lời đúng nhất:1. Sự phát tán là gì? A. Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió. B. Hiện tượng quả và hạt đượpc mang đi xa nhờ động vật. D. Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi.2. Nhóm quả vá hạt nào thích nghi với cách phát tán nhờ động vật? A. Những quả và hạt có nhiều gai móc. B. Những quả và hạt có túm lông hoặc có cánh. C. Những quả và hạt làm thức ăn cho động vật. D. Quả khi chín vỏ tự mở.C. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống. E. Câu A, C Hướng dẫn về nhà- Về học bài cũ- Chuẩn bị thí nghiệm bài sau:

File đính kèm:

  • pptsinh6_phat_tan_qua_va_hat.ppt
Bài giảng liên quan