Bài giảng Tiết 44 - Bài 29: Bài luyện tập 5 (tiếp)

Câu 5: Oxit là gì? Phân loại oxit?

Trả lời: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Oxit gồm 2 loại chính : oxit axis và oxit bazơ.

Câu 6: Hãy cho biết thành phần của không khí?

Trả lời: Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là : 78% khí Nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm, ).

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 44 - Bài 29: Bài luyện tập 5 (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHOØNG GIAÙO DUÏC KROÂNG NAÊNGTRÖÔØNG THCS TAM GIANGGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC 8Câu 1.Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm?Kiểm tra bài cũGiống nhau:Đều là sự oxi hóa và có tỏa nhiệt.Khác nhau:Sự cháy: có phát sáng.- Sự oxi hóa: không phát sáng.Câu 2.Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao?Vì đổ nước vào đang cháy sẽ làm cho đám cháy lan rộng nhiều hơn, vì xăng dầu nhẹ hơn nước, không tan trng nước.BÀI 29.BÀI LUYỆN TẬP 5Tiết 44 :I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ.Trả lời: Khí oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất.Trả lời: Nguyên liệu thường được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.Trả lời: Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.Trả lời: Sụ tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hóa.Câu 1: Nêu tính chất hoá học của oxi? Câu 2: Hãy kể ra những ứng dung của oxi mà em biết trng cuộc sống?Câu 3: Nguyên liệu dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là gì?Câu 4: thế nào là sự oxi hoá?Trả lời: Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới .Trả lời: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Trả lời: Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là : 78% khí Nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm, ).Trả lời: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Oxit gồm 2 loại chính : oxit axis và oxit bazơ.Câu 5: Oxit là gì? Phân loại oxit?Câu 6: Hãy cho biết thành phần của không khí?Câu 7: Thế nào là phản ứng hoá hợp? Câu 8: Thế nào là phản ứng phân huỷ?Phương trình phản ứng:C + O2 CO2 (Cac bon đioxit)P + O2 P2O5 (Điphotpho pentaoxit)H2 + O2 H2O (Nước)Al + O2 Al2O3 (Nhôm oxit)Phương trình phản ứng:C + O2 CO2 (Cac bon đi oxit)P + O2 P2O5 (Điphotpho pentaoxit)H2 + O2 H2O (Nước)Al + O2 Al2O3 (Nhôm oxit)Bài 1:Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất : cacbon, photpho, hiđro, nhôm, biết sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học : CO2, P2O5, H2O, Al2O3. hãy gọi tên các chất sản phẩm.II. BÀI TẬPtotototototototo*Oxit bazơ : - Na2O vì là oxit của kim loại và cá bazơ tương ứng là : NaOH.- MgO vì là oxit của kim loại và cá bazơ tương ứng là : Mg(OH)2 .- Fe2O3 vì là oxit của kim loại và cá bazơ tương ứng là : Fe(OH)3*Oxit axit : - CO2 vì là oxit của phi kim và có axit tương ứng là : H2CO3.- SO2 vì là oxit của phi kim và có axit tương ứng là : H2SO3.- P2O5 vì là oxit của phi kim và có axit tương ứng là : H3PO4.Bài 3. các oxit sau đay thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao? Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5. Gọi tên các oxit đó.Bài 6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay phản ứng phân huỷ? Vì sao?a) 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 b) CaO + CO2 CaCO3c) 2HgO 2Hg + O2d) Cu(OH)2 CuO + H2OtototoTrả lời:a) Phản ứng phân huỷ. Vì từ một chất ban đầu tạo thành 3 chất mới.c)Phản ứng phân huỷ. Vì từ một chất ban đầu tạo thành 2 chất mới. d)Phản ứng phân huỷ. Vì từ một chất ban đầu tạo thành 2 chất mới. b) Phản ứng hoá hợp. Vì từ hai chất ban đầu tạo thành 1 chất mới.Câu 7. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho dưới đây?a) 2H2 + O2 2H2O.b) 2Cu + O2 2CuO.c) 2H2O + CaO Ca(OH)2.d) 3H2O + P2O5 2H3PO4.Trả lời: Phản ứng a và b có xảy ra sự oxi hoá vì có sự tác dụng của một chất với oxi.totoDặn dò:Các em về nhà học bài, làm các bài tập 2,4,5,8 sgk tr.100,101 vào vở bài tập.Đọc trước nội dung thí nghiệm 1,2 của bài thực hành 4. Ôn bài chuẩn bị bài kiểm tra viết 1 tiết sắp tới.Nhận xét giờ họcThöïc hieän :Trần Bách DiệpTrường THCS Tam Giang Cảm ơn quý thầy cô đã tham dự tiêt học hôm nay.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_8_cuc_hot.ppt
Bài giảng liên quan