Bài giảng Tiết 44: Bài luyện tập 5 (tiết 1)

Bài 3:

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? vì sao?

Na2O, MgO, CO2 , Fe2O3 , SO2 , P2O5 . gọi tên các oxit đó?

Oxit axit: CO2 : Cacbon đioxit

 SO2 : Lưu huỳnh đioxit

 P2O5: Điphotpho penta oxit.

Oxit bazơ Na2O: Natri oxit.

 MgO: Magie oxit.

 Fe2O3: Sắt III oxit.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 44: Bài luyện tập 5 (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Oxi (O2)ứng dụng:Sự hô hấp.Sự đốt nhiên liệuTiết 44: bài luyện tập 5i/ kiến thức cần nhớ1. Tính chất, điều chế ứng dụng, của oxi: Điều chế: Trong PTN: KMnO4, KClO3 Trong CN: H2O, KKOxitMxOyCO2+ H2OOxit axitOxit Bazơ+ Đ/c+ CxHy2/ Các loại phản ứng hoá học:a. Phản ứng hóa hợp:Hai hay nhiều chất tham gia -> 1 chất sản phẩmb. Phản ứng phân huỷ:Một chất tham gia -> hai hay nhiều chất sản phẩm.c. Sự tác dụng của 1 chất với oxi -> sự oxi hoá.3/ Thành phần không khí: 21% O2, 78% N2, 1% các khí khác.II/ Bài tập: * Bài 1 SGK Tr 100:Viết PTHH biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất:Cacbon, Phôt pho, Hiđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hoá học:CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất sản phẩm ?.Đáp án:C + O2 -> CO2 (cacbon đioxit).4P + 5O2 -> 2P2O5 (điphotpho pentaoxit).2H2 + O2 -> 2H2O (nước).4Al + 3 O2 -> 2Al2O3 (Nhôm oxit).totototoBài 3: Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? vì sao?Na2O, MgO, CO2 , Fe2O3 , SO2 , P2O5 . gọi tên các oxit đó?Oxit axit: CO2 : Cacbon đioxit SO2 : Lưu huỳnh đioxit P2O5: Điphotpho penta oxit.Oxit bazơ Na2O: Natri oxit. MgO: Magie oxit. Fe2O3: Sắt III oxit.Bài 6 Tr 101:Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộcloại phản ứng hoá hợp hay phản ứng phân huỷ? Vì sao?.a/ 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 b/ CaO + CO2 -> CaCO3 c/ 2HgO -> 2Hg + O2 d/ Cu(OH)2 -> CuO + H2O tototoPhản ứng phân huỷPhản ứng hoá hợpPhản ứng phân huỷPhản ứng phân huỷBài tập 1: Viết PTHH biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: Cacbon ,photpho, hiđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hoá học:CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất sản phẩm.Đáp án:C + O2 -> CO24P +5O2 -> 2P2O52H2 + O2 -> 2H2O4Al +3O2 -> 2Al2O3(Cacbon đioxit)(Điphôtpho penta oxit)(Hiđro oxit)(Nhôm oxit)t0t0t0t0Bài tập 3(SGK – 101): Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao? Hãy đọc tên từng oxit? Na2O; MgO; CO2; Fe2O3; SO2; P2O5Oxit bazơ: Na2OMgOFe2O3Natri oxitMagie oxitSắt III oxitOxit axit:CO2SO2P2O5Cacbon đioxit Lưu huỳnh ioxitĐi phốtpho pentaoxit

File đính kèm:

  • pptT.44 - Luyen tap 5.ppt
Bài giảng liên quan