Bài giảng Tiết 44: Luyện tập 5 (tiết 5)

Bài 1 SGK Tr 100:

Viết PTHH biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất:

Cacbon, Phôt pho, Hiđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hoá học:

CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất sản phẩm ?.

Đáp án:

C + O2 -> CO2 (cacbon đioxit).

4P + 5O2 -> 2P2O5 (điphotpho pentaoxit).

2H2 + O2 -> 2H2O (nước).

4Al + 3 O2 -> 2Al2O3 (Nhôm oxit).

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 44: Luyện tập 5 (tiết 5), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XI MĂNG BỈM SƠNCHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO VỀ DỰ GIỜBÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8LUYệN TậP 5Tiết 44GV thực hiện: Nguyễn Thanh tổ hoá - sinhOxi (O2)ứng dụng:Sự hô hấp.Sự đốt nhiên liệuTiết 44: bài luyện tập 5i/ kiến thức cần nhớ1. Tính chất, điều chế ứng dụng, của oxi: Điều chế: Trong PTN: KMnO4, KClO3 Trong CN: H2O, KKOxitMxOyCO2+ H2OOxit axitOxit Bazơ+ Đ/c+ CxHy2/ Các loại phản ứng hoá học:a. Phản ứng hóa hợp:Hai hay nhiều chất tham gia -> 1 chất sản phẩmb. Phản ứng phân huỷ:Một chất tham gia -> hai hay nhiều chất sản phẩm.c. Sự tác dụng của 1 chất với oxi -> sự oxi hoá.3/ Thành phần không khí: 21% O2, 78% N2, 1% các khí khác.Bài 1 SGK Tr 100:Viết PTHH biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất:Cacbon, Phôt pho, Hiđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hoá học:CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất sản phẩm ?.Đáp án:C + O2 -> CO2 (cacbon đioxit).4P + 5O2 -> 2P2O5 (điphotpho pentaoxit).2H2 + O2 -> 2H2O (nước).4Al + 3 O2 -> 2Al2O3 (Nhôm oxit).totototoII/ Bài tập:Bài 6 Tr 101:Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộcloại phản ứng hoá hợp hay phản ứng phân huỷ? Vì sao?.a/ 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 b/ CaO + CO2 -> CaCO3 c/ 2HgO -> 2Hg + O2 d/ Cu(OH)2 -> CuO + H2O tototoPhản ứng phân huỷPhản ứng hoá hợpPhản ứng phân huỷPhản ứng phân huỷBài tập: Viết PTHH biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: Cacbon ,photpho, hiđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hoá học:CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất sản phẩm.Đáp án:C + O2 -> CO24P +5O2 -> 2P2O52H2 + O2 -> 2H2O4Al +3O2 -> 2Al2O3(Cacbon đioxit)(Điphôtpho penta oxit)(Hiđro oxit)(Nhôm oxit)t0t0t0t0Bài : Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? vì sao?Na2O, MgO, CO2 , Fe2O3 , SO2 , P2O5 . gọi tên các oxit đó?Oxit axit: CO2 : Cacbon đioxit SO2 : Lưu huỳnh đioxit P2O5: Điphotpho penta oxit.Oxit bazơ Na2O: Natri oxit. MgO: Magie oxit. Fe2O3: Sắt III oxit. Phõn huỷ KMnO4 thu được 2,24l khớ ụxi.Tớnh lượng KMnO4 cần dựng cho phản ứng phõn huỷ.Bài tập Cho cỏc cụng thức sau:CaCO3, CaO, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3, BaO, CuO, K2O, SiO2, Na2O, FeO, MgO, CO2, H2SO4, MgCl2, KNO3, Fe(OH)3, Ag2O, NO, PbO, Al2O3. hoàn thành bảng dưới đõy.Tờn gọiCTHHPhõn loạiTờn gọiCTHHPhõn loạiMagie oxitBạc oxitSắt II oxitNhụm oxitSắt III oxitLưu huỳnh đi oxitNatri oxitĐiphotpho pentaoxitBari oxitCacbonđi oxitKali oxitSilicđioxitĐồng IIoxitNitơ oxitCanxi oxitChỡ oxitBài tập Đốt chỏy hoàn toàn 4,48 lớt H2 trong 3,36 lớt O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khớ B .Cho toàn bộ khớ B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khớ E. Xỏc định cỏc chất cú trong A,B,C,D,E. Tớnh khối lượng mỗi chất cú trong A, C và số mol cỏc chất cú trong dung dịch D. Biết: Fe + 2HCl FeCl2 Fe3 O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2 O Bài tập BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI

File đính kèm:

  • pptLuyen_tap_5.ppt
Bài giảng liên quan