Bài giảng Tiết 47 - Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

II. Cách dựng ảnh:

Dựng ảnh của điểm sáng S nằm ngoài trục chính có d > f

* Quan sát chùm sáng từ S phát ra.

* S’ là ảnh của S qua thấu kính hội tụ.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 28/10/2015 | Lượt xem: 3112 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 47 - Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũHãy nêu cách nhận biết thấu kính hội tụ?Từ điểm sáng S hãy nêu và vẽ đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ?Trả lời:FF’SOS’Đặt vấn đềMột thấu kính hội tụ được đặt sát vào mặt trang sách. Khi từ từ dịch chuyển thấu kính hội tụ ra xa, kích thước dòng chữ thay đổi như thế nào? Vì sao vậy?Ảnh của một vật tạo bởiI. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ: 1. Thí nghiệm:* Mục đích: Quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. * Dụng cụ:+ Một thấu kính hội tụ có f = 12cm.+ Một giá quang học.+ Một màn hứng ảnh.+ Một cây nến và một bao diêm. I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ:1.Thí nghiệm:Tiết 47 –- Bài 43* Tiến hành thí nghiệm:B1: Cả vật và màn đều được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có f = 12 cmB2: Đặt vật ở các vị trí khác nhau, di chuyển màn  quan sát ảnh rõ nét trên màn.Khoảng cách từ vật đến thấu kính (d) so với tiêu cự (f) Đặc điểm của ảnhThật hay ảoCùng chiều hay ngược chiều so với vậtLớn hơn hay nhỏ hơn vậtChú ýd > fVật ở rất xa thấu kínhd > 2fd f)Đặt vật trong khoảngtiêu cự (d 2fd f* Quan sát chùm sáng từ S phát ra.* S’ là ảnh của S qua thấu kính hội tụ.* Cách dựng:+ Vẽ 2 tia tới đặc biệt Dựng 2 tia ló tương ứng.Giao điểm của 2 tia ló là ảnh của điểm sángẢnh của một vật tạo bởiTiết 47 –- Bài 43I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ:1.Thí nghiệm:b.Đặt vật trong khoảng tiêu cự:II. Cách dựng ảnh:1. Dựng ảnh của điểm sáng S nằm ngoài trục chính có d > fa. Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự:2.Kết luận: (SGK)S’SFF’OII. Cách dựng ảnh:Dựng ảnh của một vật sáng AB qua thấu kính hội tụ (AB  trục chính; A  trục chính), f = 12 cmẢnh của một vật tạo bởiTiết 47 –- Bài 43* Đặc điểm ảnh:	+ Ảnh thật	+ Ngược chiều	+ Nhỏ hơn vật* Đặc điểm ảnh:	+ Ảnh ảo	+ Cùng chiều	+ Lớn hơn vậtDựng ảnh A’B’ của AB và nhận xét đặc điểm ảnh trong 2 trường hợp sau: 	a) d = 36cm 	 	b) d = 8cm	ABA’B’BAFF’A’B’Cách dựng ảnhDựng ảnh của một điểm sáng (ngoài trục chính d > f)Dựng ảnh của một vật sáng AB 	+ A  trục chính	+ AB  trục chính+ Vẽ 2 tia tới đặc biệt dựng 2 tia ló tương ứng giao điểm của 2 tia ló là ảnh của điểm sáng.+ Dựng ảnh của điểm B.+ Từ B’ dựng B’A’  trục chínhẢnh của một vật tạo bởiTiết 47 –- Bài 43III. Vận dụng:Ảnh của một vật tạo bởiTiết 47 –- Bài 43III. Váûn duûng:I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ:1.Thí nghiệm:b.Đặt vật trong khoang tiêu cự:a. Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự:II. Cách dựng ảnh:1. Dựng ảnh của điểm sáng S nằm ngoài trục chính có d > f2.Kết luận: (SGK)2. Dựng ảnh của một vật AB (A trục chính, AB trục chính)nằm ngoài trục chính có d > fFF’0IBAA’B’Cho biết: AB = h = 1cmOA = d = 36cmOF=OF’= f = 12cm A’B’ = h’= ? Cm Mà OI = AB ( t/c HCN)Bài giảiTừ A’O = 18cm, A’B’ = h’ = 0,5cmIII. Váûn duûng:I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ:1.Thí nghiệm:II. Cách dựng ảnh:2.Kết luận: (SGK)Ảnh của một vật tạo bởiTiết 47 –- Bài 43* Nêu cách dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính hội tụ? (A nằm trên trục chính, AB vuông góc với trục chính)Ảnh của một vật tạo bởiTiết 47 –- Bài 43 Dựng ảnh B’ của B. Từ B’ dựng A’B’  với trục chính.III. Váûn duûng:I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ:1.Thí nghiệm:b.Đặt vật trong khoang tiêu cự:a. Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự:II. Cách dựng ảnh:1. Dựng ảnh của điểm sáng S nằm ngoài trục chính có d > f2.Kết luận: (SGK)A. Ảnh thật, lớn hơn vật ngược chiều với vật	 B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật ngược chiều với vậtC. Ảnh thật, nhỏ hơn vật cùng chiều với vậtD. Ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật Vật đặt trong khoảng tiêu cự có tính chất gì?A. Ảnh thật, lớn hơn vật ngược chiều với vật 	 Vật đặt trong khoảng tiêu cự có tính chất gì?B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật ngược chiều với vậtC. Ảnh thật, nhỏ hơn vật cùng chiều với vậtD. Ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vậtXEm sai råi. H·y chän l¹i.CHäNL¹IKÕT QU¶ Vật đặt trong khoảng tiêu cự có tính chất gì? A. Ảnh thật, lớn hơn vật ngược chiều với vật 	 B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật ngược chiều với vật C. Ảnh thật, nhỏ hơn vật cùng chiều với vậtD. Ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vậtXEm sai råi. H·y chän l¹i.CHäN L¹IKÕT QU¶ Vật đặt trong khoảng tiêu cự có tính chất gì?A. Ảnh thật, lớn hơn vật ngược chiều với vật 	 B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật ngược chiều với vậtC. Ảnh thật, nhỏ hơn vật cùng chiều với vậtD. Ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vậtXEm sai råi.H·y chän l¹i.CHäN L¹IKÕT QU¶A. Ảnh thật, lớn hơn vật ngược chiều với vật 	 B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật ngược chiều với vậtC. Ảnh thật, nhỏ hơn vật cùng chiều với vậtD. Ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vậtXChóc mõng em ®· cã c©u chän ®óng.KÕT QU¶TIÕPTôC Vật đặt trong khoảng tiêu cự có tính chất gì?HƯỚNG DẪNVỀ NHÀ:* Học thuộc lòng phần ghi nhớ (SGK)* Làm bài tập 43.4  43.6 (SBT)* Bài tập thêm:Ảnh của một vật tạo bởiTiết 47 –- Bài 43Dựng ảnh S’ của S biết d < f S nằm ngoài trục chínhDựng ảnh S’ của S khi S nằm trên trục chính thấu kính hội tụ.FF’dfS OFF’fS O

File đính kèm:

  • pptLi 9- Tiet 47 Anh cua vat tao boi TKHT.ppt