Bài giảng Tiết 47: Tính chất - Ứng dụng của hiđro (tiết 6)

* Giống nhau:

- Đều là chất khí không màu, không mùi.

* Khác nhau:

Ít tan trong nước

- Nặng hơn không khí

Rất ít tan trong nước

- Nhẹ hơn không khí và là khí nhẹ nhất.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 47: Tính chất - Ứng dụng của hiđro (tiết 6), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáoCHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚCHiđro có những tính chất và ứng dụng gì?Phản ứng oxi hoá - khử là gì? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá?Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào?Phản ứng thế là gì? Thành phần, tính chất của nước như thế nào?Vai trò của nước trong đời sống và trong sản xuất như thế nào? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm?KHHH: CTHH:NTK :PTK :HH212Tiết 47:TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐROCHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC- Hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị. - Khí hiđro nhẹ hơn không khí.I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ- Khí hiđro nhẹ hơn không khí 14,5 lần.H2kkd=229- Là chất khí nhẹ nhất.Ở 15oC 1 lít nước hoà tan được 20ml khí hiđro. Hiđro rất ít tan trong nước.H2 Khí hiđrô là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước.I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ* Giống nhau:- Đều là chất khí không màu, không mùi.* Khác nhau:Khí oxiKhí hiđro - Ít tan trong nước- Nặng hơn không khí- Rất ít tan trong nước - Nhẹ hơn không khí và là khí nhẹ nhất. II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC1. Tác dụng với oxi.Quan sát mô hình thí nghiệmO2H2HClZnQuan sát thí nghiệm Hiđro tác dụng với Oxi.- Khí hiđro cháy trong không khí với ngọn lửa nhỏ, màu xanh nhạt.- Khí hiđro cháy trong oxi mãnh liệt hơn. Trên thành lọ xuất hiện những giọt nước.* Hiện tượng:Hiđro cháy trong không khí. (Hình 5.1b)- Sản phẩm tạo thành khi đốt cháy khí hiđro là: H2OPh­¬ng tr×nh ho¸ häc: 2H2 + O2 2H2OtoII. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC1. Tác dụng với Oxi	- Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn hợp nổ.Phương tiện giao thông (ô tô) gây ô nhiễm môi trường.Ở Mỹ, ô tô chế tạo sử dụng nguyên liệu khí hiđro.Vụ nổ khinh khí cầu “Hindenburg” năm 1937.Nhóm 1: - Tại sao hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ? Nhóm 3: - Làm thế nào để biết dòng khí H2 là tinh khiết để có thể đốt cháy dòng khí đó mà không gây ra tiếng nổ mạnh? Thảo luận nhóm: Nhóm 2: - Nếu đốt cháy dòng khí H2 ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí O2 hay không khí sẽ không gây tiếng nổ mạnh. Vì sao? - Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn hợp nổ khí cháy vì hỗn hợp này cháy rất nhanh và tỏa ra rất nhiều nhiệt. Nhiệt này làm cho thể tích hơi nước tạo thành sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần do đó làm chấn động mạnh không khí, gây ra tiếng nổ. - Vì khí hiđro được đốt cháy khi tiếp xúc với khí oxi mà không tạo thành hỗn hợp nổ hiđro và oxi. - Thử độ tinh khiết của khí hiđrô.ĐÁP ÁN:Bài tập 2: Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi khi đốt là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp sẽ gây nổ mạnh nhất khi trộn tỉ lệ về thể tích hiđro với oxi là:A. 1 : 1C. 1 : 2B. 2 : 1D. 2 : 2Bài tập 1: Khi thu khí hiđro vào bình bằng phương pháp đẩy không khí thì phải để:B. Ngửa bình.C. Úp bình.A. Nghiêng bình.Bài tập 3: Đốt cháy 2,8 lít khí hiđro (đktc) trong không khí sinh ra nước. Tính khối lượng nước tạo thành sau phản ứng.Hướng dẫnLập PTHH=>Dùa vµo PTHH vµ sè mol cña H2 n H2 n H2O m H2O= ?Giải: PTHH: 2H2 + O2 2H2O toTa có: n H2=2,822,4= 0,125 (mol) 0,125 (mol)Theo phương trình: =H2O==n m H2O0,125 x 18 = 2,25 (g) n H2HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài. Làm bài tập 6 (SGK/109).- Chuẩn bị phần còn lại của bài.Hướng dẫn bài tập 6*/109 (SGK)LËp PTHH:=> Chất dưBước 1:Bước 2:H2OtoH2 + O2Bước 3:Xét tỉ lệ số mol giữa H2 và O2Bước 4:Tính n H2O=> mH2O n = ?O2Tính n = ?H2Các chất tính theo số mol chất phản ứng hết.22

File đính kèm:

  • ppthoa_hoc_8.ppt
Bài giảng liên quan